Mener bomgrep fra regjeringen kan temme boligprisene

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at resultatet i de pågående forhandlingene om bompenger i regjeringen kan få stor betydning for utviklingen i storbyene. 

FORTGANG: Norges Eiendomsmeglerforbund mener at økt statlig andel i storbypakkene kan få fortgang på kollektivutbyggingene, slik som til Fornebu.

Foto: Berit Roald NTB scanpix
Publisert:,

Mens regjeringen krangler så busta fyker om en løsning på bompengefloken som har oppstått, så følger Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) spent med på hvilken løsning det blir for storbypakkene.

Fredag er det en uke siden Fremskrittspartiet (Frp) kalte inn til ekstraordinært landsstyremøte om bompenger, og situasjonen har fremstått fastlåst siden.

Lander regjeringen på en løsning der de øker statens andel av finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent, som Frp ifølge VGs kilder ønsker, så vil det får stor betydning for byutviklingen, mener NEF.

De mener at økt statlig finansiering av bypakkene kan løse opp proppen som har oppstått for mange av kollektivprosjektene rundt storbyene.

– Dersom dette blir utfallet, så kan det faktiske resultatet bli at prosjekter som Fornebubanen og en forlengelse av Bybanen i Bergen blir gjennomført, etter mange års usikkerhet. Det gir rom for en helt annen grad av fortetting i randsonene, som reduserer prispresset inn mot bykjernene, ser Carl O. Geving, som er administrerende direktør i NEF.

Ender forhandlingene derimot med en løsning som bremser kollektivsatsingen i storbyene, så frykter de at økt press på enkeltområder gir en usunn utvikling for boligprisene.

Les på E24+ (for abonnenter)

Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

– Den største trusselen mot den norske modellen, der folk skal kunne eie sin egen bolig, er altfor sterk prisvekst.

VIKTIG: Regjeringen kan enten strupe eller gi fortgang på byutviklingen, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

Nye områder

Selv om boligprisveksten i dag er moderat, så mener han det ikke er grunn til å vente med å åpne nye boligområder gjennom kollektivutbygging.

– Man må være langsiktige, kollektivutbygging tar tross alt lang tid. Vi vet av fra historien at boligprisene svinger ganske mye, derfor er det viktig å legge til rette for utvikling av nye boligområder. Ingenting er mer negativt for byutviklingen og miljøet enn at utviklingen stopper opp, sier Geving.

Geving løfter frem områdene ved Gjersrud og Stensrud sørøst i Oslo, som har vært definert som vekstområde siden 50-/60-tallet.

– Men i dag er det ingen som vil bygge her, siden det mangler T-bane, tog og trikk. Boligutbygging her vil ha positive ringvirkninger for hele byen. Lager man for eksempel en togstasjon på Follobanen her, så er det plutselig veldig attraktivt. Men da må det finansieres, sier Geving.

Regjeringskrangel

Om den borgerlige regjeringen blir å gå inn med økt statlig andel av finansieringen er i det blå. Venstre og Frp er på kollisjonskurs, etter at landsstyret i Frp kom med en kravliste som kan koste 21 milliarder kroner som skal tas over statsbudsjettet de neste ti årene.

Les på E24+ (for abonnenter)

Derfor blir du forvirret av boligtallene

Ifølge VGs kilder har Frp kommet med følgende hovedpunkter de krever å få gjennomslag for:

  • Ti milliarder koster det å øke statens andel av finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.
  • Syv milliarder går til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt. Det vil særlig komme distriktene til gode.
  • Fire milliarder kroner går til økt satsing på kollektivtrafikken.

Dette kommer i tillegg til tiltak som allerede ligger i regjeringserklæringen fra Granavollen.

Her kan du lese mer om