TERRA-SKANDALEN: Terra Securities konkurs

Kredittilsynet trekker tilbake konsesjonen til Terra Securities.

Publisert:

Terra Securities begjærer oppbud etter at Kredittilsynet trekker tilbake selskapets konsesjoner.

Det opplyser Terra i en børsmelding onsdag morgen.

Les også: Toppsjef kan få syv mill.

Terra Securities fikk tirsdag kveld beskjed av Tilsynet at konsesjonene blir trukket tilbake.

Les Tilsynets knusende dom her.

Selskapet vil senere i dag slå seg konkurs etter at det ikke klarer å møte sine forpliktelser overfor de fire kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik.

"Dermed er forutsetningene ikke lenger tilstede for en finansieringsløsning for tilbudet til de fire nordlandskommunene. Selskapets styre har på dette grunnlag besluttet at virksomheten i Terra Securities ASA skal opphøre med umiddelbar virkning, og at selskapet skal begjære oppbud (åpning av konkurs)", heter det i pressemelding.

- Flere og alvorlig brudd

Direktør for Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo sier i en kommentar at Tilsynet er nødt til reagere strengt etter at de i en grundig gjennomgang har funnet flere og alvorlige brudd på kravene til god og riktig informasjon.

- Hensynet til framtidige kunder i verdipapirmarkedet er en hovedbegrunnelse for at Kredittilsynet nå varsler tilbakekalling av konsesjonene for Terra Securities, sier Skogstad Aamo.

Få overblikket:

Tilsynet har i sin undersøkelse avdekket at Terra Securities "har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk i forbindelse med utførelse av investeringstjenester" (...) til de fire kommunene, og "har unnlatt å informere om vesentlige risikoforhold i forkant av kommunenes investeringer, og har tilbudt produktene til en målgruppe som produktene ikke passer for".

Terra Securities har frist til 6. desember til å uttale seg til forhåndsvarselet.

Konsesjonene til Terra Kapitalforvaltning og Terra Fondsforvaltning beholdes.

Pressekonferanse

Terra vil avholde pressekonferanse klokken 10.00. Terra opplyser at det ikke vil gi kommentarer til pressen i forkant av pressemeldingen.

Terra Securities er eid av Terra Markets, som igjen er deleid av Terra-Gruppen

Det er Terra Securities som har solgt de intrikate finansproduktene som de fire nordlandskommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik har tapt store penger på.

Les også:

Avslo tilbud

Hvor mye penger de fire kommunene samt fire andre, Kvinesdal, Bremanger, Vik og Haugesund, har tapt er ikke helt klart, men det beløper seg til flere hundre millioner kroner på papiret.

I Terra Securities lå det ved årsskiftet en egenkapital på 50 millioner kroner, men selskapet hadde samtidig forsikringsordninger av ukjent omfang. Kommunene har tidligere krevd at de kommer seg ut av investeringene skadesløse.

Det er Terra Securities som er pengemaskinen i Terra-systemet, og det stod for cirka 90 prosent av det totalte resultatet i gruppen i 2006.

I Terra Securities ligger blant annet konsesjonen til å drive aksjehandel.

Terra Securities hadde i 2006 et overskudd på 102 millioner kroner etter skatt. Selskapet avsatte i praksis hele overskuddet som konsernbidrag.

Les også: Bremanger har tapt 130 mill.

Mandag tilbød Terra Securities å dekke tap for kommunene på 150 millioner kroner. Det tilbudet avslo kommunene tirsdag.

Flere saker om Terra-skandalen:

Retter krav mot sparebankene
Kommunene gir seg ikke, selv om Terra er konkurs. Les saken

Knusende dom fra Kredittilsynet
Terra Securities har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk, slår Kredittilsynet fast. Les saken

Banksjef fjerner Terra-spor
Alle reklame for Terra Securities er fjernet fra Hønefoss Sparebank. Les saken

Investert i våpen og tobakk
Kraftpenger fra de fire nordlandskommunene er investert i selskaper som produserer våpen og tobakk. Les saken

Sissener: - Vanskelig å være Terra-ansatt
Kaupthing-sjef Jan Petter Sissener mener det er tillitssvikt til Terra og Terras ledelse. Likevel jakter andre meglerhus på Terra-ansatte. Les saken

Bremanger har tapt 130 mill.
Situasjonen i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane er langt verre enn først antatt. Les saken

Kommunetopper angrer på tematurer
Mens innbyggernes penger ble investert med høy risiko, deltok kommunetoppene på skreifiske, militært tattoo og mesterligakamp. Les saken

Takker nei til Terra-millioner
Nordlandskommunene avviser Terras forsoningstilbud på 150 millioner kroner. Les saken

Gå til E24-forsiden

Publisert: