Bruker 900 millioner på ledighetsgrep

Oljekrisen fortsetter å ramme Norge hardt. Nå vil regjeringen pøse ytterligere 900 millioner inn i på Sør og- Vestlandet.

FLERE LEDIGE: Regjeringen anslår at ytterligere satsning på ledighetstiltak vil bli nødvendig fremover. Særlig oljefylkene skal nå få hjelp.

Foto: Marit Hommedal NTB scanpix
 • Cecilie Storbråten Gjendem
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Onsdag presenterte regjeringen revidert statsbudsjett. På forhånd var det ventet at regjeringen ville melde om økt oljepengebruk som sviktende skatteinntekter, og nødvendigheten av tiltak for ledige.

Som ventet melder regjeringen at det vil bli satt i gang ytterligere tiltak for å dempe effekten av oljebremsen på arbeidsledigheten.

– Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljenæringen rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding fra finansdepartementet onsdag.

– For dem som mister jobben eller opplever økt usikkerhet om jobben sin, er situasjonen alvorlig. Samtidig går mange norske bedrifter godt og sysselsettingen stiger i store deler av landet, sier finansminister Siv Jensen.

Disse tiltakene foreslås i det reviderte budsjettet:

 • Regjeringen foreslår over 900 millioner kroner til en rekke målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet. De største er:
 • Et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet skal fordeles til kommuner som ligger i dette området og som har høyere andel arbeidsledige enn landsgjennomsnittet.
 • Tiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veier og jernbane på Sør- og Vestlandet.
 • Opprettelse av ordninger for utvikling og bruk av lav- og nullutslippsteknologi i skipsfarten.
 • Et engangstilskudd på 50 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Midlene skal fordeles mellom Helse Vest, Helse Sør-Øst (for å treffe Agder-fylkene) og Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal).
 • Økte midler til DEMO 2000 med 50 millioner kroner. Programmet støtter prosjekter i petroleumssektoren, og retter seg spesielt mot leverandørindustrien.
 • 1 000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.

De to siste punktene har allerede vært annonsert i flere norske medier, men samferdselsforslagene var nye av dagen. I pressemeldingen legger Jensen til at satsingen på vedlikehold av veier, og annen samferdsel er i tråd med regjeringens ønsker om å holde samferdsel som et satsingsområdet.

Les også

Øker satsningen på statlige IKT-prosjekter

Dette sa Jensen

– Hovedbildet er tilbakeslag på Sør- og Vestlandet, mens resten av landet går ganske bra når det kommer til sysselsetting, sa Jensen da hun la fram revidert nasjonalbudsjett under en pressekonferanse i Regjeringskvartalet i Oslo.

På Østlandet, i Trøndelag og Nord-Norge har sysselsettingen steget. Denne todelingen er utfordrende, understreket finansministeren.

– Mange familier er berørt, mens andre har gode tider og gode inntekter. Regjeringen har både i høst og nå satt i gang tiltak, særlig på kort sikt. Det er med på å trekke ned veksten samlet sett for norsk økonomi, sa Jensen.

Den økonomiske politikken innebærer en «kraftfull innsats i en krevende konjunktursituasjon», sa hun.

(Saken fortsetter under videoen)

Det ventes samtidig at oppgangen i Fastlands-Norge vil bidra til å trekke økonomien opp i tiden fremover, sa Jensen.

– Det er vekst i norsk fastlandsøkonomi, men litt svakere enn vi har sett for oss tidligere

Setter av penger til integrering

I tillegg til de andre arbeidsfremmende tiltakene melder regjeringen at de også venter at utgiftene forbundet med innvandring- og integrering vil øke med 1,3 milliarder kroner. Dette er som følger av raskere bosetning av flyktninger enn ventet.

I forkant av budsjettet meldte NTB at regjeringen anslår en økning i ledigheten i inneværende år til 4,6 prosent, med utgangspunkt i beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

Det er videre ventet at ledigheten vil falle svakt i 2017, heter det ifølge NTB.

I forkant mente LO at regjeringen burde bruke opp til fem milliarder på arbeidsfremmende tiltak. Sammenlignet med dette er regjeringens bevilgninger noe lave, men i tråd med det som er ventet.

Ikke imponert

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener regjeringens ledighetspakke viser at de har dårlig styring på økonomien, og at de har undervurdert problemene knyttet til arbeidsledighet i kjølvannet av oljeprisfallet.

– Dette har ført til at vi har tapt tid og kommet for sent i gang med tiltak, sier Støre i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett ifølge NTB.

Støre understreker at arbeidsløshet er noe som kan gå fort opp, men sakte ned.

– Derfor er det så viktig å komme tidlig i gang med effektive tiltak. Med 135.000 arbeidsledige og halvert vekst i norsk økonomi, er det tydelig at regjeringens politikk ikke virker. De tar hele ti milliarder ut fra oljefondet, men under en tiendedel av den økte oljepengebruken går til innsats mot ledighet. Regjeringen har vurdert den økonomiske situasjonen feil, og de har brukt pengene feil, sier han.

Tekna krever flere tiltak

Organisasjonen for ingeniører, Tekna, mener regjeringen legger altfor lite penger i tiltak for dem som blir stående ledige som følger av oljebremsen.

– Overraskende mye av det som regjeringen varslet i tiltakspakken er fremdeles under planlegging og utredning, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna i en pressemelding.

– Vi etterlyser derfor en tydelig ordre om å iverksette tiltakene fra regjeringen. De som mistet jobben da ledigheten begynte å stige for to år siden, mister nå retten til dagpenger. Dette er svært alvorlig for dem som rammes, sier hun.

Videre skriver organisasjonen at de etterlyser en sterkere satsing på målrettede tiltak for teknologioverføring.

– Vi er overrasket over at regjeringen ikke møter de grunnleggende behovene Norge har for å overføre kunnskap fra olje og gass til andre sektorer mer offensivt. Teknas forslag om et teknologioverføringsprogram er nå inne i statsbudsjettet, men kun med 10 millioner for 2016. Vi mener bevilgningen til dette tiltaket burde vært skalert opp i revidert til 120 mill. kroner, sier Randeberg i pressemeldingen.

Les også

- Innebærer kraftig innsats i en krevende situasjon

Les også

Økonom om budsjettsvikt på 72 milliarder:
– Nå vil vi ikke få nullrente

Les også

Regjeringen varsler tøffere tider for kommunene

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Politikk
 3. Statsbudsjettet

Flere artikler

 1. - Innebærer kraftig innsats i en krevende situasjon

 2. Revidert nasjonalbudsjett på 1-2-3

 3. Slik forklarer Siv budsjettet

 4. Dette er budsjettlekkasjene

 5. Siv Jensen foreslår skattelettelser på 1,75 milliarder kroner.