Coronaeffekt på skatteinnbetalingene i 2020

I 2020 ble det innbetalt 858,4 milliarder kroner i skatt i Norge. Dette er 85,6 milliarder, eller 9,1 prosent, mindre enn i 2019. Årsaken er coronatiltakene.

Skatteinntektene gikk ned i 2020, hovedsakelig på grunn av coronapandemien og tiltakene som ble satt inn. Oljesektoren alene betalte inn over 100 milliarder kroner mindre i skatt i 2020 enn i 2019. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB
  • NTB
Publisert: Publisert:

Skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det først og fremst er fra olje- og gassvirksomheten at skatteinnbetalingene har blitt redusert.

Fra petroleumssektoren ble det innbetalt totalt 28,4 milliarder kroner i skatt på utvinning av olje og gass i 2020. Dette er hele 105,1 milliarder kroner mindre enn i 2019. Dette har en klar sammenheng med mindre utvinningstakt på grunn av coronatiltakene. SSB gjør imidlertid oppmerksom på at siden tiltakene har et mer langsiktig perspektiv, så er det ennå ikke mulig å vurdere den totale effekten av tiltakene.

Personlige skattytere står for den største delen av skatteinnbetalingene. De betalte inn 726 milliarder kroner i fjor, noe som er en økning på 0,8 prosent. Inntektene fra arbeidsgiveravgiften – som bedriftene betaler – har gått ned med 4,1 prosent. Her satte myndighetene ned avgiften med 4 prosentpoeng i mai og juni som et av tiltakene i forbindelse med coronapandemien.

Skatteinntektene til kommuneforvaltningen gikk ned med 1 prosent, noe som også må sees i sammenheng med coronatiltakene og effekten på norsk økonomi, ettersom disse inntektene vanligvis øker fra år til år.

Les også:

Les også

Rekordhøy vindkraftproduksjon i fjor

Publisert: