Gjeldsveksten fortsetter å dempe seg

Nordmenns gjeld dempet seg ytterligere i fjorårets siste måned.

Publisert:

Den innenlandske lånegjeld endte på 5,0 prosent ved utgangen av desember, ned fra 5,1 prosent i november, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), den såkalte kredittindikatoren.

Til sammen var den innenlandske lånegjelden (K2) på 6.621 milliarder kroner. Måneden før var gjelden på 6.628 milliarder kroner.

Kredittindikatoren gjelder for «publikum», som SSB definerer som «de institusjonelle sektorene kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak, ideelle organisasjoner og husholdninger».

Husholdningenes lånegjeld var på 3.992 milliarder kroner. For ikke finansielle foretak var lånegjelden uendret fra november, mens bankene og kredittforetak hadde sterkere utlånsvekst, ifølge byrået.

81 prosent av publikums utlån var fra banker og kredittforetak, og beløpet steg til 5.366 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var 4,9 prosent i desember, opp fra 4,8 prosent i november.

Gjeldsveksten har siden august falt gradvis fra 5,4 prosent. I det samme tidsrommet har også Norges Banks satt opp styringsrenten to ganger, sist i desember til 0,5 prosent.

Gjeldsveksten følger som regel utviklingen i boligmarkedet, men med tidsetterslep.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken var beløpene for innenlandsk lånegjeld for november og desember, samt beløpet for husholdningenes lånegjeld feil. Det ble rettet klokken 8.45.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om