Tidenes høyeste handelsoverskudd i 2021

Det ble eksportert varer for rekordhøye 1.378 milliarder kroner i 2021, drevet av høye priser på olje, gass, metaller og fisk.

Høyere olje- og gasspriser har gitt stadig nye eksportrekorder de siste månedene. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet.
Publisert:

Norge satt ny rekord for handelsoverskuddet på 531 milliarder kroner i 2021, godt hjulpet av de høyeste oljeinntektene siden 2008, ifølge SSB.

– I 2021 var det en fordelaktig prisutvikling på import- og eksportvarer sett fra Norges side. Varer vi eksporterer har hatt mye høyere prisvekst i gjennomsnitt enn varer vi importerer, sier SSBs Espen Kristiansen.

– Etter et turbulent 2020, med lave priser på viktige eksportvarer som olje, gass, elektrisk strøm og fisk, kom norsk eksport sterkt tilbake i 2021, tilføyer han.

Oljeprisen har økt kraftig den siste tiden til over 86 dollar fatet, med forventninger om at etterspørselen skal holde seg oppe til tross for omikron.

Veksten tok av fra juli i fjor

Det historiske fallet i den økonomiske aktiviteten da coronapandemien rammet verden i starten av 2020 ga blant annet utslag i de laveste olje- og gassprisene på flere tiår.

Fra andre halvdel av 2020 og videre inn i 2021 hentet eksporten seg gradvis inn, før veksten tok av fra juli i fjor, da spesielt prisene på gass og strøm har vært skyhøye.

Pandemien har også vridd etterspørsel etter varer på bekostning av tjenester.

– Høy etterspørsel i kombinasjon med forsyningsproblemer, prisvekst på råvarer og transportkostnader har skapt knapphet, forsinkelser og økt prispress i 2021, skriver SSB.

Sjette måned på rad med eksportrekord

Verdien av gasseksporten endte på hele 475,8 milliarder kroner i 2021, mer enn en firedobling fra året før og den klart høyeste eksportverdien noensinne. Skyhøye gasspriser i siste halvdel av året er hovedgrunnen til oppgangen.

Oljeeksporten endte året på 349,6 milliarder kroner, opp fra 207,8 milliarder kroner i 2020.

I desember øker total vareeksport til rekordhøye 181,8 milliarder kroner. Det er sjette måned på rad med ny toppnotering.

Denne måneden er verdien av gasseksporten seksdoblet fra samme måned i fjor på 95 milliarder kroner. Det er 31 prosent høyere enn forrige rekord i november 2021.

Totalt endte handelsoverskuddet på 106 milliarder kroner i desember, opp fra 79 milliarder i november.

Historisk strømpristopp

Fastlandseksporten endte året med nok en rekordmåned på 51,3 milliarder kroner i desember. Totalen for 2021 ble også tidenes høyeste på 541 milliarder kroner i 2021. Det er 22 prosent høyere enn 2020 og 14 prosent høyere enn før pandemien i 2019.

Høyere priser er hovedforklaringen også her.

Eksportverdien for strøm var historisk høy i 2021, både for desember som enkeltmåned, med 3,9 milliarder kroner, og for året som helhet med 17 milliarder kroner. Sammenlignet med 2020 nærmest seksdoblet eksportinntektene seg.

SSB viser her til Statnett, som forklarer prisoppgangen med mangel på vind og nedbør, historisk høye gass- og kullpriser og substitusjon mot strøm, i tillegg til en dobling av CO₂-kvotepriser i Europa.

Norges eksporterte 25,8 TWh i 2021, opp 3,4 prosent fra 2020. Importen utgjorde 8,2 TWh og nettoeksporten endte dermed på 17,6 TWh, som er 14,1 prosent lavere enn i 2020.

Lakseeksporten økte til ny rekord i 2021.

Rekordhøy fiskeeksport

Både i desember og 2021 som helhet var det rekordhøy fiskeeksport. Verdien endte på 116,6 milliarder kroner i 2021. Det er 14 prosent høyere enn 2020 og 12 prosent høyere enn forrige rekord fra 2019.

– En gradvis gjenåpning av samfunnet, økt turisme og opprettholdt hjemmekonsum på tross av gjenåpning bidro til betydelig etterspørselsvekst i 2021, skriver SSB.

Høyere laksepriser og rekordhøyt eksportvolum økte verdien til 61 milliarder kroner i 2021, den høyeste noensinne. Det ble utført 1,0 million tonn fersk hel laks i 2021, 10,8 prosent mer enn året før.

Det var også rekord for verdien av makrelleksport i 2021.

I år som i fjor importerte vi mest fra Kina, med en total verdi på 110,8 milliarder kroner i 2021, opp 20,5 prosent fra året før. En del av denne økningen skyldes at innførselen av kjøretøy fra Kina er mer enn doblet.

Publisert: