Uventet fall i økonomien for andre måned på rad

Industri og varehandel trekker særlig ned i mai. – Nedgangen i varehandelen må sees i sammenheng med at husholdningene nå vrir konsumet tilbake fra varer til tjenester, sier SSBs Pål Sletten.

FASTLANDSØKONOMIEN var ventet å ta seg noe opp igjen i mai, etter uventet fall i april.
Publisert:

Fastlands-BNP, altså økonomien utenom oljesektoren, falt 0,2 prosent i mai, ifølge ferske tall fra SSB.

Nedgangen var særlig drevet av industri og varehandel.

På forhånd ventet økonomene en oppgang på 0,5 prosent, ifølge DNB Markets.

Måneden før (april) viste økonomien i Fastlands-Norge et uventet fall på 0,5 prosent, men dette er nå oppjustert til et fall på 0,3 prosent.

Prisveksten gir lavere kjøpekraft

Varekonsumet hadde en nedgang på 1,3 prosent, og ble drevet av et fall i klær og sko, møbler, matvarer og alkoholholdige drikkevarer.

– Nedgangen i varehandelen må sees i sammenheng med at husholdningene nå vrir konsumet tilbake fra varer til tjenester, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB Pål Sletten.

Siden pandemien brøt ut har varekonsumet ligget på et høyere nivå enn tjenestekonsumet. Etter gjenåpningen har husholdningene vridd konsumet tilbake til tjenester, og siden februar har tjenestekonsumet vært høyere enn varekonsumet.

I tillegg har økt grensehandel gitt handelslekkasje som også bidrar til å trekke ned varekonsumet.

SSB påpeker at prisveksten også har økt de siste månedene, og at totalt forbruk i husholdningene falt 0,1 prosent i mai målt i løpende priser, og 0,5 prosent målt i faste priser.

– Konsumprisindeksen har økt kraftig de siste månedene, og det reduserer husholdningenes kjøpekraft.

Tjenestenæringene samlet sett hadde en vekst på 0,1 prosent i mai, på linje med måneden i forveien, etter sterk vekst både i februar og mars.

Privat konsum (grønn linje) og vekst i fastlandsøkonomien (svart linje).

Høye priser og mangel på innsatsfaktorer

For industri og bergverk var det et fall på 3,4 prosent mai, men her er det mye vedlikeholdsstans som trekker ned.

– Aktiviteten i industrinæringene er fortsatt preget av høye priser og mangel på innsatsfaktorer som følge av logistikkutfordringer på verdensmarkedet, skriver SSB videre.

Innen fiske- og akvakulturnæringene var det imidlertid oppgang, særlig drevet av sildefiske.

Bygge- og anleggsvirksomheten trakk derimot ned, og denne næringen preges av høye råvarepriser og et stramt arbeidsmarked.

Total BNP, inkludert olje- og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, steg 0,4 prosent i mai. Målt i løpende priser var BNP 35 prosent høyere i mai i år enn på samme tid i fjor.

Handelsbalansen tredoblet

I mai økte eksporten med 4 prosent, målt i faste priser. Eksport av råolje og naturgass, skip, plattformer og fly bidro mest til oppgangen. Sammenlignet med samme tid i fjor er eksporten nå 80 prosent høyere, hovedsakelig drevet av høyere olje- og gasspriser.

Importen steg samtidig med i overkant av tre prosent fra måneden før. Økt import av skip, plattformer og fly samt tradisjonelle varer trakk mest opp. I løpende priser steg importen 36 prosent fra mai i 2021.

– Norges handelsbalanse er betydelig styrket som følge av de økte prisene på viktige eksportvarer. I mai var handelsbalansen tredoblet sammenlignet med fjoråret, skriver SSB.

Den norske fastlandsøkonomien vokste med 4,2 prosent i 2021, men Norges Bank venter at veksten demper seg til 3,5 prosent i år og videre til 1,1 prosent neste år.

Totalt lå BNP pr. innbygger i Norge på 765.836 kroner i 2021. Det er 65 prosent mer enn snittet i EU, ifølge SSB.

Her finner du tallene hos SSB
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om