Forbrukertilsynet mener norske banker bryter loven

Forbrukertilsynet har avdekket at bankene ofte ikke tilbakefører penger som svindlede kunder har rett på.

Forbrukertilsynet sitt hovedkontor i Porsgrunn.
Publisert:

Forbrukertilsynet har sendt brev til samtlige norske banker hvor de krever at bankene umiddelbart tar grep for å sikre at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt.

Det skriver tilsynet i en pressemelding onsdag formiddag.

«Forbrukertilsynet ser alvorlig på praksisen til norske banker der de selv avgjør om kunden er ansvarlig for tapet når kundens bankkonto blir misbrukt», heter det i meldingen.

Tilsynet skriver at praksisen er i strid med forbrukervernseglene i finansavtaleloven.

– Alle kan dessverre bli utsatt for svindel, og bankene er ressurssterke. Da er det viktig at bankene alltid følger loven og informerer kunden om hvilke rettigheter kunden har, uttaler Trond Rønningen, administrerende direktør i Forbrukertilsynet, i meldingen.

– Praksisen mange banker fører nå, med både feilinformasjon til kunder og ulovlig tilbakehold av kundens midler, er uakseptabel.

Sjef i Forbrukertilsynet Trond Rønningen ser alvorlig på bankenes praksis.

Banken er ansvarlig

Utgangspunktet er at banken er ansvarlig, ikke kunden, når det har skjedd et kontotrekk som kunden ikke har godkjent, skriver Forbrukertilsynet.

Dette gjelder uavhengig av om kunden har lagt igjen kortinformasjon på et nettsted og blitt svindlet, om bankkortet er stjålet og misbrukt eller kundens BankID er misbrukt, slår tilsynet fast.

Og når kunden klager skal banken følge opp.

Når banken mottar klage fra en kunde, har banken to valg, ifølge Forbrukertilsynet:

  1. Tilbakeføre beløpet kunden har klaget på straks banken mottar reklamasjonen. Banken kan da kun trekke fra en egenandel fra kunden på 1.200 kroner (450 kroner fra 1. januar 2023).
  2. Beholde mer enn kr 1.200 kroner av beløpet kunden har reklamert over, men da må banken innen fire uker bringe saken inn for Finansklagenemnda for vurdering. Kunden skal ikke gjøre noen ting, utover å sende den første reklamasjonen til banken.

Til tross for dette har Forbrukertilsynet avdekket at bankene ofte ikke tilbakefører noe til kunden.

Bankene tilbakeholder også ofte 12.000 kroner fordi de mener kunden har opptrådt «grovt uaktsomt, altså sterkt klanderverdig», ved for eksempel å legge igjen kortinformasjon på en bestemt nettside.

Å vurdere om noe er grovt uaktsomt eller forsettlig, er en vanskelig vurdering, og altså ikke noe banken selv kan avgjøre, skriver Finanstilsynet.

Kunden er ikke ansvarlig for å klage

Forbrukertilsynet har også avdekket at bankene ofte oppgir at kunden selv må klage til banken eller ta saken til Finansklagenemnda om kunden er uenig i bankens avgjørelse.

Dette er også feil praksis, ifølge tilsynet.

Det er banken selv som er ansvarlig for å ta saken til Finansklagenemnda – forbruker skal slippe å gjøre noe.

Truer med sanksjoner

Forbrukertilsynet har nå krevd at bankene umiddelbart tar grep for å sikre at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt.

Dersom Forbrukertilsynet etter årsskiftet avdekker at enkelte banker ikke overholder loven, vil vi følge opp dette. For de bankene som ikke følger reglene, vil konsekvensen kunne bli vedtak med økonomiske sanksjoner.

Publisert:

Her kan du lese mer om