Nye ledighetstall fra Nav: Falt med 900 personer

Registrerte arbeidsledige på Nav endte på 63.500 ledige, noe som utgjør 2,3 prosent av den samlede arbeidsstyrken. 

Publisert:

Antallet registrerte ledige var på 63.500 i desember. Det er en nedgang på 900 personer siden sist. Det viser de ferske tallene fra Nav fredag.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere på tiltak, endte på 79.000 personer. Det tilsvarer en andel på 2,9 prosent.

«Ledigheten har fortsatt å gå ned gjennom 2018, men saktere enn i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst en fortsatt bedring på arbeidsmarkedet i fylkene og yrkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen», heter det i meldingen fra Nav.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier til E24 at ledighetstallene preges av at flere kommer inn på arbeidsmarkedet.

– Ledigheten viser en flat utvikling den siste tiden, og nedgangen har bremset klart opp i år, sier økonomen.

– Sysselsettingen har vært sterk, men samtidig har arbeidsstyrken vokst friskt. Yrkesdeltakelsen har økt jevnt, og det at flere melder seg på arbeidsmarkedet synes i ledighetstallene.

Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Endrer ikke utsiktene til renteheving

Hov sier tallene neppe endrer synet til Norges Bank, og tallene vil trolig ikke endre rentebanen, som viser sentralbankens planer om renteheving.

– Dette er helt i tråd med Norges Banks prognoser. Bildet av arbeidsledigheten er godt i tråd med prognosene som hadde kommet på forhånd.

Det var ventet at ledighetstallene skulle ende på 2,3 prosent. Økonomene i DNB Markets så på sin side for seg en ledighet på 2,2 prosent.

Sist gang endte ledigheten på 62.434 helt arbeidsledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Høy ledighet i reiselivsbransjen

Ledigheten har gått mest ned i bygg- og anleggsbransjen, blant ingeniører og IT-arbeidere.

Arbeidsledigheten var høyest innen reiseliv og transport, med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Lavest var det innen undervisning og forskning, med sine 0,8 prosent.

Fylkene med høyest Nav-ledighet var Østfold og Vestfold, med sine henholdsvis 2,9 og 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet finner vi i Sogn- og fjordane, med kun 1,5 prosent ledighet.

Les også

Årets svakeste krone: Valutastrateg tror vi ser 10-tallet mot euro innen nyttår

Omlegging av statistikken

I november lanserte Nav en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøker på nettsidene til etaten. Det fører til at det går kortere tid før de ledige kommer inn i statistikken.

Nav sine egne estimater viser at det er registrert omtrent 3.600 flere helt ledige i desember (ikke sesongjusterte tall) enn det ville vært uten den nye løsningen.

– Nå har det vært litt omlegging av statistikken, så vi har fått et brudd i tidsserien. Vi har fått litt høyere ledighetstall enn vi ellers ville hatt, sier Hov.

Det finnes to ulike måter å måle arbeidsledigheten på. Nav-tallene viser kun faktisk registrerte arbeidsledige, mens Statistisk sentralbyrås tall også inkluderer de som er klare til å jobbe, men som ikke er i Nav-systemet. Av den grunn er vanligvis Nav-tallene lavere enn SSB-tallene.

Les også

Norges frihandels-regnskap: Venter 44 milliarder i ekstra inntekter neste tiår

Les også

E24s regionale mini-nettverk: – Går mot lysere tider

Publisert:
Gå til e24.no