Svenske ledighetstall gjør harryhandel litt dyrere

Arbeidsledigheten i Sverige holder seg høy, viser fersk statistikk.

ETTERTRAKTET: Mange nordmenn reiser til Sverige for å kjøpe billig mat.

Thomas Winje Øijord
Publisert:,

Den svenske kronen ble litt dyrere i forhold til norske kroner torsdag formiddag.

Bakgrunnen var nye arbeidsledighetstall som viser at ledigheten fortsetter å øke noe i vårt naboland.

Ifølge Statistiska Centralbyrån (SCB) var den sesongjusterte arbeidsledigheten 8,0 prosent i desember, hvilket er uendret i forhold til november.

Ledighetstallet var omtrent som det analytikere ventet, men likevel styrket den svenske kronen seg noe i forhold til norske kroner umiddelbart etter at statistikken var offentliggjort.

Nivået for den sesongjusterte arbeidsledigheten i Sverige har nå holdt seg rundt 8,0 prosent i et halvt år.

- Tegn til vekst

Det er noe høyere enn den svenske Riksbankens anslag på 7,9 prosent, men likevel ikke nok til at det forventes at Riksbanken vil senke renten eller bruke andre pengepolitiske tiltak.

«Det er nemlig tegn til at veksten er i ferd med å ta seg godt opp, og i tillegg har inflasjonen vært noe høyere enn Riksbanken har anslått,» skriver Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport.

På den bakgrunn kan markedets reaksjon på torsdagens ledighetstall skyldes at de ikke var verre enn ventet og dermed trekker renteforventningene noe opp. I alle fall kan tallene bidra til å redusere eventuelle forventinger om rentenedgang.

Svenskekronens revansj

Den svenske kronen koster nå litt i overkant av 95 norske øre og er dermed dyrest på ti år.

Siden bunnen på forsommeren i 2012 har den svenske kronen blitt omlag 14,5 prosent dyrere for oss nordmenn.

Selv om den svenske Riksbanken senket sin styringsrente i desember har svenskekronen fortsatt oppturen.

Les også

Sverige kutter renten

Den svenske storbanken Seb tror at norske og svenske kroner vil være like mye verdt i løpet av året.

- Trenden fra tidligere år med bra tider for små, perifere valutaer som NOK er over, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB til Finansavisen.

Seb mener at det er forventninger om pengepolitikk og inflasjon som nå driver valutakursene.

De siste inflasjonstallene i Norge har ligget noe under Norges Banks anslag og trukket renteforventningene ned. Tilsvarende har svenske inflasjon ligget noe høyere enn Riksbankens anslag og trukket renteforventningene opp.

Les også:

Svensk inflasjon økerNorsk inflasjon øker ikke

Svekkelsen i den norske kronekursen har gjort at alle de nordmenn som reiser til Sverige for å kjøpe billig mat og drikke får mindre igjen for pengene sine.

På den siden har svekkelsen styrket norske bedrifters konkurranseevne i forhold til utenlandske konkurrenter.

Hovedforklaringen på endringene er at svensk og europeisk økonomi er på vei opp, mens veksten avtar i Norge.

I forhold til svenske kroner har svekkelsen vært enda større enn i forhold til andre valutaer.