WHO-eksperter hadde bånd til legemiddelindustrien

5 av 15 eksperter som ga Verdens helseorganisasjon (WHO) råd om svineinfluensaen, har oppgitt at de har mottatt støtte fra legemiddelindustrien.

FIKK RÅD: Ekspertpanelet ga råd til WHOs generaldirektør Margaret Chan.
Publisert:

Ekspertkomiteen ble ledet av den australske professoren John Mackenzie, men navnene på de 14 medlemmene har vært hemmeligholdt fram til nå.

Årsaken var ifølge WHO å beskytte dem fra utidig press fra blant annet legemiddelindustrien mens svineinfluensaen herjet verden.

Kritikere har vært bekymret for at det forelå interessekonflikter, og at disse kunne gjøre det mulig for legemiddelindustrien å påvirke beslutninger om å bestille store mengder influensavaksine.

Onsdag offentliggjorde WHO navnene på alle de 15 medlemmene. Samtidig ble det kjent at fem av dem har mottatt støtte fra legemiddelindustrien, blant annet til vaksineforskning.

Fra hele verden

Ekspertene er for det meste forskere og epidemiologer, men på listen står også en diplomat fra Senegal, representanter for helsemyndighetene i Thailand og Chile, samt to spesialister på internasjonal flytrafikk og helse.

Medlemmene kom fra både Afrika, Asia, Europa, Latin-Amerika og Nord-Amerika.

De fem ekspertene som har mottatt støtte fra legemiddelindustrien, kom fra USA og Storbritannia. De har mottatt støtte til influensa- og vaksineforskning fra blant annet Novartis, Roche, Baxter og Sanofi Pasteur.

– Det er viktig å huske at navnene ble holdt hemmelige nettopp fordi rådgiverne ikke skulle utsettes for press fra legemiddelindustrien og myndighetene i de ulike landene, sier Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Viktige råd

Ekspertpanelet ga råd til WHOs generaldirektør Margaret Chan om det nye H1N1-viruset. Basert på disse rådene slo WHO alarm om at influensaepidemien, som først dukket opp i Mexico og USA, kunne utvikle seg til en pandemi.

Medlemmene ble foreslått av helseministre verden over, og WHO valgte ut fra denne listen.

Da det ble erklært en verdensomspennende epidemi i juni 2009, førte det til omfattende helsetiltak i en rekke land, ikke minst utvikling og produksjon av store mengder vaksine.

Svineinfluensaen viste seg imidlertid å bli en langt mindre alvorlig sykdom enn man fryktet.

Tirsdag erklærte Chan at influensapandemien offisielt er over. Over 18.500 mennesker døde. Om lag 300 millioner mennesker ble vaksinert mot sykdommen.

Les flere E24-nyheter

Publisert: