Nye skattegrep rammer to vannkraftverk helt ulikt

MODUM (E24): Mens det ene kraftverket i Modum kommune får en stor skatteskjerpelse, slipper det andre unna.

FORSKJELL: Embretsfoss kraftverk (t.v.) og Kongsfoss kraftverk ligger begge i Modum kommune. Selskapet bak førstnevnte får nå en kraftig skatteskjerpelse.
Publisert:

En liten kjøretur unna der statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) onsdag morgen presenterte et nytt skatteregime for kraftprodusenter og havbruk, ligger vannkraftverk på rekke og rad.

På elvekraftverket Embretsfoss 4 er fyllingsgraden for øyeblikket på maks evne, og 350 kubikkmeter vann renner gjennom anlegget per sekund.

Elvekraftverket produserer strøm til rundt 15.000 husstander, og gir inntekter til en rekke kommuner som sammen eier det gjennom selskapene Glitre Energi og Hafslund Eco.

Men hos Glitre Energi er bekymringene store for konsekvensene av de foreslåtte skatteendringene. Ifølge konsernsjef Pål Skjæggestad vil forslaget gi en skatteskjerpelse på flere hundre millioner kroner per år for selskapet, noe som vil gi store negative økonomiske konsekvenser fremover.

– Vi har regnet på dette og det er krise. Dette er veldig dramatisk for oss, sier Skjæggestad på telefon til E24.

– Når vi har en stat som kan gjøre sånne grep over natten, blir vi veldig usikre på hva vi har å forholde oss til. Dette betyr at vi som har store ambisjoner om å bygge ut for mer kraftproduksjon og bidra inn i det grønne skiftet, blir utarmet ved at staten skal forsyne seg av 70–90 prosent av avkastningen vår, sier Skjæggestad.

Embretsfoss 4 eies av Glitre og ECO Hafslund, som igjen eies av Drammen og Oslo kommune, i tillegg til en rekke kommuner i Buskerud.

Har satset på nye kraftverk

Glitre har investert kraftig i Embretsfoss for å øke strømproduksjonen. Det første kraftverket her ble satt i drift i 1916. I 2013 åpnet en ny kraftstasjon.

– Her har vi bygd ut et helt nytt kraftverk. Det blir vanskeligere for oss nå, sier Skjæggestad.

Han peker først og fremst på en betydelig svakere finansiell stilling for selskapet fremover som vil gå utover muligheten til å investere i oppgradering og ny kraftproduksjon og forsterket kraftnett.

– Denne sentrale samfunnsoppgaven er vi til for å utføre, men da må bransjen være finansielt robust. Eierne har også forventninger om en rimelig direkteavkastning, men fremover vil det være vår rike stat som forsyner seg enda mer grådig, sier han.

Les også

Regjeringen vil øke skattene på laks og kraft med 33 milliarder

Penger som renner ut

En fem minutters kjøretur unna Glitres anlegg, ligger Kongsfoss vannkraftverk eid av Modum kommune. Her kommer vann inn fra Sigdal og Eggedal, og renner gjennom en rekke små kraftverk før det reiser videre til Drammensfjorden.

Det lille kraftverket Kongsfossproduserer 12,7 gigawattimer årlig, noe som tilsvarer årsforbruket av strøm til rundt 600 husstander.

– Det var tilfeldig at dette skulle skje akkurat nå, sier produksjonssjef Odd Røvang i Kraftia, selskapet som drifter anleggene til Modum kommune.

Han sikter til regjeringens store skattenyhet og peker samtidig på fossen som flommer over av vann. Etter en lang og tørr sommer med svært lav vannfylling, er det nå et buldrende drønn fra fossen i Åmot.

Siden helgen har det vært såpass mye vann i elven at 75 prosent ikke kan bli fanget opp og bli omgjort til strøm.

– Ser du det som at pengene renner ut av fossen?

– Jeg pleier å fleipe med at det er sløsing, sier Røvang.

Produksjonssjef Odd Røvang i Kraftia, selskapet som drifter anleggene til Modum kommune.

Reagerer på at private slipper unna

Vannkraftverket Kongsfoss er såpass lite at det ikke omfattes av grunnrenteskatten. Likevel vil de bli påvirket av høyprisbidraget.

– For selskapet og driften har dette lite utslag. Men for Modum kommune vil det bety et mindre utbytte. Du flytter inntekter fra offentlig eide kraftselskap til staten, sier Røvang.

For han kom ikke skattegrepene som overraskende.

– Det er bra at det kommer grunnrenteskatt på vind og laks som også utnytter våre felles naturressurser. Det har vært en veldig skjev fordeling. Jeg hadde ventet en skjerping på vannkraft også, sier han.

Vannet fosser over. Det er stor forskjell fra en uke tilbake i tid, hvor det var svært lav vannfylling.

Likevel blir den foreslåtte beskatningen økt betydelig mer enn Røvang forventet, og han reagerer også på enkelte ting ved de nye forslagene. Han mener det er verdt å merke seg at store kraftverk som hovedsakelig eies av kommune og stat rammes hardere av endringene enn små kraftvekt som i større grad eies av private og utenlandske aktører.

– Det er interessant at penger flyttes fra små og store kommuneeide selskap, men ikke i like stort grad fra private eiere, sier han.

Totalt bringer Modum kraftproduksjon rundt 20 millioner kroner i inntekter til Modum kommune hvert år.

– Det betyr ikke så mye for kommunebudsjettet totalt sett, men utgjør «krydderet på toppen» om setter kommunen i stand til å gjøre noe annet ut over de store forpliktelsene innen skole, helse og mer, sier han.

Sunni Grøndahl Aamodt, ordfører i Modum kommune, tok følge med statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Hun fulgte pressekonferansen direkte fra Blåfargeverket i Åmot.

Ordfører fornøyd med grep

Sunni Grøndahl Aamodt, ordfører i Modum kommune, fulgte regjeringens pressekonferanse om skatt direkte fra Blåfargeverket i Åmot. Etter at skattegrepene ble lagt frem sier hun at hun ser optimistisk på regjeringens forslag.

– Finansministeren snakket jo litt om hva de alternative grepene for å dekke inn tapte inntekter kunne ha vært, og da tenker jeg at det her egentlig er en videre utvikling av den norske modellen, sier hun til E24.

Hun mener skattleggingen av store inntekter er nødvendig for å kunne drive den norske velferdsstaten på en god måte.

– Vi er en kraftkommune, ikke av de store, men sånn at vi har litt glede av det. Jeg vet ikke hvordan dette kommer til å slå ut, men jeg er glad for at det er de store inntektene som skal skattlegges og at det kan gi inntekter til fellesskapet og videre utvikling av samfunnet, sier Aamodt.

Sunni Grøndahl Aamodt, ordfører i Modum kommune, fulgte pressekonferansen direkte fra Blåfargeverket i Åmot.
Les også

Et politisk råtassgrep

Mener skatten ikke vil hindre investeringer

Professor i samfunnsøkonomi Mads Greaker ved Oslo Met har skrevet flere rapporter om grunnrente. Han forklarer at grunnrenteskatten er noe som er lagt på næringer som får disponere naturressurser gratis, i utgangspunktet oljenæringen og vannkraftnæringen.

– Grunnrentebeskatning er en skatt på profitten næringene får fra å kunne disponere en naturressurs. En investering som var lønnsom før grunnrenteskatten ble strammet inn, vil være like lønnsom også etter at grunnrenteskatten ble høynet, sier Greaker.

– Så skatten hindrer ikke investeringer. Det er skatt av det rene overskuddet som er igjen etter at du har betalt alle kostnader – også investeringskostnader. For en vanlig næring, vil det vanligvis ikke være noe profitt igjen da, men for dem som disponerer en begrenset ressurs, kan det være det, forklarer han.

Les også

Skal revurdere fastprisavtaler etter regjeringens skattegrep

Det har vært lite vann gjennom sommeren på Embretsfoss 4, men da E24 besøker anlegget er det fullt.

Etterlyser andre grep

Konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi mener det er andre grep enn det regjeringen nå har presentert, som ville kunne gi bedre løsninger for både bransjen og forbrukerne.

Han etterlyser en varslet tilpasning av skattesystemet slik at kraftprodusentene i større grad kan tilby langsiktige fastpriskontrakter til kundene.

Konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.
Les også

Glitre Energi med milliard­emisjon etter tap i kraftmarkedet

Skjæggestad mener regjeringens forslag ikke gjør stort annet enn å svekke bransjen og det kommunale eierskapet finansielt, og påpeker at det ikke er riktig at mange kraftprodusenter har svært gode økonomiske resultater i år. Glitres kraftproduksjon gikk så vidt i pluss i første halvår, forteller han.

Bottom line er at vi, som er en stor og viktig bransje for å hjelpe Norge over i fornybarsamfunnet, blir finansielt mindre robuste og dårligere i stand til å løse denne viktige oppgaven. Det er ikke til å forstå.

Les også

Regjeringen vil øke skattene på laks og kraft med 33 milliarder

Publisert:
Gå til e24.no