NORGES BANK: Holder renten uendret

Norges Bank besluttet i dag å fortsette med en styringsrente på 2,0 prosent.

NEDJUSTERER: Vise-sentralbanksjef Jan F. Qvigstad legger opp til uendret rente i 2010.
Publisert:

Dermed holder sentralbanksjef Svein Gjedrem seg til renteprognosen som ble lagt frem etter rentemøtet i juni. I henhold til den vil Norges Bank heve renten tidligst i desember.

- Her hjemme er prisveksten lav, og noe under målet på 2,5 prosent som Norges Bank sikter mot. Aktiviteten øker i norsk økonomi, men det er fortsatt en del ledig kapasitet. Rentene i andre land er lave. Samlet tilsier dette at vi holder renten uendret på 2 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad under en pressekonferanse i Norges Bank.

Med beslutningen gjør sentralbanken slik det store flertallet av økonomene så for seg før meldingen kom.

- Dette er nøyaktig som ventet og overhodet ingen overraskelse, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Nor Markets til E24.

Garderer mot risiko

Qvigstad viser til at mens veksten holder seg oppe i Asia og hos viktige handelspartenere, er utsiktene for USA dempet.

Samtidig antas veksten i euroområdet å avta noe fremover, og finansmarkedene er ennå preget av usikkerhet i kjølvannet av uroen rundt statsgjeld i eurolandene.

"Det lave rentenivået her hjemme har så langt ikke ført til økt gjeldsvekst i husholdningene. Veksten i boligprisene er moderat", heter det videre i meldingen.

- Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler likevel for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå, sier Qvigstad.

Magnussen mener Norges Bank har truffet godt med anslagene som ble lagt frem i siste pengepolitiske rapport fra juni.

- Dagens beslutning om uendret rente er en konsekvens av at utviklingen har vært i tråd med Norges Banks forventninger. Det gjelder både norsk økonomi generelt, og kronekursen, sier Magnussen.

Uenighet om banen

Da visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i juni presenterte gjeldende renteprognose, avlyste banken de tidligere planlagte hevingene i høst.

Bankstyret flyttet første anslåtte renteendring til månedsskiftet desember-januar, og oppga som årsak blant annet lave renter hos Norges nærmeste handelspartnere, høye pengemarkedsrenter og lavere vekstutsikter for norsk økonomi.

Store norske banker som Nordea og DNB Nor har ment at den svake økonomiske utviklingen både hjemme og ute gjør at første renteheving må utsettes ytterligere. Begge bankene spådde i sommer at første renteheving vil komme først i mai 2011.

LES OGSÅ: Nordea tror på bratt renteoppgang

- Første heving våren 2011

Nå er ikke Knut A. Magnussen i DNB Nor Markets lenger helt sikker på hvem som får rett, og mener det er flere argumenter som trekker i retning av Norges Banks renteprognose.

- Arbeidsledighetstallene vi fikk i dag ga inntrykk av en bedring i sysselsettingen, og føyer seg inn i et mønster av at flere nøkkeltall i det siste har vært sterkere enn ventet. I tillegg har forbrukertilliten og forbruket kommet opp, sier Magnussen.

Han ser med spenning mot rentemøtet i oktober, da det er ventet at Norges Bank vil oppdatere rentebanen.

- Slik situasjonen ser ut for norsk økonomi i dag, kan mye tale for en renteheving på et tidspunkt mellom Norges Banks og DNB Nors nåværende anslag, det vil si på vårparten i 2011.

LES OGSÅ: Frank Jullum om renten: - Vi nærmer oss smertegrensen

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: