Samferdselsministeren sikrer 25 nye Flirt-tog

Regjeringen varsler at de i revidert budsjett legger opp til at togselskapet Norske Tog AS kan bestille ytterligere 25 nye Flirt-tog, på toppen av eksisterende ordre.

Et NSB Flirt-tog avbildet på Drammen stasjon.
Publisert: Publisert:

Det skjer gjennom at regjeringen øker rammen for den såkalte restverdigarantien for oppgraderinger og nyinvesteringer i tog fra nesten 1,2 til 3,5 milliarder kroner.

De 25 nye togene skal erstatte gamle dieseltog på Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen, samt gamle Intercitytog som brukes på Øst- og Vestfoldbanen.

– Passasjertallene viser at stadig flere reiser med tog. Utviklingen er gledelig og illustrerer at jernbanesatsingen til regjeringen gir effekt. Men flere reisende betyr at det blir behov for flere tog. I tillegg er en del av togflåten utdatert og klar for utskiftning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Arkiv

Fra 2012 er det levert 87 Flirt-tog i de to første ordrene, ifølge Norske Tog. Disse er fordelt mellom 36 stykk av Type 74 og 51 stykk av Type 75. I tillegg er det allerede en ordre inne hos Stadler på 20 togsett til av Type 75 som skal leveres i perioden 2017–2019.

Med dagens utvidelse vil Norge etter hvert ha 132 Flirt-tog i trafikk. I tillegg til at det kommer nye tog inn blir det også lagt opp til at eksisterende Flirt-tog kan oppdateres for bedre internettdekning om bord.

Nye og to av togene som allerede er under bestilling skal leveres som hybridtog, slik at de både kan gå på strøm og diesel, og dermed trafikkere strekninger som ikke er elektrifisert.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om