Norsk inflasjon faller litt

Største fall i matprisene siden mars.

BILLIGERE I OKTOBER: Matprisene gikk ned i oktober for første gang siden mars.
  • Johann D. Sundberg
  • Victoria Armstrong
Publisert:

Kjerneinflasjonen falt til 3,0 prosent på årsbasis i oktober, fra 3,1 prosent i september.

Det fremkommer i Statistisk Sentralbyrås (SSB) pressemelding om konsumprisindeksen for oktober.

Det var på forhånd ventet at kjerneinflasjonen skulle havne på i området 2,9 til 3,1 prosent.

Norges Bank har i sine prognoser en kjerneinflasjon på 3,0 prosent i oktober.

Les også

Snart kan norsk inflasjon være halvparten av Norges Banks mål

Matprisfall i oktober

Det er utviklingen i matprisene som forklarer nedgangen i kjerneinflasjonen fra september til oktober, ifølge pressemeldingen fra SSB.

Matprisene falt med 1,2 prosent den siste måneden.

Det er det største månedsfallet siden mars, ifølge SSB.

Men prisfallet for denne varegruppen kommer etter en lengre tids oppgang.

«Selv om prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt fra september til oktober 2015, er gruppen den største bidragsyteren til tolvmånedersendringen,» heter det i pressemeldingen.

Matprisene har de siste 12 månedene steget med 3,1 prosent, mens alkolholfrie drikkevarer har økt med hele 4,6 prosent.

Les også

Svak krone gir dyrere polvarer

Høyere enn målet

Norges Bank er bundet av en målsetning om å holde kjerneinflasjonen på 2,5 prosent over tid. Når inflasjonen er høyere skal i prinsippet renten settes opp for å få inflasjonen ned, mens renten skal kuttes når inflasjonen er lavere.

Når dette ikke er en aktuell problemstilling nå er det fordi den høye norske inflasjonen i hovedsak forklares med effektene kronesvekkelsen på om lag 20 prosent de siste tre årene har hatt på prisene på importerte varer.

E24 Aksjelive:
Kronekursen svekket seg etter inflasjonstallene

Kronekursen svekket seg noe dag pristallene ble offentliggjort klokken 10.00, men seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank mener likevel tallet var litt uspennende og at de ikke endrer bildet av prisutviklingen, selv om de var litt lavere enn forventet.

– Vi tror tallene for november vil fortsette å vise det store bildet. Men spørsmålet er hvor mye mer prisene vil stige. Vi tror prisene vil stige en del mer. Fordi kronen har svekket seg blir importvarer dyrere. Hvis prisene for importering av varer stiger med 20 prosent, tror vi at prisene ut til kundene vil stige med 10 prosent, sier Børsum til E24.

Les også

Dette må til for at det blir rentekutt i desember

Drevet av importvarer

Det er primært prisutviklingen på importerte konsumvarer som forklarer inflasjonen de siste 12 månedene.

I denne perioden har prisene på disse varene steget med 3,7 prosent, mens «Andre norskproduserte konsumvarer» har falt med 0,5 prosent. I samme periode har «Andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor» steget med 2,9 prosent.

I oktober alene er det derimot norskproduserte konsumvarer som trekker prisstigningen opp med en prisoppgang på hele 1,2 prosent, mens importerte konsumvarer kun har steget med 0,4 prosent, ifølge SSBs pressemelding.

SSB viser til at prisene på elektrisitet inkludert nettleie har steget kraftig som følge av en kraftig økning i spotprisene på strøm fra september til oktober.

Les også

– Overhodet ikke vurdert og diskutert det som noe alternativ

Les også

Tror på enda lavere rente til jul

Les også

Spår minusrente i Norge i 2017

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Norsk inflasjon øker

  2. Dyrere mat trekker inflasjonen opp: – Dette taler imot rentekutt

  3. Stort matprisfall i desember

  4. Tror vi kan få markant nedgang i inflasjonen neste år

  5. Kjerneinflasjonen steg litt i september