Anslår 4–5 prosent høyere matvarepriser i år

Krigen i Ukraina gjør at TBU forventer om lag tre prosentpoeng sterkere prisvekst på mat enn ved forrige beregning. Men anslagene er høyst usikre.

BLIR DYRERE: Men ikke like mye som i Europa, der matprisene kan øke opptil 22 prosent, ifølge FN.
  • Hans M. Jordheim
Publisert:

I en tidligere versjon sto det at det var et generelt prisfall på 1,2 prosent i fjor. Det riktige er at matvareprisene falt 1,2 prosent.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har mandag offentliggjort sine endelige beregninger for lønns- og prisvekst i 2022.

Det statlige utvalget legger frem årlige rapporter for at lønnsoppgjørene skal ha et best mulig tallmessig bakgrunnsmateriale.

Mye har endret seg siden utvalgets foreløpige rapport i februar, først og fremst gjennom Russlands angrepskrig mot Ukraina.

I forrige måned ble det kjent at TBUs endelige rapport vil legge til grunn en prisvekst på 3,3 prosent i år.

Nå har utvalget offentliggjort detaljene bak dette anslaget.

Les også

Legger grunnlaget for lønnsoppgjøret – har undervurdert prisveksten tre av seks år

Mat bidrar til økende inflasjon

Matvarer utgjør omtrent 11 prosent av konsumprisindeksen, det generelle målet på inflasjon i Norge.

«Som følge av krigen i Ukraina har internasjonale hvetepriser i slutten av februar og starten av mars skutt i været fra et allerede høyt nivå», skriver TBU i rapporten.

Ukraina er blant verdens største produsenter av korn.

Om dagens situasjon vedvarer må man regne med fortsatt oppgang i matprisene, ifølge TBU.

Utvalget beregner at norske matvarepriser vil stige mellom 4 og 5 prosent i 2022, mot et prisfall på 1,2 prosent i fjor. Dette er om lag 3 prosentpoeng høyere enn det som lå til grunn for prisanslaget fra februar.

Da ble inflasjonen beregnet til 2,6 prosent i år, altså 0,7 prosentpoeng lavere enn siste beregning. TBU skriver at matvareprisene alene står for 0,3 prosentpoeng av denne økningen.

Les også

Norgesgruppen-sjefen vil gjøre Norge mer selvforsynt

Norge mer skjermet

Det er imidlertid stor usikkerhet i prisvekstanslaget, påpeker TBU.

«Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, sanksjonene mot Russland og effektene dette har på energipriser, kronekursen og de flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi», står det i rapporten.

Utvalget påpeker samtidig at Norge påvirkes mindre av høye matvarepriser internasjonalt enn mange andre europeiske land.

Dette skyldes at landbrukspolitikken i Norge bidrar til å skjerme innenlandske matvarepriser fra internasjonale prissvingninger. Ifølge Felleskjøpet var det over 70 prosent norsk korn i norske brød og andre kornprodukter.

Norske brød inneholder først og fremst norsk korn.

Mens TBU forventer 4–5 prosent dyrere matvarer i Norge, anslo FNs organisasjon for ernæring og landbruk i midten av mars at krigen i Ukraina vil kunne medføre at internasjonale fôr- og matvarepriser stiger mellom 8 og 22 prosent fra dagens nivåer.

Les også

Professor venter enorm prisoppgang på mat

Særegen måned

Forrige månedlige, norske inflasjonstall viste høyeste prisvekst på matvarepriser på mange tiår.

Fra januar til februar økte prisene med 4,5 prosent.

Dette var en særegen måned, preget av at de største prisendringene på matvarer normalt skjer 1. februar og 1. juli.

– Mange av de store leverandørene varslet betydelige prisøkninger 1. februar på grunn av makroøkonomien. Det betyr altså prisen for råvarer, transport, energi og emballasje, blant annet, forklarte kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen etter tallene ble kjent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Inflasjon
  2. Dagligvarer

Flere artikler

  1. Kraftig oppjustert prisvekst til lønnsforhandlingene

  2. Kraftig oppgang i matvareprisene trekker inflasjonen opp

  3. Kiwi-sjefen tror matprisene falt i mars: – Galt å skremme opp folk

  4. Strøm og drivstoff trakk opp inflasjonen

  5. Norgesgruppen-sjefen vil gjøre Norge mer selvforsynt