Norges Bank: – Høy gjeld gjør norske husholdninger sårbare

Høy inflasjon og usikkerhet preger det finansielle systemet, men vekstutsiktene i Norge er noe bedret det siste halvåret, mener Norges Bank.

Norges Bank legger onsdag fram sin halvårlige rapport om finansiell stabilitet.
Publisert:

– Det norske finansielle systemet er kjennetegnet av lønnsomme, likvide og solide banker. Vekstutsiktene i Norge er noe bedret det siste halvåret, men samtidig er den videre utviklingen i både markedene og økonomien usikker. Samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden forrige rapport, sier visesentralbanksjef Pål Longva i en pressemelding.

Den økonomiske utviklingen er preget av høy prisvekst, økte renter og geopolitiske spenninger, skriver Norges Bank i sin halvårlige rapport om finansiell stabilitet.

«Det er usikkert hvordan husholdninger og foretak vil tilpasse seg denne situasjonen», heter det i rapporten, som peker på de viktigste sårbarhetene og risikofaktorene i det norske finansielle systemet.

Les også

Ida Wolden Bache i åpen stortingshøring: – Kunne ha satt renten opp mer og raskere

Økte renter

Det siste halvannet året har Norges Bank satt opp renten i høyt tempo. Torsdag forrige uke hevet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2008. For bare ett år siden lå renten på 0,75 prosent.

Høy gjeld gjør norske husholdninger sårbare for bortfall av inntekt, økte renter eller boligprisfall, skriver Norges Bank i rapporten.

Mange husholdninger har fått en strammere økonomi det siste året. Likevel gjør lav arbeidsledighet og oppsparte midler at man er bedre rustet til å takle økte utgifter, vurderer Norges Bank.

Utvikling i eiendomsmarkedene er også mer usikre enn normalt, noe som knyttes til økte renter.

Inflasjonen målt ved konsumprisindeksen (KPI) dempet seg til 6,4 prosent i april i år fra samme tid i fjor, viser fersk statistikk fra SSB. Den vedvarende inflasjonen kan indikere enn høyere rentetopp enn Norges Banks prognoser, tror flere økonomer.

Kjerneinflasjonen, som blant annet ser bort fra strømprisen, steg til 6,3 prosent i april fra 6,2 prosent i mars.

– Godt rustet

Norges Bank skriver at bankene ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bli nødt til å dekke utlånstap ved å bruke oppbygd kapital.

«Bankene er godt rustet til å håndtere økte tap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten», skriver sentralbanken.

Norges Bank skriver videre at stresstester av bankene, blant annet fra fjorårets rapporter, viser at bankene er robuste. En stresstest er en evaluering av hvor godt store banker kan håndtere dramatiske økonomiske scenarioer.

Norges Bank skriver at bankene ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bli nødt til å dekke utlånstap ved å bruke oppbygd kapital.

«Bankene er godt rustet til å håndtere økte tap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten», skriver sentralbanken.

Norges Bank skriver videre at stresstester av bankene, blant annet fra fjorårets rapporter, viser at bankene er robuste. En stresstest er en evaluering av hvor godt store banker kan håndtere dramatiske økonomiske scenarioer.

Les også

Sjeføkonom mener kronesalget ikke fungerer: – Den vil svekkes videre

Lite påvirket av børsuro

Det har den siste tiden vært store bevegelser i finansmarkedene etter problemer i enkelte banker i USA og Sveits.

Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank gikk tidligere i år konkurs. I mai ble den kriserammede banken First Republic stengt av amerikanske myndigheter.

«Norske banker har så langt vært lite påvirket, men uroen kan tilta og spre seg. Det kan gi dyrere finansiering for bankene og gjøre det vanskeligere å få lån for norske husholdninger og foretak», skriver Norges Bank.

Publisert: