Analytikere mener det kommer nye toner fra Tyskland

Tyskland er i ferd med å snu sin økonomiske linje og åpner for vekststimulerende tiltak, mener analytikere. Økt tysk kjøpekraft skal hjelpe gjeldstyngede euroland ut av krisen.

JUSTERER KURSEN? Analytikere mener forbundskansler Angela Merkels Tyskland er i ferd med å endre sin økonomiske kurs.
Publisert: Publisert:

Krav om harde innstrammingstiltak, både hjemme og ute, har til nå vært Tysklands svar på hvordan håndtere gjeldskrisen i eurosonen. Kutt i lønninger og velferd både ute og hjemme har vært mantraet fra myndighetene i Berlin.

Men mange har ment at det er feilslått strategi. Det er vel så viktig å få stimulert til mer forbruk, som igjen vil føre til mer vekst, har kritikerne påpekt.

– Tyskland er Europas lokomotiv for økonomisk vekst, sier Christian Schulz, analytiker hos Berenburg Bank.

Tyskland har også fått kritikk for å favorisere egen eksport framfor å øke kjøpekraften, noe som kunne komme andre euroland til gode.

6,3 prosents lønnsøkning

Men signaler fra Berlin tyder på at noe er i emning, og at det er en stigende vilje til å øke kjøpekraft og import.

I forrige måned, riktignok etter lange og vanskelige forhandlinger, sikret ansatte i offentlig sektor seg en lønnsøkning på 6,3 prosent over to år.

Tidligere denne uken sa finansministeren Wolfgang Schäuble at dersom det var noen som fortjente lønnsøkning, så var det tyske arbeidstakere, som i årevis har vist måtehold og godtatt lav lønnsvekst og arbeidsmarkedsreformer for å holde inflasjonen nede.

– Det er naturlig at lønningene i Tyskland øker raskere enn i andre EU-land. Vi har jo flere år med reformer bak oss, sa Schäuble til det tyske ukemagasinet Focus.

– Ved å øke lønnsnivået kan Tyskland bidra til å redusere den økonomiske ubalansen i Europa, sa han.

Positiv spirals

Med høyere lønninger får tyskerne mer kjøpekraft. Dermed kan de importere mer, noe som igjen er positivt for andre EU-land som da får økt sin eksport. Det igjen bidrar til å styrke økonomien i eksportlandene.

– Kriserammede euroland kan delvis erstatte fallende etterspørsel etter egenproduserte varer på hjemmemarkedet med økt etterspørsel fra utlandet, og da først og fremst Tyskland, forklarer Schulz.

– Økt eksport fra land som for eksempel Spania, bidrar til å gjøre de harde innstrammingstiltakene der litt lettere å bære, sier analytikeren.

Må tåle økt inflasjon

Men med økt kjøpekraft fører økt inflasjon, noe tyskerne fortsatt frykter etter hyperinflasjonen på 1920-tallet. Kampen for lav inflasjon har gjennomsyret tysk politikk i hele etterkrigstiden.

Men selv fra den mektige tyske sentralbanken lyder det nå nye toner. Ifølge en rapport fra banken er det beste veien ut av krisen å øke etterspørselen etter forbruksvarer i Europas største økonomi. Da får man bare tolerere en moderat inflasjonsøkning.

Ifølge finansminister Schäuble er en inflasjonsrate opp mot 3 prosent «akseptabel», til tross for Den europeiske sentralbankens strenge krav om at inflasjonen i eurolandene ikke skal overstige 2 prosent.

Publisert: