- Det er fortsatt fare for resesjon og deflasjon i eurosonen

HODEPINE: Vedvarende svak økonomisk utvikling i eurosonen er en hodepine for EU-kommisær Olli Rehn.
Publisert: Publisert:Eurosonen er bare desimaler unna ny økonomisk tilbakegang.

- Etter fire år hvor vi ikke har gjort annet enn å spare, har det spanske folk begynt å bruke penger igjen.

Det sier brudekjole-designer Jordi Dalmau fra eurosonens nye økonomiske vekstmotor til Bloomberg.

Problemet for eurosonen er at Spania ikke er stort nok til at den gryende optimismen og veksten i landet klarer å veie opp for en tysk økonomi som har bremset opp.

Fredag kommer det første anslag på hvor dårlig den økonomiske utviklingen i eurosonen var i tredje kvartal.

Labre veksttall

Mandag morgen tilsa de fleste anslagene en beskjeden økonomisk vekst i kvartalet på 0,1 prosent, sammenlignet med nullvekst i andre kvartal.

Men det var før eurosonens tredje største økonomi, Italia, rapporterte om et fall på industriproduksjonen i september på 0,9 prosent, hvilket var vesentlig svakere enn det ventede fallet på 0,2 prosent.

- Er det fare for at BNP-tallene kan komme til å vise negativ vekst for eurosonen?

- Det er økt risiko for at vi får et negativt tall på fredag, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Han og hans kolleger venter at BNP-tallene vil vise nullvekst i tredje kvartal.

Det var før Moody's spådom om flere år med svak vekst i eurosonen og høyere arbeidsledighet ble offentliggjort.

Og det var også før den russiske sentralbanken nedjusterte sin prognoses for Russlands økonomiske vekst til null neste år. Det er nok en negativ nyhet for den tyske økonomien som samhandler mye med Russland og landene mellom.

Bernhardsen understreker at forskjellen mellom 0,1, 0,0 og minus 0,1 prosent i det store bildet ikke har alt for stor betydning.

- Men hvis man ser at BNP faller så vil nok det føre til at det blir enda større forventninger om flere tiltak fra den europeiske sentralbanken, legger Bernhardsen til.

- Vil skape overskrifter

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets er enig i at det er en risiko for at eurosonens BNP-vekst var negativ i tredje kvartal.

- Det er fortsatt fare for resesjon og deflasjon i eurosonen, sier han til E24 og legger til at et negativt tall vil skape overskrifter og prege diskusjonen i eurosonen.

Bernhardsen mener uavhengig av om veksten viser seg å være negativ i tredje kvartal så er situasjonen i eurosonen svært svak.

- Det er ikke noe nye nytt at det går dårlig i Italia og at det stagnerer i Frankrike. Det nye er tilbakegangen i Tyskland, sier Bernhardsen.

Samme dag som eurosonens BNP-tall offentliggjøres, kommer de tyske tallene.

Enkelte venter at Tyskland også i tredje kvartal vil vise økonomisk nedgang, noe svake tall for industriens ordreinngang og produksjon før helgen underbygger.

Hov peker på at nettopp Tyskland sitter i en nøkkelposisjon i forhold til å skape ny økonomiske vekst for eurosonen.

Tysk nedgang?

For Tyskland er i en økonomisk posisjon hvor de har rom for å stimulere sin egen og hele eurosonens økonomi gjennom økt offentlig forbruk og økte investeringer.

Men så langt sverger tyskerne til en disiplinert budsjettpolitikk som ramme for sin økonomiske politikk. Det er en politikk som mange håper tyskerne skal legge på hyllen.

Politikken føres ut fra et resonnement om at staten bygger tillitt i privat sektor gjennom en slik budsjettpolitikk og at tilliten fører til økte investeringer og forbruk i privat sektor.

- Den politikken har så langt ikke virket, konstaterer Hov.

Les også:

Draghi rører ikke rentenOECD vil ha mer pengetrykking fra DraghiNy skuffelse treffer Draghi på rentedagenKraftig kutt i EUs vekstanslagPublisert: