Økt sjåførlønn? Da vil lastebileierne ha bedre betalt fra næringslivet.

NHO vil heve lønnen for sjåfører. Lastebileierne svarer at de ikke har råd. Konkurransen er for hard.

Lastebileierne vil ha bedre betalt fra næringslivet.
Publisert: Publisert:

Norges Lastebileier- Forbund (NLF) slutter seg ikke uten videre til NHOs mål om å øke lønningene til sjåførene.

– Jeg deler NHOs bekymring om mangel på sjåfører, men er redd for at det å ensidig peke på transportbedriftene og de lokale forhandlingene er feil vei å gå, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF.

I Aftenposten/E24 lørdag tok adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) til orde for å heve sjåførlønningene for å bedre rekrutteringen. Men dette må skje gjennom de lokale lønnsforhandlingene, var budskapet hans.

Lastebilene vil ha «anstendig» pris

Mo og NLF retter pekefingeren tilbake mot NHO. De fleste lastebileierne kjører nemlig på oppdrag fra NHOs bedrifter.

– Mange av transportørene har i årevis slitt med å få betalt en anstendig pris for tjenestene de leverer. Våre medlemsbedrifter har en bunnlinje på 2–3 prosent og har svært lite og ingenting å betale økte lønninger med, sier Mo.

– Er det ikke slik hard konkurranse virker?

– Jo, og våre bedrifter opererer i et beinhardt europeisk transportmarked. Lastebileiernes overskudd er under halvparten av det som er vanlig i norsk næringsliv ellers, noe som med all tydelighet illustrerer dette.

NLF har rundt 3000 medlemsbedrifter med rundt 23.000 ansatte og 20.000 lastebiler. De fleste ansatte er sjåfører.

Adm. direktør Geir A. Mo, NLF

Næringslivet kjøper transport

Lastebileierne kjører på direkte oppdrag fra NHO-bedrifter eller for logistikkselskapene som er medlemmer hos Are Kjensli i NHO LT. Eller for andre kunder.

Transportselskapene Bring og Postnord har både egne biler og hyrer inn andre lastebileiere for å transportere gods.

Det store logistikkselskapet Schenker har i Norge nesten ikke egne sjåfører. De bruker heller 1100 sjåfører i innleide transportselskaper. Schenker er medlem i NHO LT, og Kjenslis oppfordring er derfor i praksis rettet mot andre transportselskaper enn hans egne.

Oppfordrer til å tenke norsk

Hvis sjåførlønnen skal opp, så vil det koste. Mo vil sende regningen til NHO-bedriftene.

– Våre kunder, for en stor del NHOs medlemsbedrifter, må derfor forberede seg på at prisene på transporttjenester må opp, sier han.

Han anklager deler av norsk næringsliv for å sende transportoppdragene ut av landet når de ikke har klart å presse de norske transportbedriftene mer.

– Når sjåførmangelen nå tiltar, nytter det ikke lenger å peke på norske lastebileiere og si at de må øke lønningene. I stedet må næringslivet erkjenne at grønn, ansvarlig transport koster, sier han.

– Vil du svekke konkurransen?

– Nei, det vil jeg ikke. Vi har konkurrert siden transporten skjedde med hest og kjerre. Men konkurransen må være på like vilkår for norske og utenlandske transportører og på et høyere inntjeningsnivå. Hvis sjåførlønningene skal opp, må vi ha noe å betale med.

Ikke henge ut

I tillegg ramser Mo opp en rekke andre forhold som må bli bedre for å få flere til å velge sjåføryrket:

  • Useriøse utenlandske transportører må kontrolleres bedre
  • Kapasiteten i utdanningen av sjåfører må bli bedre
  • Det må bli flere trafikklærere
  • Det må bli slutt på å henge ut sjåfører som får bøter for bagateller
  • Fremkommeligheten på veiene i dårlig vær må bli bedre

– Næringen har mange utfordringer i tillegg til lønn, som vi må løse, sier Mo.

Les også

Den britiske hæren er forberedt på å levere drivstoff i månedsvis

Les på E24+

Forsyningskrisen truer med å senke verdensøkonomien

Les også

Transportaktører satser stort: Vil ha minst 100 hydrogenlastebiler i 2025

Publisert:

Her kan du lese mer om