Statsbudsjettet 2021

Lekkasjer fra statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram 7. oktober 2019. Dette er lekkasjene som har kommet så langt om forslaget fra regjeringen.

 • Ingvild Sagmoen
 • NTB
Publisert:

Klokken 06.25 mandag morgen møter finansminister Siv Jensen pressen utenfor sitt hjem. Statsbudsjettet i sin helhet blir tilgjengelig fra klokken 10, men i tradisjon tro har det på forhånd kommet en rekke lekkasjer.

Blant annet vil regjeringen redusere eiendomsskatten ytterligere, ned til 4 promille, og øke barnetrygden med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år.

Statsansatte gruer seg til budsjettfremleggelsen, fordi driftsbudsjettene til statlige virksomheter høvles stadig tynnere.

Virke frykter regjeringen vil øke grensen for tollfri privatimport av klær til 3.000 kroner, noe organisasjonen sier vil bli et hardt slag for norske bedrifter.

Se alle lekkasjene her:

Forskning og utdanning

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner.

* Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner.

* 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

* Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen.

* 4,6 millioner kroner på å opprette 100 nye studieplasser som skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vil gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene.

* 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug.

* 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

* Støtten til dataspillutvikling økes fra 30 til 40 millioner kroner.

* 11 millioner kroner til forskningsprogrammet Utenriks i Forskningsrådet. 6 millioner kroner til satsingen Europa i endring og fem millioner kroner til Asia i endring.

Kollektivtransport og veier

* 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner.

* 100 millioner til tunnel og skredsikring over Kvamskleiva på E16 nord for Fagernes. Det er satt av 25 millioner kroner til forbedringsarbeid på riksvei 4 gjennom Gran og Lunner.

* 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier.

* 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal.

Les også

Byrådet i Oslo vil endre eiendomsskatten

Helse og omsorg

* 38,5 millioner kroner skal gå til varig tilrettelagt arbeid (VTA) for psykisk utviklingshemmede.

* Tarmkreftscreeningprogrammet skal bli permanent, så det bevilges 24,7 millioner kroner til dette, noe som gir en total ramme på 97 millioner kroner i året.

* Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

* 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere sykehjem på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

* 373 millioner kroner til ehelse. Av disse skal 138 millioner gå til å sikre drift og vedlikehold av nasjonale energiløsninger, 84 til styrking av pasientsikkerheten og etableringen av et standardisert språk, 131 skal gå til arbeid med nasjonal helseanalyseplattform, og 20 til modernisering av Folkeregisteret.

* 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen.

* 60 millioner kroner for at flere kommuner kan være forsøkskommuner der barn og unge mellom 6 og 18 år får dekket utgifter til fritidsaktiviteter.

Kultur

* 35 millioner kroner til oppstart av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

* 25 millioner kroner til mangfold, integrering og likestilling ved ulike prosjekter på kulturfeltet. Regjeringen foreslår at 5 millioner av disse kronene skal brukes på en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet.

* Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

Næringsliv og arbeid

* 15 millioner kroner til bransjeprogrammer. 5 millioner kroner settes av til å utvide bransjeprogrammet i industri- og byggenæringen, 10 millioner til å utvikle et nytt bransjeprogram.

* 25 millioner kroner til å styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, samt norsk deltagelse i EUs arbeidsmarkedsbyrå. I tillegg skal det etableres et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

Les også

Vil gjøre studentrekruttering enklere og mer effektivt

Forsvar og samfunnssikkerhet

* En ny redningsbase skal etableres i Troms. Lokalisering er ikke klarlagt, men det blir trolig Tromsø eller Bardufoss.

* Kystvakten får en åttende besetning i Ytre kystvakt. En besetning er mannskapet som trengs for å operere et kystvaktskip.

* 2,4 milliarder kroner skal gå til Forsvaret slik at de kan fullføre langtidsplan (LTP).

Økt støtte til blant annet klimatiltak

* 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav. Dette inkluderer 500 millioner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland: 100 millioner til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond.

* 700 millioner kroner settes av til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

* Fondet Education Cannot Wait for utdanning for barn og unge i krise- og konfliktområder får 500 millioner kroner i økt støtte fra 2019 til 2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet.

* Norge øker støtten til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 20 millioner kroner i perioden 2020–2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet.

* Økt støtte til styrking av opplæringstilbud som driver forebygging av hat, som 22. juli-senteret og Dembra.

* 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri.

* Bevilgningen på 125 millioner kroner til den såkalte inkluderingsdugnaden i 2020 videreføres, men vil bli styrket med ytterligere 50 millioner kroner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2021
 2. Statsbudsjettet
 3. Petroleumstilsynet
 4. Miljø og klima
 5. Nysnø
 6. Eiendomsskatt
 7. NTNU

Flere artikler

 1. Dette betyr statsbudsjettet for deg

 2. Statsbudsjettet 2021: Her er lekkasjene

 3. Dette er dommen over klima-budsjettet: – Handlingslammet

 4. Forsikringsselskap: Vi trenger en egen klimatilpasningsminister

 5. Legger frem revidert budsjett tirsdag: – God tro på at vi skal få fart på Norge