Boligtopper hardt ut mot skatteforslag: – NHO foreslår å flytte penger fra folk flest til bedriftseiere

Eiendomsmeglertopp advarer om «ragnarok» hvis NHO får viljen sin.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund mener NHO-sjefens forslag om skatt på bolig ikke er en konstruktiv tilnærming.
Publisert:

Tirsdag kveld kastet NHO-sjef Ole Erik Almlid seg inn i skattedebatten. Almlid gikk ut i E24 og krevde garantier mot skatteøkning og foreslo at formuesskatten ble erstattet med en skatt på bolig, utformet på en måte som skjermet store grupper.

Nå møter han hard motbør fra boligtopper.

– Det er den vanlige leksen fra NHO. Sjefens forslag innebærer at vanlig boligeiere skal ta regningen for at hans medlemmer skal slippe formuesskatt, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Huseierne organiserer over 240.000 boligeiere i Norge.

– Vi kjenner oss ikke igjen i bildet Almlid forsøker å skape, hvor boligmarkedet består av en stor gruppe boligspekulanter. Boligeiere er i all hovedsak vanlige familier, og når folk flest kjøper bolig, er det for å investere i et godt og trygt liv, ikke med tanke på avkastning i penger, sier Meyer.

Les på E24+

Retorikkeksperter: Derfor er venstresiden og Sp i vinden

Støtter skatt på bolig nummer to

Meyer påpeker at den norske boligmodellen med bredt eierskap av bolig har en tverrpolitisk enighet bak seg. I dag eier 76 prosent av husholdninger i Norge bolig, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Det har en verdi for både individ og fellesskap, og det at vi er et folk av selveiere er et viktig bidrag til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det at vanlige lønnsmottagere kan kjøpe og eie bolig tror jeg er en verdi også NHO bør være opptatt av, sier Meyer, som tidligere var statsråd for Høyre.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne, går hardt ut mot NHOs forslag om en boligskatt.

Samtidig går Huseierne inn for skatt fra bolig nummer to.

– Vi har støttet at sekundærbolig blir skattet på lik linje med andre formuesverdier, for det er et klart skille mellom sekundærbolig som investeringsobjekt og det hjemmet familien din bor i, sier Meyer.

– Ikke særlig sympatisk eller klokt

NHO-sjefens forslag blir heller ikke tatt i med silkehansker av Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Almlid gråter for sin syke mor. Det er jobben hans, sier Geving.

NHO består i dag av 29.000 bedrifter som betaler medlemsavgift for at NHO skal «bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene».

– Almlid foreslår å flytte penger fra folk flest til bedriftseiere med høy formue fra før. Det er lett å forstå NHOs ønske om lav bedriftsbeskatning, men hvis dette var et forsøk på en konstruktiv tilnærming, så synes jeg ikke det var særlig sympatisk og ikke særlig klokt, sier Geving.

Les også

Fluefisker Johan H. Andresen eier oppdrettsaksjer for over to milliarder: Ber næringen ta grep for å redde villaksen

Advarer om ragnarok i boligmarkedet

Rundt 80 prosent av alle boligkjøp og -salg skjer i dag gjennom en megler organisert i Norges Eiendomsmeglerforbund, ifølge organisasjonen selv.

– Almlid glemmer at boligøkonomien er så sentral. Hvis du går inn med hard beskatning og endrer radikalt på skatteregimet, så skaper det ragnarok hvis du går hardt til verks.

– Det tror jeg ingen ansvarlige partier vil gjøre, sier Geving.

Han forteller både om at folks forbruk vil gå ned hvis boliger blir hardere beskattet, og at boligbygging vil svekkes markant med boligskatt, som vil gå ut over arbeidsplasser.

– Bolig er den største bestanddelen i folks økonomi. Jeg syns det er underlig om man skal skru til kraftig der til fordel for bedriftseiere som tar utbytte, sier Geving.

Les også

Boligprisavvikene krymper: – Ingen er tjent med at vi bommer

– Helt urealistisk

Ett av argumentene til NHO-sjefen for å gå fra formuesskatt til boligskatt er at «det er mange som spekulerer i å investere i bolig kontra å investere i bedrifter».

Det avviser forbrukerorganisasjonen for boligeiere.

– Det er ikke slik at en vanlig norsk familie sitter rundt frokostbordet og diskuterer om de selger boligen og investerer i norsk næringsliv. Det offentlige utvalget som så på tilgangen til kapital i norsk næringsliv har slått fast at de gode, lønnsomme prosjektene ikke har problem med å få tak i kapital. Da er det helt fjernt fra virkeligheten at vanlige boligeiere skal bytte boligen og sette pengene på børs.

– Det kan kanskje se sånn ut fra skrivebordet i NHO-bygget, men ikke fra kjøkkenbordet, sier Meyer i Huseierne.

Heller ikke eiendomsmeglerforbundet tror særlig på NHOs påstand.

– Det er helt urealistisk å tro at skjerpet boligbeskatning skal få folk til å løpe på børsen. Det skjer ikke. Et godt hjem kan ikke sidestilles med aksjeinvesteringer, sier Geving.

Les på E24+

Investtech-analyse: Tre sterke laksekjøp

Publisert:
Gå til e24.no