Andelen helt arbeidsledige falt til 1,6 prosent i august

Samtidig er det høy etterspørsel etter arbeidskraft, melder Nav.

Ledigheten gikk ned for de fleste yrkesgrupper i august – men ledigheten øker blant de unge.
Publisert:

– Arbeidsledigheten holder seg på et lavt nivå. Samtidig ser vi nå tegn til at nedgangen er i ferd med å stoppe opp, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

47.900 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av august, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Måneden før, i juli, var ledigheten på 1,7 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 2 prosent i august. Samtidig var 0,6 prosent av arbeidsstyrken (18.500 personer) registrert som delvis ledige.

Nav melder også om høy etterspørsel etter arbeidskraft. I løpet av måneden som gikk var det 7 prosent færre ledige stillinger på arbeidsplassen.no, sammenlignet med året før.

– Klart stramt

Dagens tall får ikke Handelsbanken til å endre på sine forventninger om et rentehopp på 0,5 prosentpoeng fra Norges Bank senere denne måneden.

– Arbeidsmarkedet er klart stramt, skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en kommentar.

– Den registrerte arbeidsledigheten ligger for tiden rundt et historisk lavpunkt, samtidig har yrkesdeltakelsen tatt seg kraftig opp.

Gitt at at det er begrensninger på tilbudssiden, forventer ikke han at ledighetstallene vil endre seg på kort sikt. Men lenger frem ser han tegn til at etterspørselen vil avta.

– Alt i alt er den registrerte arbeidsledigheten trolig rundt bunnen for øyeblikket, og vi forventer en gradvis økning senere i andre halvår i år, skriver Hov.

Nedgang for alle yrkesgrupper

Andelen arbeidssøkere har enten gått ned eller holdt seg stabil for alle yrkesgrupper fra juli til august, melder Nav.

Størst var nedgangen for de som har bakgrunn i reiseliv og transport. Her var det 700 færre arbeidssøkere.

Men det er også denne yrkesgruppen som har den høyeste andelen ledige med 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det samme tallet stemmer også for de som gjør barne- og ungdomsarbeid.

Økt ledighet blant unge

– I august økte ledigheten noe blant unge, og vi ser at antallet nye arbeidssøkere har gått litt opp de siste månedene, sier Holte.

I aldersgruppen 20-24 år økte antallet arbeidssøkere med 2 prosent i august, justert for normale sesongvariasjoner.

Antallet arbeidssøkere falt for de andre aldersgruppene, og mest for personer som er 60 år eller eldre, melder Nav.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om