Ledigheten faller i januar

Arbeidsledigheten faller til 4,0 prosent i januar. Tallene endrer ikke Norges Banks plan om renteheving i september, tror DNB Markets.

FERSKE TALL: Ferske ledighetstall fra Statistisk Sentralbyrå viser en arbeidsledighet på 4,0 prosent i januar. Dette er et illustrasjonsbilde av et Nav-kontor i Oslo.
Publisert:

Arbeidsledigheten var på 4,0 prosent i januar, ned fra 4,1 prosent i desember.

Det skriver Statistisk Sentralbyrå i sin arbeidskraftsundersøkelse.

Justert for sesongvariasjoner var det 111.000 arbeidsledige i januar. Det utgjorde altså 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

På forhånd var det ventet en ledighet på 4,0 prosent. DNB Markets hadde ventet 4,1 prosent.

– AKU-tallene var godt i tråd med forventningen, men de svinger en del fra måned til måned, så man skal ikke legge for mye vekt på tallene på månedsbasis, skriver DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

Ledigheten har vært på en fallende trend de siste årene. For ett år siden var ledigheten på 4,2 prosent, og i januar 2016 var ledigheten på 4,8 prosent.

– AKU-ledigheten har, som den registrerte ledigheten, vært på en nedadgående trend i halvannet år, skriver Fjære.

Målt etter arbeidskraftsundersøkelsen toppet ledigheten seg på 5,0 prosent i juli 2016.

Slik måles tallene

Tallene som legges frem er basert på et gjennomsnitt av de siste tre månedene, og derfor overlapper tallene for de enkelte månedene.

Ledigheten er ifølge SSB uendret fra oktober, som er forrige måned som ikke overlapper i målingene.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten økte med 1.000 personer fra oktober (gjennomsnittet fra september til og med november) og frem til januar (gjennomsnittet av perioden desember til februar), skriver Statistisk Sentralbyrå.

Dette er ifølge byrået innenfor feilmarginen i arbeidskraftundersøkelsen.

Antallet registrerte ledige og ordinære deltagere på tiltak hos Nav gikk ned med 4.000 personer fra oktober til januar, ifølge SSB.

Det sesongjusterte tallet på sysselsatte steg med 4.000 i samme periode.

Venter fortsatt september-heving

Det siste året har antallet sysselsatte i Norge steget med 28.000 til 2,67 millioner. Det tilsvarer en oppgang fra 66,7 prosent til 67 prosent.

Ifølge DNB Markets legger Norges Bank mer vekt på nasjonalregnskapet og de registrerte ledighetstallene som kommer på fredag enn på dagens ledighetstall fra SSB.

– Sentralbanken har signalisert en 80 til 100 prosent sannsynlighet for at den setter opp renten i september. Vi tror det skal mye til for at den går vekk fra denne planen, skriver Fjære.

Publisert:

Her kan du lese mer om