Så mye makt har sentralbanksjefen

Jens Stoltenberg er nylig utnevnt som sentralbanksjef. Men hva gjør egentlig sentralbanksjefen?

PÅ VEI UT: Jens Stoltenberg tar over som sentralbanksjef når Øystein Olsen går av etter sin årstale i februar.
Publisert:

Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken, som kan kalles bankenes bank. Sentralbanksjefen er øverste leder.

I statsråd ble det bekreftet at den nye sentralbanksjefen Jens Stoltenberg tar over rollen.

Den andre av de to soleklare favorittene, Ida Wolden Bache blir midlertidig sentralbanksjef frem til Stoltenberg kan ta over.

Hun blir midlertidig sentralbanksjef fra 1. mars til det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer, men ikke utover 31. desember 2022.

Stoltenberg vil holde pressekonferanse sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum 12.30.

Sentralbanken har ansvaret for å sette styringsrenten. Det er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og som bidrar til å styre rentene på lån til både folk og bedrifter. Den er for tiden på 0,5 prosent.

Sentralbanksjefen er ikke alene om å sette renten. Det gjøres av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, som i tillegg til Øystein Olsen består av de to visesentralbanksjefene, samt to eksterne medlemmer.

Selve rentesettingen er bundet av målene i sentralbankloven, som bestemmer at renten skal settes for å sikre lav og stabil inflasjon på nær to prosent over tid. I tillegg skal pengepolitikken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året av komiteen, men kan også i ekstraordinære tilfeller, som under coronakrisen, bli endret utenom de fastsatte møtene.

Les på E24+

Dette blir de viktigste oppgavene for den nye sentralbanksjefen

Hvem er valgt som Olsens etterfølger: Ida Wolden Bache, som i dag er visesentralbanksjef, eller Nato-generalsekretær og eks. statsminister Jens Stoltenberg.

Overvåkning av finansiell stabilitet

Norges Bank har også ansvaret for å bidra til stabilitet i banksystemet gjennom å overvåke finansinstitusjonene, verdipapirmarkedene og betalingssystemene, og sørge for at det er nok penger i omløp.

Både under finanskrisen og coronakrisen har sentralbanken lansert omfattende tiltak for å opprettholde bankenes utlånskapasitet, for eksempel via tilgang på billige lån.

I perioder har Norges Banks hensyn til den generelle finansielle stabiliteten ført til at styringsrenten har blitt holdt høyere enn forholdene ellers skulle tilsi, på grunn av vedvarende høy gjeldsvekst i kombinasjon med galopperende boligpriser.

Sentralbanksjefen styrer ikke kronekursen direkte, men påvirker den indirekte via rentesettingen med utgangspunkt i betydningen for prisveksten. Det er ikke noe annet mål for kronen enn at inflasjonen skal holde seg rundt to prosent.

I ekstraordinære tilfeller kan Norges Bank også styre kronen mer direkte, ved å kjøpe valuta i markedet (valutaintervensjon). Det er sjelden, men skjedde da pandemien svekket kronen til rekordbunn i 2020.

Les også

Forsker på sentralbankmakt: – Trenger en kandidat som forstår at sentralbankpolitikk handler om mer enn renten

Styreleder for Oljefondet

Norges Bank forvalter også Oljefondet på oppdrag fra Finansdepartementet. Sentralbanksjefen er som øverste leder for hovedstyret i banken, også ansvarlig for Oljefondet og har dermed oppsyn med oljefondssjef Nicolai Tangen.

Retningslinjene for fondet er imidlertid strengt regulert av Finansdepartementet.

I tillegg er både Norges Bank og Oljefondet underlagt tilsyn av Representantskapet i Norges Bank, som velges av Stortinget. Det ble særlig tydelige under ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef.

Les på E24+

Her er kandidatene til årets mest omtalte jobb

Uavhengig

Sentralbanken skal ifølge loven være uavhengig. Regjeringen kan fatte vedtak om målene for sentralbankvirksomheten, men kan ikke gis direkte instrukser om virksomheten, unntatt i ekstraordinære situasjoner.

Slike vedtak om å instruere banken må treffes av Kongen i statsråd, og banken skal gis anledning til å uttale seg først.

Dette er også bakgrunnen for at flere har vært skeptiske til at Jens Stoltenberg, med nære bånd til statsminister Jonas Gahr Støre, skal få jobben. Justisdepartementet har derimot vurdert at dette ikke er noe problem.

Norge har aldri tidligere hatt en kvinnelig sentralbanksjef. Ida Wolden Bache, som også var blant toppkandidatene til sjefsstillingen, ble i 2020 den første kvinnelige visesentralbanksjefen.

Nye dilemma

Siden finanskrisen i 2008 har sentralbankenes inflasjonsstyring blitt stadig mer fleksibel, og diskusjoner om nye verktøy og dilemmaer har kommet opp.

Klimakrisen og digitale sentralbankpenger, som svar på utfordringer med kryptovaluta, er blant sakene som sentralbankene skal ta stilling til fremover.

Ingrid Hjertaker, som forsker på sentralbankenes makt, mener dette blir viktig for en ny sentralbanksjef.

– Vi trenger en kandidat som er godt kjent med disse debattene og forstår at sentralbankpolitikk handler om mer enn bare å sette renten. Det er avveininger, komplekse mål og pengepolitiske verktøy har fordelingsmessige konsekvenser, sa hun nylig til E24.

Publisert:
Gå til e24.no