Nav slakter egen virksomhet

Titalls millioner som skulle vært brukt til å hindre utstøting fra arbeidslivet, er i stedet brukt til andre formål, viser en internevaluering av Navs arbeidslivssentre.

TAR SELVKRITIKK: Nav er misfornøyd med egne prioriteringer.
Publisert: Publisert:

Det skriver Aftenposten. Kritikken av sentrene framkommer ifølge avisa i en evaluering Nav selv har utført. Evalueringen er datert 18. februar i år og bygger på undersøkelser av arbeidslivssentrene i samtlige 19 fylker.

I evalueringen fastslår Nav at om lag 22,2 millioner av direktoratets overføringer i 2010 ikke er kommet arbeidslivssentrene til gode.

I 13 av 19 fylker er penger som skulle gått til bekjempelse av sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, brukt til andre formål.

8 av 19 sentre er betydelig underbemannet, ifølge Nav. Rapporten anslår at sentrene er 72 årsverk fra å tilfredsstille kravet til grunnbemanning. I tillegg er noen sentre bemannet med personer som mangler kompetanse, heter det i evalueringen. Rapporten konkluderer med at de ansatte ved sentrene selv ikke har klart for seg hva som skal prioriteres, og mange av arbeidslivssentrene mangler en egen leder.

Fagforbundet Unio, som organiserer rundt 1.000 ansatte i Nav, mener rapporten bekrefter det de ansatte har sagt lenge.

– Det er svært ille at arbeidslivssentrene ligger så dårlig an, og det er oppsiktsvekkende at Nav har latt det gå så langt. Det er en sentral del av IA-avtalen som dermed ikke følges opp, sier Anders Folkestad, leder i Unio.

Publisert: