Olsen holder renten i ro

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder nok en gang renten stille på rekordlave 0,5 prosent, men sier at den første hevingen kan komme allerede neste år.

Publisert:

Heller ikke denne gangen endrer hovedstyret i Norges Bank renten.

Renten ble sist kuttet 17. mars 2016, og i de 11 rentemøtene som har vært siden har den blitt holdt i ro på rekordlave 0,5 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte beslutningen i en pressekonferanse torsdag formiddag. Du kan se opptaket i ruten over artikkelen.

De fleste analytikere som følger pengepolitikken hadde ventet denne avgjørelsen. Spenningen har vært mer knyttet til tidspunktet for bankens første renteheving.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Banken gjør likevel en viktig endring: nye anslag tilsier nå at den første økningen i styringsrenten kan komme allerede neste år.

Jekker opp rentebanen

Ved forrige korsvei hadde Norges Bank en prognose, den såkalte rentebanen, som tilsa at første renteøkning kom i tredje kvartal 2019.

I den nye banen ligger det inne at renten mest sannsynlig heves i desember 2018.

Siden forrige gang sentralbanken oppdaterte anslagene om norsk økonomi i september har arbeidsledigheten falt, kronen svekket seg og oljeprisen steget.

Forventningene har dermed vært at tidspunktet for første renteøkning ville rykke nærmere.

KUNNGJØR RENTEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen.

Den oppjusterte rentebanen bidro til å styrke kronen med mer enn ti øre mot euroen. Kursen falt fra 9,85 kroner til 9,71 kroner like etter klokken 10.00.

– Sterk norsk krone og et sterkere arbeidsmarked er de viktigste faktorene bak oppjusteringen, og det er få tegn til økt bekymring i Norges Bank for en bredere nedgang i boligmarkedet, sier Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsen.

Flere rentemøter

Olsens rentebeslutning sammenfaller med flere andre rentemøter torsdag, blant annet i Bank of England og Den europeiske sentralbanken.

Den siste tiden har flere sentralbanker hevet renten, først USA og siden også Storbritannia. Råvarelandet Canada har også hevet renten.

USAs sentralbank (Federal Reserve) hevet onsdag renten for femte gang siden 2015. Den venter også flere hevinger i løpet av neste år.

Har utsatt hevingen

Styringsrenten i Norge påvirkes derimot av at naboer som Sverige og eurosonen fortsatt har nullrente eller negativ rente.

Norges Bank har spådd rentehevinger i årevis, men det har vært tallrike utsettelser av tidspunktet (se faktaboks).

De siste månedene har Norges Bank derimot fremskyndet sitt anslag for når den neste rentehevingen kommer.

Nå sier Norges Bank at renten vil begynne å øke gradvis allerede fra høsten 2018.

I juni sa banken derimot at hevingen var ventet i fjerde kvartal 2019, mens den i september spådde Norges Bank at det kan komme en heving i tredje kvartal 2019.

Per desember 2017 er banken på linje med de fleste økonomer, som venter den første rentehevingen mot slutten av 2018 eller i starten av 2019.

Sist gang Norges Bank hevet renten var i mai 2011.

Les mer: DNB Markets: Fire faktorer som kan gi rentehopp neste år

Tror på høyere vekst

Sentralbanken peker på at veksten både i utlandet og i Norge tar seg opp.

«Oljeinvesteringene vil trolig tilta i 2018, og veksten i øvrige foretaksinvesteringer har tatt seg opp. Høyere import hos handelspartnerne vil bidra til økt eksport», skriver bankens styre.

«På den annen side tilsier omslaget i boligmarkedet at boliginvesteringene vil avta i årene som kommer. I tillegg vil finanspolitikken trolig bli mindre ekspansiv enn den har vært de siste årene. Samlet sett er det nå utsikter til at veksten blir noe høyere i 2018 enn anslått i forrige rapport», sier banken.

Publisert:
Gå til e24.no