Olsen advarer på vei ut døren: Ikke la dyr strøm presse opp lønnstilleggene

Sentralbanksjef Øystein Olsen frykter at historisk dyr strøm skal blåse opp tilleggene i vårens lønnsoppgjør. Da står han klar med ekstra renteøkninger.

 • Sigurd Bjørnestad - Aftenposten
Publisert: Publisert:

Sentralbanksjef Øystein Olsens dager i Norges Bank er snart over. Han slutter 1. mars.

– Skal du henge igjen som malt portrett på veggen?

– Det jobbes med noen skisser og til slutt et maleri.

Olsens forgjenger Svein Gjedrem brøt tradisjonen. Han ville ikke ha sitt portrett på veggen utenfor sentralbanksjefens kontor. Olsen har ikke prøvd å få ham til å endre mening. Han anser det som fånyttes.

Snart kommer sentralbanksjef Øystein Olsen opp på veggen i Norges Bank.

Olsen setter et offentlig punktum torsdag kveld ved å holde årstale nummer 100 i Norges Banks historie. I talen advarer han partene i arbeidslivet: De bør ikke blande de høye strømprisene inn i vårens lønnsoppgjør. Det kan sette i gang en spiral med stigende lønninger og priser.

Han minner partene om at de tradisjonelt «i stor grad ser gjennom uventede svingninger i priser og kostnader».

For å legge makt bak dette, rasler han med rentesabelen. Faren er hvis den dyre strømmen påvirker lønnsveksten og den langsiktige prisveksten.

– Det er først hvis brede grupper, både prissettere og lønnstagere, krever kompensasjon for økte kostnader, at inflasjonen kan skyte fart. Skjer dette, er det sentralbankens oppgave å stramme inn pengepolitikken, sier han i talen.

Inflasjon er et annet ord for prisvekst.

Viser en fallgruve for LO og NHO

På sitt romslige kontor utdyper han til Aftenposten.

– Jeg formaner ikke, jeg bare minner om den fallgruven det er å bevege seg inn i et sett med kompensasjonskrav i alle leirer. Det gjelder ikke bare hos lønnstagerne, men også hos bedriftene som setter prisene. Hvis dette fører til vedvarende lønns- og prisspiraler, så vil det påvirke rentesettingen, sier han.

– Da setter Norges Bank opp renten?

– Da går renten mer opp enn den ellers ville ha gjort, sier Olsen.

Olsen bygger seg opp

I forkant av sin rasling med renten omtaler Olsen strømprisen og inkluderer næringslivet.

– Både husholdninger og foretak har mottatt høye strømregninger. Mye av oppgangen er trolig midlertidig, sier han.

Det peker utover i talen der han rasler med ekstra renteøkninger. Det som er midlertidig bør ikke partene lønnsoppgjøret bry seg om.

I fjor var prisveksten 3,5 prosent. Uten prisoppgangen på strøm hadde den vært bare 1,4 prosent. Olsen ber derfor partene se bort fra strømpriser som tok et skikkelig jafs av kjøpekraften i fjor.

Sprik i lønnsveksten

Fredag morgen kommer Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret (TBU) med sin første rapport. Der blir partene enige om tallgrunnlaget for lønnsoppgjøret.

Mange tall er ute fra Statistisk sentralbyrå allerede. Gjennomsnittlig lønnsvekst ble i fjor det samme som prisveksten på 3,5 prosent. Målt med disse to variablene var kjøpekraften uendret i fjor, til tross for svært dyr strøm i Sør-Norge på slutten av året.

Men det spriker bak gjennomsnittet for lønnsveksten. Ansatte i undervisning fikk en lønnsvekst på 2,2 prosent i fjor. Ansatte i det SSB kaller «faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting» fikk mer enn dobbelt så mye med en lønnsvekst på 5,5 prosent i fjor.

Forskjellene kan sprenge lønnsoppgjørets ramme.

Peker på sysselsetting og prisvekst

I årstalene velger Olsen ut noen få økonomiske utviklingstrekk han omtaler. Gjennom utvalget formidler han indirekte sine bekymringer og advarsler.

I årets tale velger han å snakke om sammenhengen mellom rask økning i sysselsettingen og påfølgende økt prisvekst.

– Men øker sysselsettingen mye og raskt, har lønnsveksten en tendens til å ta seg opp. Da følger gjerne inflasjonen etter, sier han.

Antallet sysselsatte steg med 3,6 prosent gjennom andre halvår i fjor. Det tilsvarer nøyaktig 100.000 personer. Tallene er sesongjustert.

Dette er svært sterk vekst på kort tid, selv om den er en innhenting etter pandemien. Likevel er det behov for mer folk. Antall ledige stillinger var siste kvartal i fjor det høyeste noen gang i et 4. kvartal.

Hvis lønnsoppgjøret blir moderat, tilbyr sentralbanksjef Øystein Olsen moderat rente og og høy sysselsetting.

Olsen kommer med gulrot

Og hvorfor tar Olsen frem dette akkurat nå? Når Aftenposten spør, starter han en drøfting av såkalt fleksibel pengepolitikk.

Han har nemlig en gulrot til partene i arbeidslivet også: Er den langsiktige prisveksten under kontroll, så kan renten rettes inn mot å stimulere sysselsettingen.

Han åpner for en byttehandel. Hvis partene i arbeidslivet er tilbakeholdne i en tid med historisk dyr strøm, så vil prisveksten ikke ta av. Da trenger ikke Olsens etterfølger å sette opp renten like mye som ellers.

Norges Bank kan levere lavere ledighet tilbake til moderate parter.

– Lav ledighet er ikke noe problem i vår praktisering av rentesettingen. Det er først et problem hvis pris- og lønnsveksten skyter fart. Det har vi ikke sett tegn til ennå, sier han.

Vårens lønnsoppgjør blir testen.

Les også

LO-topp truer med økte lønnskrav hvis ikke Støre gir mer i strømstøtte

Les også

Fellesforbundet krever solid lønnshopp

Lav rente med dobbel gevinst

I det meste av Olsens tid i banken har avveiningen mellom målet for prisveksten og målet om lav ledighet vært relativt enkel, både i Norge og utlandet.

– Når prisveksten er vedvarende lav er det ingen motsetning mellom prismålet og målet om høy sysselsetting. Du får dobbel gevinst ved å holde renten lav. Både prisveksten og sysselsettingen blir stimulert, sier han.

Nå er det andre tider i vente.

– Tiden med for lav inflasjon ser uansett ut til å være over i flere land. Sentralbankenes avveining mellom målet for prisveksten og sysselsettingen kan bli mer krevende, sier han.

Men slikt er det etterfølgeren Jens Stoltenberg som må ta seg av.

Les også

Fersk rapport fra Norsk Industri: Sliter med dyr strøm og dyre råvarer

Les også

Truer med skyhøyt lønnskrav etter strømkrisen: – Kan bli tidenes streikevår

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norges Bank
 2. Øystein Olsen
 3. Lønnsoppgjør
 4. Strøm

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Årets lønn vil trolig stige mer enn prisene

 2. Olsen om perioden med lav inflasjon: – Ser ut til å være over

 3. Ser betydelig lavere inflasjon som grunnlag for lønnsoppgjøret

 4. Betalt innhold

  Snart er det nytt lønnsoppgjør: Dyr strøm blir nesten betalt med ekstra lønnsvekst

 5. Eksperter venter fire rentehevinger i år etter uventet høy prisvekst