Økonomer før kveldens rentemøte i verdens største økonomi: USA lar seg ikke påvirke av Kina-uro

I kveld kan den bli endret for første gang på sju år og 53 møter. Aksjemarkedet har priset inn uendret amerikansk rente, men økonomer spår renteheving fra Janet Yellen.

SPENTE ØYNER: Investorer verden over venter i spenning på utfallet av høstens viktigste rentemøte i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.
Publisert:

– Hev renten, er den klare anbefalingen fra Stein Bruun, Sebs sjeføkonom til E24.

Dette til tross for at aksjemarkedet ikke har priset inn høyere rente fra den amerikanske sentralbanken, ifølge Bruun.

Styringsrenten i verdens største økonomi, den amerikanske, har ligget på stedet hvil siden desember 2008.

Få med deg rentebeslutningen direkte i E24s Aksjelive klokken 20:00!

Styringsrenten har dermed blitt holdt uendret på 0,25 prosent i 53 rentemøter på rad.

I kveld kan det komme en annen avgjørelse.

Sjekk E24s store forhåndssak: Dette mener de norske ekspertene!

Kina-uro

Siden forrige rentemøte har det blåst opp til urolige tider i Kina, og kinesiske investorer har blitt vitne til at store aksjeverdier forduftet.

Det har også satt sitt preg på de internasjonale aksjemarkedene og vekstutsiktene, som igjen kan spille inn på rentebeslutningen fra Federal Reserve.

Sentralbanksjef Janet Yellen gikk selv ut ved forrige rentemøte før sommeren og sa at det skulle lite til for at de skulle heve styringsrenten.

Sist renten ble hevet i USA var så langt tilbake som i 2006.

Les også

Det viktigste rentemøtet på lang tid: Hva gjør Yellen?

Stein Bruun, sjeføkonom i Seb

De siste månedene har flere investorer og økonomer pekt på at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, kan komme til å sette opp renten.

Og senest forrige uke gikk de fremvoksende økonomiene ut i samlet tropp og ba USA om å heve renten.

De store svingningene i landenes økonomi grunnet Kinas ubalanser ble pekt på som hoveddriveren til deres ønske om renteheving.

Les også

Derfor kan dollaren skape trøbbel for USA

Gode tider

Den amerikanske økonomien går imidlertid fremdeles godt. Arbeidsledigheten er fallende og optimismen er tilbake for fullt blant forbrukerne.

Den økonomiske veksten i bruttonasjonalprodukt er på sterke 3,7 prosent fra andre kvartal 2014 til årets utgave av andre kvartal, og arbeidsledighetsraten har kommet ned på 5,1 prosent - det laveste nivået siden april 2008.

Stein Bruun og Seb får støtte av DNB Markets USA-økonom, Knut A. Magnussen, i at renten bør heves:

– Vi tror fremdeles på en renteøkning fra den amerikanske sentralbanken, selv om sannsynligheten for renteheving mot uendret rente er nesten 50-50.

Les også

30 år siden disse fem halverte dollarkursen

Meglerkorpset i banken mener at den amerikanske økonomien tilsier en renteheving, og at det foreløpig ikke er noen spor av Kina-uroen i landet.

Magnussen viser videre til at historisk har aksjemarkedene reagert med pessimisme på rentehevninger, og at det er ikke usannsynlig vil skje igjen med ny renteheving.

– En renteheving er mer snakk om at den amerikanske sentralbanken skal gi mindre gass. Det er ikke snakk om noen brems. Den amerikanske økonomien går godt til tross for at dollaren har styrket seg det siste året, fortsetter Bruun.

Sebs sjeføkonom spår at uavhengig av utfall vil det bli små bevegelser på selve dagen, og ellers ingen store bevegelser av Yellens valg fremover.

Les også

– Kina-fall ligner på USAs 1929-krakk

Liten Kina-effekt

Knut A. Magnussen, seniorøkonom DNB

– Den amerikanske økonomien er relativt lukket, og det nasjonale er det viktige.

Historien viser at USA er mest opptatt av det som skjer på hjemmebane, og lar seg lite påvirke av Kina, med noen unntak som under Asia-krisen i 1998, sier Magnussen.

DNB-økonomen sier at ordlyden i Janet Yellens tale torsdag kan bli avgjørende for hvordan aksjemarkedene reagerer, og det gjelder spesielt dersom sentralbankstyret holder styringsrenten i ro.

Les også

Nordea: – Hard landing i Kina vil utsette renteoppgang

Bruun i Seb tror at Yellen vil gå veldig varsomt frem med nye rentehevninger og at hun på pressekonferansen kommer til å gi uttrykk for at det blir lang tid mellom rentehevelsene. Seb spår at første renteheving etter torsdagens vil komme først i mars neste år.

– Holdes renten i ro, vil nok sentralbanken komme med indikasjoner på at det ikke blir lang tid til neste heving. Hvordan aksjemarkedet vil reagere på det og handle på signalene fra sentralbanken, er mer usikkert, sier DNB Markets Asia-økonom.

I oktober og desember vil det bli holdt nye rentemøter.

Ferske tall for prisstigningen (inflasjon) viser en årlig vekst på 1,2 prosent mot et mål på to prosent av sentralbanken.

– Lav inflasjon og usikre tider internasjonalt kan føre til at Federal Reserve holder styringsrenten i ro. Selv om Yellen argumenterte for renteheving ved forrige rentemøte i juni dersom arbeidsmarkedet bedret seg. Det har det, avslutter Magnussen.

Les også

Sterke BNP-tall gir ny opptur på Wall Street

Les også

USA kliner til med kjempevekst

Les også

Sjeføkonom om Fed-beslutning: – Haukene holder seg fortsatt i ro

Publisert: