Norske justudier kan forsvinne

Oppfyller ikke kvalitetskravene til Nokut. København kan bli eneste alternativ for norske jusstudenter.

Prebensen, Nicolai
  • E24
Publisert:

Norsk organ for kvalitet i utdanningen – Nokut – som godkjenner de aller fleste studier i Norge, har ingen planer om å endre akkrediteringskravene for å imøtekomme innvendingene fra de juridiske fakultetene, skriver Dagens Næringsliv.

- Slik bestemmelsen er i dag vil de miste akkrediteringen om det skulle vise seg at de ikke oppfyller kravene og videre ikke greier å rette opp dette innen to år, sier Nokut-direktør Tove Blytt Holmen til avisen.

Ingen når opp til kravene

Nokuts krav innebærer at minst halvparten av faglig ansatte skal ha såkalt førstestillingskompetanse. Det vil si at man ved hjelp av studier og forskningsarbeid må ha oppnådd nivåene førstelektor, førsteamanuensis eller professor.

Ingen av de tre jusfakultetene oppfyller disse kravene i dag, ifølge DN.

Fakultetene i Tromsø og Bergen ser det som urealistisk at de skal nå kvalitetsmålene innen de to årene som de har til forbedring før Nokut stenger studiene.

- Kjærkommen gransking

- Tar man Nokuts krav på alvor, vil det si at vi kan få en situasjon i Norge slik den var tilbake til 1811 da nordmenn reiste til København for å studere jus, sier rektor Jarle Aarbakke ved Universitet i Tromsø til DN.

Ved juridisk fakultet i Oslo mener Dekan Jon T. Johnsen at Nokut-granskingen er kjærkommen i forhold til å belyse problemstillinger den juridiske utdanningen i Norge har slitt med i årevis.

Han mener fakultetet vil klare å nå Nokut-kravene innen to år.

Publisert:

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Vestfold mister maritim fagskole-godkjenning

  2. Økonomistudium legges ned

  3. Disse studentene bruker minst tid på utdannelsen

  4. Betalt innhold

    Gir pengepremier for å få bedre ingeniører

  5. Flere utdannede utlendinger vil til Norge