Norges Bank skal selge 2 milliarder kroner daglig

Kronen svekker seg og pengemarkedsrentene faller etter at Norges Bank for første gang siden 2013 selger kroner i markedet. – Et regimeskifte, sier analytiker.

KRONEKURSEN kan påvirkes av store endringer i Norges Banks kronetransaksjoner, selv om det jevner seg ut over tid.
Publisert:

Norges Bank vil selge 2 milliarder kroner per dag i april, ifølge en melding fra sentralbanken.

Vekslingen skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet.

Norges Bank har i flere år kjøpt kroner (vekslet valuta) på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

Siden februar har kjøpene vært stanset, etter at høyere olje- og gasspriser har økt oljeskattinntektene, og coronatiltakene har blitt faset ut.

Sist gang Norges Bank solgte kroner var i oktober 2013, men salgene har aldri vært så store som nå.

På forhånd ventet både SEB og DNB Markets at Norges Bank ville starte kronesalget i april. SEBs forventning lød på en forsiktig start med salg av 500 millioner kroner per dag i april, mens DNB Markets ventet 1,5 milliarder kroner.

Som følge av coronakrisen økte sentralbanken kronekjøpene til ny rekord på 2,5 milliarder kroner per dag i juli i 2020, for å kunne overføre penger til regjeringen og dekke den kraftig økte oljepengebruken.

Svekker kronen

Kronetransaksjonene til Norges Bank påvirker i liten grad kronekursen over tid, da de blant annet balanseres av oljeselskapenes vekslinger for å betale oljeskatt. Men på kort sikt kan store endringer forsterke kronebevegelser.

Kronen har styrket seg rundt fire prosent mot euro og to prosent mot dollar så langt i år.

Rett etter publiseringen av kronesalget svekker kronen seg imidlertid 9–10 øre mot både euro og dollar. Dermed koster en euro nå 9,70 kroner og en dollar 8,72 kroner.

– Regimeskifte

Danske Banks valutaanalytiker Kristoffer Lomholt kaller snuoperasjonen et regimeskifte.

– Det har vært ventet at Norges Bank en dag skulle snu, men at de velger å gjøre det i ett jafs er overraskende, sier han.

Lomholt påpeker at summen på to milliarder var lavere enn hans egne beregninger på 1,5 milliarder.

– Markedet hadde nok ventet at snuoperasjonen skulle skje skrittvis, og ikke at de skulle gå rett opp til to milliarder, sier han.

I tillegg til kronesvekkelsen, er det et markant fall i korte norske pengemarkedsrenter.

– Det som markedet reagerer på, er at man nå plutselig har fått en markant direkteselger av kroner i markedet. Det er et regimeskifte i pengemarkedet.

Danske Banks valutaanalytiker Kristoffer Lomholt er overrasket over at Norges Bank tok et så stort jafs når de først startet med kronesalg.

– Lettelse i markedet

Lomholt viser til at det i to års tid har vært stram likviditet i pengemarkedet, det vil si at det har vært mindre pengeflyt mellom bankene. Det har gitt høyere renter og gjort det dyrere for bankene å finansiere sine utlån.

– Det som skjer nå er at Norges Bank begynner å pøse ut to milliarder tilbake i markedet, og det vil gjøre det billigere for bankene å finansiere seg.

– Rentefallet vi har sett i dag på rundt ti basispunkter (0,10 prosentpoeng) er en stor ting. Markedet er lettet over plutselig å få mye bedre tilgang på norske kroner.

Lomholt sier det isolert sett betyr at Norges Bank kan gå raskere frem i sin heving av styringsrenten, men at det er andre ting som er viktigere akkurat nå.

Bankene har også latt være å heve renten like mye som pengemarkedsrentene har økt, så det ligger heller ikke an til lavere renter på boliglånet, tror han.

Venter 2 mrd. resten av året

Danske Banks analytiker tror kjøpene nå holdes på minst to milliarder ut året (minus halvparten av desember).

– Norges Bank forsøker å glatte ut valutakjøpene utover hele året for å ha så liten påvirkning som mulig på markedet, så jeg regner med at de fortsetter i det tempoet.

Han tar imidlertid forbehold om at det som er avgjørende her er fremtidige priser på olje, gass og valuta, som for tiden er ekstremt usikre.

– Det er ingen «game changer» for kronen, selv om det isolert sett er negativt for kursen, sier han videre.

Lomholt tror flere kan se dagens svekkelse som en kjøpsmulighet, også fordi mange ser til norske investeringer som en god inflasjonsbeskyttelse, på grunn av olje- og gassvirksomheten.

Nordea Markets skriver i en analyse at «vinduet for sterkere krone nå er stengt». Meglerhuset er også åpen for at kronesalget kan bli enda større etter revidert budsjett i mai.

Nordeas prognose for kronen lyder på en svekkelse til 9,75 mot euro om tre måneder og 10,00 innen utgangen av året.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Endrer renteutsikter

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets sier dagens kronenyhet endrer bildet for både valuta- og renteutsikter.

Han sier at den siste tiden kronestyrking i stor grad skyldes at Norges Bank ikke har solgt kroner og kjøpt valuta, men at det snur nå.

– For med de høye olje- og gassprisene blir inntektene veldig mye høyere, sier Østnor.

Østnor påpeker at oljeselskapene veksler valuta til kroner når de skal betale skatt, altså kjøper de kroner. Med skyhøye olje- og gasspriser blir også skattebetalingene, og dermed kjøpene av kroner, høy.

Nå har inntektene blitt så store at de dekker mer enn underskuddet på statsbudsjettet. Det betyr at overskuddet skal overføres til Oljefondet. Men da må Norges Bank først veksle kronene til valuta, altså selge kroner.

– Vi har ventet på denne korrigerende faktoren som kronesalgene blir, sier Østnor.

– Nå har vi veldig lenge bare hatt den ene faktoren. Det har bidratt til en sterkere krone. Nå slå det kontra, sier han.

Publisert: