- Oljefondet profitterer på menneskerettighetsbrudd

Oljefondet har milliardinvesteringer i skitten virksomhet tilknyttet verdens største råvareselskap, mener Fremtiden i våre hender.

BARNEARBEID: Oljefondet har milliardinvesteringer i Glencore. Glencore eier Katanga Mining Ltd, som bruker barnearbeidere i gruvearbeid. Bildet er fra en Katanga-gruve i Kongo.
 • Sophie Lorch-Falch
Publisert: Publisert:

Framtiden i våre hender kritiserer Statens Pensjonsfond Utland (SPU) for investeringer i lyssky virksomhet gjennom det sveitsiske råvareselskapet Glencore International Plc.

Investeringene i gruveselskapet gir Norge indirekte ansvar for menneskerettighetsbrudd og alvorlig forurensning, mener organisasjonen.

- Det foreligger dokumentasjon, spesielt om gruveindustrien i Kongo, som klart kvalifiserer til at Oljefondet bør trekke sine investeringer ut av Glencore, sier leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.

Grove krenkelser

En rekke menneskerettighetorganisasjoner har gått sammen om å gjennomføre en studie av miljøskader og menneskerettighetsbrudd tilknyttet Glencore.

Studien avslører blant annet omfattende barnearbeid, livsfarlige arbeidsforhold i gruvene, og utslipp av avløpsvann som har blitt tømt direkte ut i elver tross i at vannet har inneholder høye konsentrasjoner av uran og svovel.

Organisasjonene mener derfor at Glencore «utnytter en av de rikeste forekomster av naturressurser i verden uten å etterlate en rimelig andel til den kongolesiske befolkningen».

Statens Pensjonsfond Utland økte i 2011 sine investeringer i selskapet og hadde per 31.12.2011 aksjer og obligasjoner for 1,2 milliarder i Glencore.

Kvalifiserer til utrykk

Etter tilrådning fra Etikkrådet kan Finansdepartementet utelukke handel med selskaper der det foreligger en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grove krenkelser av menneskerettighetene, alvorlig miljøskade og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Når etikkrådet skal vurdere om oljefondet bør trekke seg ut fra et selskap, er det risikoen for fremtidige lignende brudd som veier tyngst i beslutningsprosessen.

Hermstad mener risikoen er stor for at Glencore får flere svin på skogen.

- Riktignok kunne man forsøkt å påvirke Glencore til bedring om dette var det eneste problematiske ved deres virksomhet. Imidlertid er det enormt mye annen dokumentasjon som beviser selskapets lave bevissthetsnivå rundt etiske problemstillinger. Sjansen for at de vil forbedre seg er ikke nevneverdig, sier han til E24.

- Tar det på alvor

I et brev til Framtiden i våre hender takker Etikkrådet organisasjonen for oppfordringen om å starte egne undersøkelser av Glencore. De lover å ta en nærmere titt på saken.

- Vi tar alle henvendelser på alvor. Saksbehandlingen vil ta lang tid, fordi vi undersøker saker grundig, sier Eli Ane Lund, leder i Etikkrådets sekretariat.

Vanligvis tar det flere år før Etikkrådet tar en beslutning i slike saker. De kommenterer ikke vurderinger eller saksgang før en eventuell tilrådning foreligger. Og hvis den omsider skulle komme, er ikke Finansdepartementet forpliktet til å følge Etikkrådets tilrådning.

- Alle råd som gis til Finansdepartementet blir stort sett fulgt. Så vidt jeg vet er det kun tre eller fire saker hvor departementet ikke har fulgt rådene til Etikkrådet, forteller hun til E24.

Økonomisk dyr

Under tirsdagens høring om oljefondets investeringer fortalte finansministeren om de etiske avveiingene som må fortas i forbindelse med eventuelle utrykk.

- Vår etiske virksomhet skal være godt forankret i folkemeningen. Det skal være samsvar mellom den langsiktige forvaltningen av oljefondet, og lønnsomhet i etisk perspektiv. Oljefondet skal ikke være et økonomiske dyr, sa finansminister Sigbjørn Johnsen.

Han argumenterte for at utrykk ikke alltid er den mest hensiktsmessige løsningen.

- Når det kommer til barnearbeid og miljøskader, forsøker vi å få det aktuelle selskapet til å endre atferd. Vi ser at en aktiv tilnærming i flere tilfeller vil være mer løsningsorientert enn å bare trekke seg ut av selskapet. Lykkes vi i det, er gevinsten størst, sa han.

Framtiden i våre hender mener dette er uholdbart.

- Det er helt klart problematisk at vi ikke får høre om hvilke etiske vurderinger som tas, og hvilke politiske hensyn som tas innad investormiljøet, sier Hermstad til E24.

- Det er greit at de følger prosedyren med at man skal kontakte selskapet før uttrykk og høre selskapets versjon av forholdene. Men det kan gå mange år før borgerne får høre hva som skjer, og det er en uholdbar praksis, sier Hermstad.

Savner Halvorsen

Framtiden i våre hender mener åpenheten var større da Kristin Halvorsen var finansminister.

- Vi har inntrykk av at finansdepartementet har blitt mer skeptiske til uttrekk fordi dem tror at det er mulig å påvirke selskapene i stor grad. Det mener vi som regel er feil. De glemmer at det finnes andre viktigere pressgrupper som kan påvirke selskapet, sier Hermstad til E24.

- I Halvorsens tid var det en helt annen stolthet og integritet rundt ivaretakelsen av de etiske retningslinjene.

- Svekker profilen

Ifølge Hermstad har Etikkrådet flere saker til behandling nå enn tidligere. Derfor vil også saksbehandlingen gå saktere. Men den manglende åpenheten er problematisk for Oljefondets ledende rolle som etikkbevisst investor.

- Det er ekstremt sentralt å kommunisere utad hvilke anbefalinger som er gitt fra Etikkrådet til Finansdepartementet, og hvilke selskaper som er under etterforskning. Eksempelvis har vi dårlig erfaring med regnskogsaker, der det er en haug med selskaper som er klaget inn. Flere år etterpå har vi ingen anelse om disse fremdeles er under etterforskning, eller om det ble konkludert med at selskapene har en god profil. I mellomtiden er ødeleggelsene fatale, sier Hermstad til E24.

Han mener det er problematisk at det stilles spørsmåltegn ved hvilke avgjørelser som tas.

- På sikt vil dette ødelegge oljefondets etiske profil. Oljefondets verdensledende rolle som etisk investor er i ferd med å svekkes, frykter Hermstad.

Les også:

 • – Oljefondet skal ikke brukes i utenrikspolitikken
 • Gigantfond kan snu gjeldsmarkedet på hodet
 • - Oljefondet den største muligheten til å påvirke miljøspørsmål
 • Oljefondet investerer i ulovlige israelske bosettinger
Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Oljemedaljens andre bakside

 2. Oljefondet eier aksjer
  i massakre-gruven

 3. - Finansdepartementet tør ikke røre de store selskapene

 4. Opphever flere utelukkelser: Oljefondet åpner døren for Walmart

 5. Mener oljefondet må ut av milliardposisjon i kjøttgigant