Skatteregler for utflytting blir del av budsjettforhandlingene

SV dropper exit-skatt fra sitt alternative budsjett, men vil diskutere mulighetene for å forlenge tiden en må bo i utlandet for å slippe skatt i Norge.

SV-leder Audun Lysbakken la frem partiets alternative statsbudsjett fredag.
Publisert: Publisert:

SV mener regjeringens forslag til statsbudsjett bidrar for lite til omfordelingen. I sitt eget forslag skal 20,4 milliarder ekstra skattekroner hentes inn fra de rikeste.

Exit-skatten, som skal gjøre det mindre attraktivt å ta med seg formuer ut av Norge for å slippe unna skatt, er fortsatt under utredning. Dermed har SV valgt å ikke ta den med i sitt alternative budsjett.

Men ifølge SV-leder Audun Lysbakken vil reglene for hvor lenge du må bo i utlandet før du ikke lenger er skattepliktig i Norge, bli del av budsjettforhandlingene med regjeringspartiene, som starter mandag. Han påpeker at akkurat dette punktet kan endres raskt, uten utredningstiden modeller for en exit-skatt vil trenge.

– Vi tar med oss forslaget om å gjøre om femårsregelen inn i forhandlingene. Jeg håper regjeringen ser behovet for å innføre noe sånt, sier Lysbakken til E24.

Les på E24+

31 milliarder i ligningsformuer flyttet til Sveits på 5 år

– Er du bekymret for at økte skatter på formue skal føre til enda mer utflytting før dere får på plass en exit-skatt?

– Det er noen som snakker høyt om utflytting og nærmest bruker det som en trussel, men jeg tror jo at det er relativt få som til syvende og sist ønsker å forlate landet. Likevel mener jeg en exit-skatt er et viktig signal om at den type skatteflukt ikke er greit.

Mer personfokus

Lysbakken mener regjeringens forslag til skatteøkninger i for liten grad sørger for omfordeling. SV vil hente penger fra de kapitalsterke for å finansiere sin foreslåtte «dyrtidspakke».

– Det meste av skatteøkningene kommer på offentlig eide kraftverk og i bedrifter, mens det er lite skattlegging av rike eiere og store formuer, sier Lysbakken.

– Dere ønsker dere mer personfokus i budsjettet?

– Ja, altså, poenget er at hvis forskjellene skal ned, må du faktisk skattlegge eierne og dem med de høye inntektene. De mest omfordelende skattene er de som skattlegger grupper i samfunnet som har hatt veldig mange gode år, og da har råd til å bidra mer.

Les også

Eiendomsinvestor Trond Ramski har meldt flytting til Sveits

SV-lederen er ikke bekymret for det sedvanlige argumentet om at bedriftseiere må ta ut kapital av selskapet for å betale formuesskatt, fremfor å investere i selskapet.

– Det viser seg hver gang at høyresiden har problemer med å dokumentere disse påstandene om formuesskatt. Utfordringen ved å ikke skattlegge formue vil i praksis si at vanlige folks arbeid skattes dramatisk høyere enn kapital. Det vil bidra til sterkt økende forskjeller, sier Lysbakken.

– Men det er sant at alle skatter vil ha noen negative utslag. Vi mener argumentene for, som handler om rettferdig fordeling av byrder i samfunnet, veier tyngre i denne dyrtiden.

Avgjørende i forhandlinger

Nå forbereder partiet seg på tøffe forhandlinger med regjeringen. Lysbakken har ikke satt seg noe konkret mål for gjennomslag ennå.

– I forrige budsjettavtale satte SV betydelig preg på budsjettet. Det må til for å bli enige i år også. At budsjettet er mer omfordelende blir avgjørende, men jeg kommer ikke til å tallfeste det.

– Har dere noe inntrykk av hva som blir det vanskeligste?

– Vi forhandler aldri på forhånd, det er ryddig. Det har ikke vært noen samtaler på bakrommet.

– Har det ikke vært litt prat ved kaffemaskinen engang?

– Hehe, det har det sikkert vært! Men forhandlingene begynner på mandag, og det er da vi får inntrykk av hvor stor avstanden er.

Publisert: