Borgerlig uføreforlik rammer 4.500 barn

Barnetillegget er reddet, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da budsjettforliket ble presentert. Men uføre forsørgere kan likevel tape titusener.

– DE HAR SVIKTET: SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen anklager KrF og Venstre for å ha sviktet de fattige barnefamiliene i forhandlingsrundene om statsbudsjettet.

Torstein Bøe
  • NTB
Publisert:Arbeids- og sosialdepartementet har selv beregnet konsekvensene for uføre forsørgere som tjente lite da de jobbet, eller ikke har hatt lønnsinntekt overhodet.

Anslaget viser at en familie med tre barn vil tape 11.252 kroner i året, sammenlignet med reglene som gjelder i dag. Med fire barn i familien, blir tapet 32.152 kroner. Er det fem barn, øker summen til 56.653 kroner.

Enslige forsørgere vil tape 5.732 kroner dersom de har tre barn. Har de fire barn, blir tapet 30.233 kroner og øker til 54.734 kroner om barneflokken teller fem.

4.500 barn

Beregningene tar utgangspunkt i de nye reglene for minste inntekt før uførhet. De er del av budsjettforliket som KrF og Venstre inngikk med regjeringspartiene og skal tre i kraft fra 1. januar.

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet vil 1.400 uføre med til sammen om lag 4.500 barn rammes av endringene. Det er langt færre enn antallet som ville blitt rammet av regjeringspartienes opprinnelige forslag om å standardisere barnetillegget.

Et slikt grep ville ha ført til kutt i barnetillegget for om lag 32.900 barn, men dette er en mager trøst, mener SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen.

– Det er fortsatt et dypt usosialt kutt, sier han.

– Rammer de fattigste

Valen anklager KrF og Venstre for å ha sviktet de fattige barnefamiliene i forhandlingsrundene om statsbudsjettet.

– Fattige familier med flest barn rammes hardest av dette. Fra før vet vi at familier med mange barn er overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Med dette grepet går Venstre og KrF med åpne øyne inn for å øke antallet fattige barn i Norge, sier SV-representanten.

Regjeringspartiene ønsket i utgangspunktet å erstatte dagens behovsprøvde ordning med et standardisert barnetillegg. Venstre og KrF gikk kraftig imot dette i budsjettforhandlingene.

Arbeidslinjen

Partiene på høyresiden har argumentert for det urimelige i at enkelte uføre mottar mer i stønad fra staten enn de fikk i inntekt fra sitt tidligere lønnsarbeid.

Regjeringen mener dette er til skade for arbeidslinjen, mens opposisjonen på sin side anførte at det kun gjelder svært få uføre og at det dessuten er medisinske grunner til at de ikke jobber.

Uansett ble resultatet av de borgerlige budsjettforhandlingene at dagens behovsprøvde ordning videreføres, samtidig som et tak på 95 prosent av tidligere lønnsinntekt innføres.

Grepet innebærer kostnadsbesparelser på om lag 54 millioner kroner når effekten blir full i 2019 etter en overgangsperiode på tre år. Hadde regjeringens opprinnelige forslag blitt fulgt, ville det gitt mer enn en halv milliard kroner i besparelser.

Les også:

Åpner for å beholde formuesskattenSier nei takk til 10 millioner: – Vi bør ikke konkurrere om å ha lavest selskapsskattAp ønsker bredt skatteforlikmail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. KrF styrket i motstanden mot å kutte i barnetillegget

  2. Offensiv Jensen forsvarer uførekutt

  3. Frp måtte betale for bensinseier

  4. Annonsørinnhold

  5. Solbergs uføre-eksempel gjaldt bare fire nordmenn

  6. KrF ber regjeringen droppe kutt i formuesskatten