Statsbudsjettet 2021

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Ny grense for tollfri netthandel og omlegging av NRK-lisensen, enda lavere eiendomsskatt, men ingen endringer i formuesskatten. Slik vil statsbudsjettet for 2020 påvirke lommeboken.

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Statsbudsjettet for 2020 har få store endringer i inntekts- og formuesskatten, men en rekke andre små grep som kan påvirke lommeboken din. 

Lavere eiendomsskatt: Denne reduseres ytterligere, ned til 4 promille.

Uendret skatt på alminnelig inntekt: Satsen på alminnelig inntekt for personer ble redusert fra 23 til 22 prosent i 2019. Satsen holdes uendret på 22 prosent i 2020. Samtidig justeres alle innslagspunktene i trinnskatten opp med 3,6 prosent i tråd med forventet lønnsvekst, mens satsene i trinnskatten holdes uendret.

Uendret formuesskatt: For første gang på lenge foreslås det ingen store endringer i formuesskatten. Satsen videreføres på 0,85 prosent og bunnfradraget på 1,5 millioner kroner. Regjeringen foreslår imidlertid en endring for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i norske selskap. Disse skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi, en endring fra nå å verdsettes til summen av aksjenes pålydende og overkurs.

Barnetrygden økes: Settes opp med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Endringen blir gjeldende fra 1. september neste år.

Ingen endringer for for vin og sprit, sigaretter og snus: Avgiftene settes opp i takt med forventet prisstigning.

Import av klær blir tollfritt opp til 3.000 kroner: 350-kroners grensen på netthandel fra utlandet fjernes og blir erstattet av en ny tollgrense på klær. Nå slipper man toll på varer inntil 3.000 kroner.

Endret engangsavgift på bil: Nye regler for å måle CO2-utslipp gjør at engangsavgiften endres. Beregningen gjøres på bakgrunn av kjøretøyets vekt og utslipp, slik at noen biler blir litt dyrere, mens andre kan bli rimeligere.

Les også:

Bilistene må vente: Blir ingen skattefradrag for bompenger nå

Elavgiften økes: Elavgiften prisjusteres og økes med 1,9 prosent. Den vil ligge på 16,13 øre per kWh neste år, mot 15,83 i år.

Sukkeravgiften for brus kuttes ikke: Avgiften ble økt med rundt 40 prosent ved inngangen til 2018, og foreslås å prisjusteres opp.

Flypassasjeravgiften økes: Fra dagens 75 kroner økes flyseteavgiften til 76,5 kroner for reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens satsen for reiser ut av Europa endres fra 200 til 204 kroner.

Uendret BSU-sparing: Maksimal årlig sparing med Boligsparing for ungdom vil fortsette å være 25.000 kroner, til maksimalt totalt 300.000 kroner.

NRK-lisensen erstattes av skatt: Kringkastingsavgiften forsvinner 1. januar 2020 og skal nå finansieres over statsbudsjettet ved å redusere personfradraget. En husstand med to skattytere kommer om lag uendret ut etter omleggingen.

Elleve måneder med studielån: I undervisningsåret 2019–2020 fullføres opptrappingen fra ti til elleve måneder med studiestøtte. De fleste vil få den ekstra støtten utbetalt i juni.

Økt bunnfradrag for pendlere: Bunnfradraget øker fra 22.700 kroner til 23.100 kroner, i tråd med ventet prisvekst.

Støtte til kosmetisk regulering fjernes: Forslaget gjelder stønadene til tannregulering som ikke er begrunnet i helsemessige behov.

Tak på SFO-betaling: Prisen foreldre må betale for SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste år skal ikke være høyere enn seks prosent av husstandenes inntekt.

Saken oppdateres...

Les mer om statsbusjettet:

Les også

Kutter 350-kronersgrensen for utenlandsk netthandel

Les også

Siv sparer mindre enn ventet i Oljefondet

Les også

NHO-topp: Hvis Ap hadde brukt så mye oljepenger, hadde Jensen gått amok

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2021
 2. Formuesskatt
 3. Sparing
 4. Eiendomsskatt
 5. Studielån
 6. Barnetrygd
 7. Netthandel

Flere artikler

 1. Statsbudsjettet på 1-2-3

 2. Dette gjør budsjettendringene med din økonomi

 3. Regjeringen refses for å beholde «usosial» boligskatt

 4. Flere og flere betaler formuesskatt med Solberg

 5. BSU-reglene endres: I 2022 mister alle som eier bolig skattefordelen