Svak USA-vekst

Ropene om amerikansk rentekutt øker etter lav inflasjon og svake tall fra amerikansk økonomi.

Publisert: Publisert:

Markedsrentene falt etter nye svake USA-tall mandag.

Markedet priser ikke inn stort mer enn ett rentekutt fra Federal Reserve i løpet av året, men flere av de store meglerhusene venter at renten kommer til å bli satt ned fra 5,25 til 4,50 prosent.

Boliger og Irak

Sentralbanken selv er mest bekymret for at prisene skal stige for raskt. Svekkelsen i USA-økonomien er begrenset til boligmarkedet, og selv der er det tegn til fremgang, mener den amerikanske sentralbanken.

Det er ikke alle enige i, etter en rekke dårlige USA-tall de seneste dagene.

Veksttakten i første kvartal var 1,3 prosent , en klar svekkelse fra foregående kvartaler og lavere enn forventningene. Boliginvesteringene hadde en veksttakt på minus 17 prosent.

"Å si at økonomien gjør de bra utenom boliger svarer til å hevde at utenom Irak er Bushs Midtøsten-politikk en lysende suksess", kommenterer Bloomberg-spaltist Caroline Baum syrlig.

Federal Reserves foretrukne inflasjonsindikator viste en årsvekst i prisene på 2,1 prosent i mars, ned fra 2,4 prosent måneden før.

Svakere forbruk

Privat forbruk har så langt holdt seg oppe, tross svakere boligmarked. Men i mars var veksten bare på 0,3 prosent, viser ferske tall fra mandag. Det er en klar svekkelse fra tidligere og lavere enn de 0,5 prosentene som var ventet. Sett bort fra prisøkninger, for eksempel på bensin, sank faktisk forbruket med 0,2 prosent i måneden, ifølge Wall Street Journal.

Dette kommer i en situasjon der inntektsveksten var på friske 0,7 prosent i måneden. I første kvartal steg lønningene med 1,1 prosent, det meste på seks år, og ledighetsraten tangerte det laveste nivået på fem år i mars.

Misforholdet mellom inntekts- og forbruksvekst i mars gjenspeiles i at spareraten steg. Men den er fortsatt negativ: minus 0,8 prosent i mars, mot minus 1,2 prosent i februar. Sentralt i ethvert scenario om amerikanske nedgangstider står antagelsen om at amerikanerne begynner å spare igjen, noe som rammer det private forbruket.

Mandag kom det også svake tall fra amerikansk industri. Den månedlige innkjøpssjefsindeksen fra Chicago-regionen, en indikator for utviklingen i industrien, falt fra 61,7 i mars til 52,9 i april. På forhånd var det ventet en notering på 54, ifølge Bloomberg.

På den annen side: Innkjøpssjefindeks over 50 indikerer fortsatt ekspansjon, og marsnivåer var det høyeste på et par år.

Noen venter tre rentekutt

Meglerhus som Goldman Sachs, Merrill Lynch og UBS venter at Federal Reserve vil senke renten tre ganger eller mer i år, til i alle fall 4,50 prosent, ifølge Bloomberg.

- Den boligledede forverringen har spredt seg til næringslivet, sier sjeføkonom David Rosenberg ved Merrill Lynch i New York til nyhetsbyrået.

Fed selv er ikke engang så bekymret for boligmarkedet. Etterspørselen etter boliger er i ferd med å stabilisere seg i de fleste delene av landet, skrev sentralbanken i april. Bedre arbeidsmarked vil bedre boligmarkedet, tror Fed.

I opsjonsmarkedet er det bare priset inn 1 prosent sannsynlighet for Fed-rente på 4,50 prosent i løpet av året, mot en sannsynlighet på 18 prosent for en måned siden.

- Ingen ved sine fulle fem tror at Fed vil senke tre ganger. Markedet sier ikke det i det hele tatt, sier opsjonsmegler Stan Jonas til Bloomberg.

Publisert: