Statsbudsjettet 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av NTB
  DEL
  Vil utsette Ocean Space Center - nå åpner Støre imidlertid for diskusjoner

  I forslaget til revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for å utsette det nye havforskningssenteret Ocean Space Center i Trondheim.

  Det har vakt kraftige reaksjoner – også fra LO og Arbeiderpartiet i Trøndelag.

  Nå bekrefter statsministeren at han er villig til å diskutere saken i Stortinget.

  – Det er vi alltid. Jeg er for Ocean Space Centre. Vi skal ha det, sier Støre til NTB.

  Han sier han skjønner at regjeringens forslag kan være skuffende. Nå vil han lytte til kritikken som kommer.

  – Jeg er en av de sterkeste støttespillerne for Ocean Space Centre. Jeg har vært det i alle år. Regjeringen er for. Dette ønsker vi. Dette trenger vi, sier Støre.

  – Men samtidig har vi sagt at store offentlige byggeprosjekter har vist et fellestrekk de siste årene. De sprekker, blir for dyre, og det er utfordringer med kostnadskontroll. Da er det ofte klokt å ta en fot i bakken og gjennomgå det, fastholder han.

 • av Ragnhild Vartdal
  DEL
  Vil ikke melde inn nytt klimamål: - Skandale
  Pernille Bonnevie Hansen er nestleder i Naturvernforbundet. Foto: Lise Helset Eide/Naturvernforbundet

  "Det norske omstillingsmålet og våre innmeldte internasjonale mål supplerer hverandre. Målet fra Hurdalsplattformen vil ikke meldes inn som nytt mål under Parisavtalen, eller lovfestes i klimaloven", står det i regjeringens reviderte statsbudsjett.

  Naturvernforbundet mener dette er en svekkelse av Norges klimamål som hverken har vært varslet eller diskutert.

  Forbundet opplever at det er en politikkendring som regjeringen prøver å "snike" gjennom.

  - Det er en skandale at regjeringen skjuler store politiske nyheter i teksten til revidert nasjonalbudsjett uten meningsfull debatt på Stortinget eller i media, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet, i en melding til E24. Hun legger til:

  - Hurdalsplattformen slo fast at norske utslipp skal kuttes med 55 prosent innen 2030, og det forventer vi at regjeringa leverer på. Det er det minste et oljeland med store historiske utslipp kan gjøre for verdens klimadugnad. Det er uaktuelt å jukse på nok et klimamål gjennom kvotekjøp.

 • av NTB
  DEL
  Dette er regjeringens viktigste forslag i revidert nasjonalbudsjett

  Her er en oversikt over de viktigste bevilgningene og kuttene som regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

  * To bygg kuttes fra det nye regjeringskvartalet, noe regjeringen mener vil spare 4–5 milliarder kroner.

  * Momsfritaket for elbiler fjernes for biler som koster over 500.000 kroner. Fra 1. januar må man betale moms for prisen over denne summen.

  * Bistandsbudsjettet er på 44,9 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder. Halvparten av økningen blir prioritert til flyktningtiltak i Norge. I tillegg foreslår regjeringen å omprioritere 4 milliarder kroner til å finansiere økte flyktningutgifter i Norge.

  * Det såkalte karensåret for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) blir fjernet permanent. Personer som ikke er ferdig avklart i Nav, skal ikke lenger måtte vente et år på å begynne et nytt AAP-løp. Det er satt av 675 millioner til dette.

  * Kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 milliarder kroner.

  * Alle ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer blir gratis fra 1. juli. Det vil omfatte rundt 30 av Norges i alt 130 ferjesamband og vil ifølge Finansdepartementet koste 165 millioner kroner årlig.

  * Sykehusene vil få 700 millioner kroner ekstra for å kompensere for inntektsbortfall under pandemien.

  * 65 millioner kroner foreslås til kartlegging av havbunnen i utlysningsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

  * 75 millioner kroner til barn og unge som er særlig hardt rammet av pandemien. Midlene gis til tiltak i kommunene og fylkeskommunene og rettes særlig mot områder som over tid har hatt de strengeste smitteverntiltakene.

  * 15 millioner kroner til aktivitetstiltak og prosjekter for barn og unge. Blant annet får fritidsklubber en del av potten.

  * Rehabiliteringen av Nationaltheatret utsettes inntil videre og skal utredes på nytt.

  * Byggingen av havforskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim utsettes til senest 2025. Bevilgningen til prosjektet reduseres med 405 millioner kroner i år.

  * Pandemistøtten til kollektivtransporten videreføres ikke. Ordningen avsluttes 1. juli.

  * Eldreombudet foreslås avviklet.

  * Regjeringen vil bevilge 13,2 millioner kroner ekstra til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen.

  * Bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder styrkes. 35 millioner kroner skal gå til å ansette flere barnehagelærere.

  * Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 17,2 millioner kroner for å øke den barnefaglige kompetansen i asylmottakene.

  * 22 krisesentre får til sammen 16,3 millioner kroner. Sentrene ligger nær asylmottak eller områder hvor det ventes bosetting av mange flyktninger fra Ukraina.

  * Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner til 2,14 milliarder.

  * Bevilgningen til campusprosjektet ved NTNU i Trondheim foreslås redusert med 176 millioner kroner. Regjeringen foreslår at prosjektet avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes en betydelig nedskalering av prosjektet.

  * 39 millioner kroner settes av til en veistrekning fra E18 til Eydehavn.

  * 25 millioner kroner til atomforskning.

  * Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli får 2 millioner til å profesjonalisere organisasjonen, mens 22. juli-senteret får 2,3 millioner til sine digitale plattformer.

  * Organisasjonene Aktive Fredsreiser og Hvite busser, som har tapt penger under pandemien, får en engangsstøtte på to millioner kroner hver.

 • av NTB
  DEL
  Kollektivtransporten mister pandemistøtte

  Regjeringen vil ikke videreføre støtten kollektivtransporten fikk da passasjerene uteble under pandemien.

  Regjeringen gikk inn og dekket tapte inntekter for kollektivtransporten da det ble færre reisende under koronapandemien. Men fra 1. juli er det slutt, skriver NRK.

  – Det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

  I Oslo-området har Ruter allerede varslet kutt i tilbudet fra 4. juli, og de sa tidligere i uka at det neste år kan bli kutt på 12–14 prosent i kollektivtilbudet i det gamle Akershus.

 • av NTB
  DEL
  NHO-sjefen ser store kuttbehov
  NHOs administrerende direktør ​Ole Erik Almlid er kritisk til oljepengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB

  NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener Norge må forberede seg på en ny politisk hverdag.

  – Dette viser hvilken situasjon vi kommer til å gå inn i de neste årene. Det kommer til å bli behov for å kutte mye, sier Almlid om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

  Han tillater seg likevel å være skeptisk til ett av kuttene regjeringen faktisk har gjort, nemlig utsettelsen av Ocean Space Centre.

  – Men da må vi også bidra til å finne kuttforslag, sier Almlid.

 • av NTB
  DEL
  Regjeringen vil ha flere over på kollektivtransport
  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

  Regjeringen åpner for at statlige tilskudd til lavere bompenger heller kan brukes av lokale myndigheter til å styrke kollektivtransporten.

  I forslaget til revidert statsbudsjett torsdag skriver regjeringen at den endrer betingelsene knyttet til statlige midler til fylkeskommunal kollektivtransport.

  – For å få passasjerene tilbake etter pandemien må vi gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtransport framfor bil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

  I de fire største byområdene i Norge – Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren, dekker staten inntil 50 prosent av store fylkeskommunale kollektivtransportprosjekter. I 2020 ble dette bidraget økt til 66 prosent. Halvparten av denne økningen var øremerket reduserte bompenger.

  Nygård sier regjeringen vil ta grep for å styrke konkurransekraften og finansieringsgrunnlaget til kollektivtransporten. Tilskudd til å senke bompengeavgifter skal bli fristilt slik at lokale myndigheter heller kan bruke pengene på bedre kollektivtilbud.

  Samtidig skal dagens bruksfordeler for elbiler i byer vurderes.

  – Elbilen er det beste alternativet om man skal kjøre bil, men vi må legge til rette for å velge kollektivt, sykle og gå, som er de beste og grønneste alternativene i byene, sier Nygård.

 • av NTB
  DEL
  Regjeringen får sterk kritikk for å bruke bistandsmilliarder på flyktninger i Norge

  I alt foreslår regjeringen å bruke 44,9 milliarder kroner på bistand i 2022, en økning på 3,6 milliarder kroner.

  Halvparten av den foreslåtte økningen i bistandsbudsjettet, 1,8 milliarder kroner, blir prioritert til flyktningtiltak i Norge. I tillegg foreslår regjeringen å omprioritere fire milliarder kroner innenfor bistandsbudsjettet for å finansiere økte flyktningutgifter i Norge.

  Flere bistandsorganisasjoner har lenge advart regjeringen mot å ta av bistandsbudsjettet for å dekke inn flyktningutgifter i Norge, og har isteden tatt til orde for en egen krisepakke i forbindelse med Ukraina-situasjonen.

  Kirkens Nødhjelp er skuffet over at regjeringen valgte å hente midler fra bistandsbudsjettet.

  – I en situasjon der Norge profitterer stort på krigen, er det ubegripelig at man i det hele tatt vurdere å kutte en eneste krone på hjelp til de fattigste. Nå som Norge, av alle, kutter i bistanden til verdens fattigste, kan vi ikke forvente at noen andre land lar være, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

 • av NTB
  DEL
  Regjeringskvartalet blir mindre enn planlagt – skal gi kostnadskutt på opptil 5 milliarder

  Ved å droppe to bygninger i det nye regjeringskvartalet og kutte i planene for oppussing av eksisterende bygninger, vil regjeringen spare 4–5 milliarder kroner.

  Regjeringen foreslår å droppe oppføringen av E-blokka og B-blokka helt og holdent i det nye regjeringskvartalet. Samtidig tas det mindre grep knyttet til oppussing og endringer av eksisterende bygningsmasse i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

  – Vi skal minst halvere kostnadene ved oppussing av Finansdepartementet. Blant annet har den forrige regjeringen lagt opp til at det skal bygges en bru over til Høyblokka. Den dropper vi. Det er greit å gå den strekningen. Det er sunt med frisk luft, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han holdt pressekonferanse om de foreslåtte endringene i budsjettet torsdag.

  Regjeringen dropper også oppskalering av bygningsmassen i tråd med en ventet vekst i antall ansatte på 600 personer.

  Grepene gir en anslått innsparing på 4 til 5 milliarder kroner.

 • av NTB
  DEL
  Vedum: 85.000 flere i jobb i år
  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Tore Kristiansen / VG

  Antall nordmenn som er i jobb, har det aldri vært høyere enn i dag, sier finansministeren. Nye anslag viser at det blir 85.000 flere i jobb i 2022.

  – Det er høy aktivitet i norsk økonomi, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han presenterte regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

  – Antall nordmenn som er på jobb, har aldri vært høyere enn i dag. Og vi tror det kommer til å utvikle seg i enda mer positiv retning, sa Vedum og viste til at anslagene tyder på at det blir 85.000 flere som er i jobb i 2022.

  – Det er historisk høyt. Man tror at dersom man styrer trygt, og med de anslagene som nå ligger der, så vil flere og flere nordmenn hver dag gå på jobb, sa finansministeren videre.

  Ifølge Vedum er ledighetstallene nå på 1,8 prosent, mens anslagene for neste år ligger på 1,7 prosent.

 • av Ragnhild Vartdal
  DEL
  Budsjettet: Slik påvirker endringene deg

  Regjeringen legger opp til kutt i elbilfordelene og billigere fergebilletter. Det foreslås ingen kutt i drivstoffavgiftene. Les mer om hvordan endringene i det reviderte statsbudsjettet vil kunne påvirke deg her:

  teaser
  12. mai
  Budsjettet: Slik påvirker endringene deg
 • av NTB
  DEL
  Fire milliarder fra bistandsbudsjettet skal brukes på flyktninger i Norge

  Regjeringen vil ta fire milliarder kroner fra bistandsbudsjettet for å finansiere økte flyktningutgifter i Norge. Budsjettet er på rekordhøye 44,9 milliarder.

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) peker på krigen i Ukraina som årsak til at det trengs et større bistandsbudsjett.

 • av Ragnhild Vartdal
  DEL
  Mener overoppheting den største risikoen

  Regjeringen mener at den største risikoen for norsk økonomi nå er knyttet til overoppheting.

  "Dersom den økonomiske politikken ikke strammes raskt nok inn, kan det føre til lavere aktivitet og sysselsetting og høyere arbeidsledighet lenger frem", skriver regjeringen i det reviderte statsbudsjettet.

 • av Ragnhild Vartdal
  DEL
  Vil øke bevilgningene til Havforskningsinstituttet

  Regjeringen ønsker å styrke forskningsinnsatsen på vindkraft og havbruk.

  De foreslår derfor å øke bevilgningene til Havforskningsinstituttet med 10 millioner kroner til dette formålet, viser tall fra det reviderte statsbudsjettet for 2022.

  - Havnæringene skal videreutvikles for å sikre bærekraftig verdiskaping i fremtiden. Vi må vite mer om hvordan eksisterende og nye næringer påvirker hverandre og økosystemene, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

  I tillegg vil regjeringen bevilge 65 millioner kroner til å kartlegge havbunnen i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i forbindelse med havvindprosjekter.

 • av NTB
  DEL
  SV: Dette budsjettet tar oss i feil retning
  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

  Regjeringens budsjettpartner SV mener at Ap og Sps forslag til revidert budsjett øker ulikhetene og kutter i velferd.

  – Det kuttes i velferd, klimatiltak og de fattigste. Det blir dyrere å leve, og det er ingenting nytt her som hjelper, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

  Hun mener det ikke kommer nye tiltak for å redusere ulikheten eller å hjelpe folk med økte utgifter i regjeringens forslag til budsjett.

  – Vi burde fordele mye mer, gi folk flest mer penger. Vi burde øke skatten for de aller rikeste og styrke velferdsordninger som sosialhjelp og barnetrygd, sier hun.

  Kaski trekker også fram klima som en av budsjettets store tapere.

  – Regjeringen kutter klimatiltak, demper ambisjonene og setter kollektivutbygginger i fare. Vi burde kutte sløsete og unødvendig motorveiutbygging og oljesubsidier, og garantere for kollektivprosjekter.

 • av NTB
  DEL
  Regjeringen: Olje- og gassinntektene øker med 646 milliarder kroner

  Norge får inn 933 milliarder kroner fra petroleumsvirksomhet i år, anslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett. Det er 646 milliarder kroner mer enn i fjor.

  De høye inntektene skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser i andre halvår 2021 og anslag for 2022.

  teaser
  12. mai
  Finansdepartementets olje- og gassanslag: Venter 933 milliarder til staten
 • av NTB
  DEL
  Arbeidsmarkedstiltak reduseres med 264 millioner

  Det blir 264 millioner kroner mindre til arbeidsmarkedstiltak. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen begrunner kuttet med lav arbeidsledighet.

  Regjeringens foreslåtte reduksjon på 264 millioner kroner tilsvarer rundt 4.700 færre tiltaksplasser til ledige i gjennomsnitt per måned i annet halvår, skriver de på sine nettsider.

  – Det er gledelig at stadig flere kommer i arbeid, og vi må helt tilbake til 2008 for å finne tilsvarende lav arbeidsledighet. Siden arbeidsledigheten er redusert, vil behovet for arbeidsmarkedstiltak til helt ledige være lavere nå enn det som ble lagt til grunn i fjor høst, sier Persen.

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at ledigheten har falt til 3,1 prosent dette kvartalet, som er det laveste nivået som er målt siden 2009. De seneste månedene har antallet ledige stillinger ligget på et rekordhøyt nivå.

 • av NTB
  DEL
  Rekordhøyt bistandsbudsjett på 44,9 milliarder kroner

  Regjeringen foreslår for 2022 et rekordhøyt bistandsbudsjett på 44,9 milliarder kroner. Det er en økning på 3,6 milliarder kroner.

  Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim peker på krigen i Ukraina som årsak til at det trengs et større bistandsbudsjett.

  – Krigen i Ukraina får globale konsekvenser. Antall mennesker på flukt øker, og tallet på folk som mangler mat, er rekordhøyt, sier Tvinnereim.

  Bistandsbudsjettet utgjør ifølge regjeringen 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekten.

 • av NTB
  DEL
  MDG og Venstre: Et alvorlig angrep på elbilfordelene
  Foto: Olav Olsen

  Forslaget om å innføre moms på dyre elbiler møtes med hoderysting i Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

  Disse bilene er ikke bare for rikfolk, sier MDG-leder Une Bastholm. Hun viser til at en rekke modeller koster over 500.000 kroner.

  – De er det reelle alternativet for en del familier. Kanskje trenger du en bil med god rekkevidde, en med god plass og stort bagasjerom eller at du bor et sted der du trenger en tyngre bil som kommer seg bedre fram fordi veien ikke er så god, sier hun.

  I verste fall kan dette gjøre at utrullingen av elbiler i distriktene kan ta lenger tid, mener hun.

  – Vi vet at der trenger vi at elbilfordelene forbedrer seg nå. Vi har fått en del til å komme over på elbil i byområder, men det er stor forskjell i Norge på hvor vanlig det er med elbil, sier hun.

  Også Venstre reagerer kraftig på forslaget. Regjeringen vil fjerne det viktigste tiltaket vi har for å oppnå 80 prosent elbilsalg i Norge, mener Ola Elvestuen.

  – Nå lager de bare en vanlig støtteordning – og en ganske moderat en – som mange land har, uten at det har gitt noen positiv effekt, sier han.

  – Dette er en reversering og egentlig å stoppe den unike norske elbilsatsingen som har vist vei for verden og har vært en enorm suksess fram til nå. Vi har stått i kampen i alle disse årene. Nå viser Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitt sanne ansikt. Dette er noe de ikke satser på, legger Elvestuen til.

 • av NTB
  DEL
  Finansdepartementet: Nordmenn får mer å rutte med i år

  Kjøpekraften til norske husholdninger øker med 1,2 prosent i år, ifølge Finansdepartementets anslag i revidert nasjonalbudsjett.

  – Til tross for høyere prisvekst og økte renter ventes husholdningene å få en vekst i disponibel realinntekt utenom aksjeutbytte på 1,2 prosent i 2022, heter det i budsjettet, som NRK siterer fra.

  Oppgangen er lavere enn i de to foregående årene, og dette må særlig ses i sammenheng med økte renter. Samtidig er det økte renter som i størst grad påvirker bildet, ifølge departementet.

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) framholdt nylig overfor NTB at en «snittfamilie» vil få nesten 15.000 kroner mer å rutte med i år, til tross for økte utgifter til bensin, strøm og mat. Regnestykket og kjøpekraftpåstanden har møtt kraftig kritikk, blant annet for å ha utelatt viktige priskomponenter.

  – Høyere rente ventes å trekke ned den disponible inntekten til husholdningene med 1,3 prosent fra 2021 til 2022, framgår det av budsjettforslaget.

 • av NTB
  DEL
  Finansdepartementet: Nordmenn får mer å rutte med i år

  Kjøpekraften til norske husholdninger øker med 1,2 prosent i år, ifølge Finansdepartementets anslag i revidert nasjonalbudsjett.

  – Til tross for høyere prisvekst og økte renter ventes husholdningene å få en vekst i disponibel realinntekt utenom aksjeutbytte på 1,2 prosent i 2022, heter det i budsjettet, som NRK siterer fra.

  Oppgangen er lavere enn i de to foregående årene, og dette må særlig ses i sammenheng med økte renter. Samtidig er det økte renter som i størst grad påvirker bildet, ifølge departementet.

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) framholdt nylig overfor NTB at en «snittfamilie» vil få nesten 15.000 kroner mer å rutte med i år, til tross for økte utgifter til bensin, strøm og mat. Regnestykket og kjøpekraftpåstanden har møtt kraftig kritikk, blant annet for å ha utelatt viktige priskomponenter.

  – Høyere rente ventes å trekke ned den disponible inntekten til husholdningene med 1,3 prosent fra 2021 til 2022, framgår det av budsjettforslaget.

Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2022
 2. Revidert nasjonalbudsjett

Flere artikler

 1. Litt mindre brems

 2. Utbytterush gir regjeringen dekning til milliardutgifter

 3. Regjeringen advarer seg selv mot høy pengebruk: – Vi skal ned

 4. Spent på Vedums oljepengebruk: – Har strukket strikken lengre enn man burde

 5. Sjeføkonom: - Vanskelig å si at dette bidrar i riktig retning for renten