Norges Bank om olje- og gassinvesteringer: Venter opptur fra neste år

Norges Bank venter markert vekst i olje- og gassinvesteringene frem mot 2025, etter et fall i år. Investeringsveksten vil toppe seg på 15 prosent i 2024, anslår banken.

Dette er Gina Krog-feltet.
Publisert:

Som ventet hevet Norges Bank renten til 0,75 prosent torsdag, den tredje rentehevingen siden september. Før det hadde renten ligget på rekordlave null prosent siden mai 2020.

Banken venter fortsatt fallende olje- og gassinvesteringer i år, men så vil det komme en opptur i de to kommende årene, ifølge en fersk utgave av pengepolitisk rapport.

Banken jekker investeringsanslaget for neste år noe ned til åtte prosents vekst, men vekstanslaget for 2024 jekkes opp til hele 15 prosent.

Investeringsveksten vil fortsette også i 2025, men da vil den dempe seg til tre prosent, anslår Norges Bank.

«Virusutbruddet, lavere priser på olje og gass og økt usikkerhet bidro til at petroleumsinvesteringene falt i 2020 og 2021. Nedgangen ble dempet av de midlertidige skatteendringene for oljeselskapene som ble vedtatt i 2020», skriver Norges Bank.

Dette blir dyrere etter rentehevingen

«Skatteendringene og en betydelig oppgang i olje- og gassprisene trekker isolert sett i retning av høyere investeringer i år. Vi tror likevel petroleumsinvesteringene vil falle videre i år som følge av at flere store prosjekter sluttføres», skriver banken.

Høye energipriser slår ulikt ut. Staten og oljebransjen tjener mye, men vanlige folk og næringslivet opplever økende priser på strøm, drivstoff og matvarer.

«Høye energipriser gir store inntekter til staten og kan bidra til å løfte petroleumsinvesteringene og eksport relatert til kraft og olje- og gassutvinning, men innebærer samtidig økte utgifter for husholdninger og foretak», skriver sentralbanken.

Ifølge bankens tall vil investeringene i 2025 ligge på 215 milliarder 2022-kroner. Det er det høyeste investeringsnivået siden rekordårene under oljeboomen i første halvdel av 2010-tallet. Norges Banks grafer viser imidlertid bare sammenlignbare tall tilbake til 2016.

Les også

Norges Bank hever renten

Ventet mange nye prosjekter

De neste årene er det ventet mange nye prosjekter på norsk sokkel etter Stortingets corona-krisepakke med midlertidige skatteutsettelser til oljebransjen.

Skatteendringene gir oljeselskapene gode grunner til å sette i gang nye utbyggingsprosjekter før 2023, ifølge Norges Bank. Dette er ventet å gi store investeringer i 2023 og 2024.

«Oljeselskapene har i tråd med dette annonsert at de vil sette i gang en rekke utbygginger mot slutten av året. Vi venter derfor at petroleumsinvesteringene vil øke markert fra 2022 til 2025», skriver Norges Bank.

Også Russlands invasjon av Ukraina vil påvirke utsiktene. EU har signalisert at de ønsker å redusere sin avhengighet av russisk gass.

«Oppgangen forsterkes av at olje- og gassprisene forventes å være høye fremover og utsikter til at europeisk etterspørsel etter gass fra Norge vil være høyere i årene fremover som følge av invasjonen av Ukraina», skriver sentralbanken.

Les også

Vil kutte avhengigheten av russisk gass: Dette er EUs energiplan

Stort handelsoverskudd

Ny produksjon kan bli svært lønnsom hvis de skyhøye olje- og gassprisene holder seg. Norges Bank har tidligere sagt at eksportverdien og skatteinngangen fra petroleumssektoren kan bli markert høyere de nærmeste årene enn tidligere år.

Norge hadde i fjor tidenes høyeste handelsoverskudd, drevet av olje- og gasseksport. Eksportverdien av norsk gass var på 476 milliarder kroner, mens eksportverdien av olje var på 350 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I desember la bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass frem anslag på investeringer på 174 milliarder kroner i 2022, fra 186 milliarder i 2021.

Slik ser Norges Bank for seg petroleumsinvesteringene i årene som kommer.
Les også

Norsk olje og gass jekker opp investeringsanslag: – Tiltakspakken har fungert etter hensikten

Les også

Fra desember 2021: Norges Bank om olje og gass: Venter dempet investeringsfall i 2022

Publisert: