Arbeidsledigheten stiger til det høyeste siden august

Andelen helt ledige stiger til 2,6 prosent i januar, etter smitteverntiltakene som ble innført i desember. – Klart lavere enn fryktet av Norges Bank, sier økonom, som venter fortsatt renteoppgang.

Publisert:

Ved utgangen av januar er det registrert 74.100 helt arbeidsledige, ifølge Nav. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og er det høyeste siden august i fjor.

På forhånd var det ventet at en oppgang til 2,7 prosent i januar, fra 2,2 prosent i desember, ifølge Bloomberg.

– Både lønnsstøtteordningen og påfølgende lettelser i smitteverntiltakene førte til færre arbeidssøkere enn omikron ellers ville gitt. I tillegg har flere av de som var helt permittert begynt å jobbe litt igjen, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Inkludert delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak er det totalt 126.100 arbeidsledige, noe som utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken.

Da pandemien rammet Norge steg arbeidsledigheten bratt til en topp på over ti prosent i begynnelsen av april 2020. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Nav-direktør Hans Christian Holte ser en mindre økning i ledigheten enn fryktet.

Høyest ledighet i reiseliv og transport

I januar er andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport, med 6,9 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning og akademiske yrker, begge med 0,7 prosent. 

Den største økningen i ledigheten var i Oslo, som også har den største andelen arbeidsledige på 3,5 prosent. Lavest andel helt ledige er det i Innlandet, Troms og Finnmark, Nordland samt Trøndelag med 2,1 prosent.

Arbeidsledigheten falt utover høsten i fjor i takt med gjenåpningen av samfunnet, men etter nye smitterekorder og strengere smitteverntiltak i desember, varslet mange bedrifter nye permitteringsrunder.

Halvparten av de nye arbeidssøkerne i januar oppgir permittering som årsak til at de registrerte seg, mot 36 prosent i desember.

Totalt 26.200 personer er permitterte, tilsvarende 0,9 prosent av arbeidsstyrken. I januar utgjør de permitterte 21 prosent av de som er registrert som arbeidssøkere.

Ledigheten øker mest blant unge

Antallet arbeidssøkere har den siste måneden økt mest blant de under 20 år, fulgt av de mellom 30 og 49 år. Antall arbeidssøkere har gått ned blant de som er eldre enn 50 år.

Andelen helt ledige er nå høyest i aldersgruppen 20–24 år, med 3,8 prosent av arbeidsstyrken, og lavest for dem under 20 år, med 1,7 prosent.

I løpet av januar har det blitt registrert 70.100 nye ledige stillinger hos Nav. Det er 23 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Rente opp

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov påpeker at oppgangen er minimal når man justerer for normale sesongvariasjoner.

Med en slik justering øker ledigheten til 2,4 prosent i januar fra 2,3 i desember, som var det laveste nivået siden før pandemien.

– Sesongjustert ledighetsrate er klart lavere enn fryktet av Norges Bank. Rente opp, skriver han i en kommentar.

Utviklingen i arbeidsledigheten er en viktig faktor for Norges Banks rentesetting. Forrige uke varslet banken ny renteheving i mars.

Banken ventet da at økningen i ledigheten ville være midlertidig og begrenset av regjeringens lønnsstøtteordning, samt at smitten etter hvert ville avta og tiltakene lettes, slik at den økonomiske oppgangen kunne fortsette.

Nav: Færre arbeidssøkere enn forventet i januar – nav.no
Publisert: