Frykter at euroen ryker

Amerikanske investorer frykter at gjeldstyngede søreuropeere må ut av euro-samarbeidet.

Publisert:

De siste månedene har det blitt mye dyrere å forsikre statsgjelden til mange europeiske land. Særlig må investorer som har gjeld utstedt av Italia, Hellas og Irland betale mye.

- Mange amerikanske investorer frykter at hele euro-samarbeidet kan ryke. De har kjøpt mye beskyttelse for sine investeringer, eller rett og slett brukt CDS-markedet for å vedde på en sprekk i euro-området, sier Herleif Håvik, sjef for rente- og kredittgruppen i Carnegie.

CDS-markedet er et derivatmarked for obligasjoner. Her kan obligasjonseiere kjøpe forsikring mot konkurs hos utstederen. Profesjonelle investorer, mest banker og forsikringsselskaper, selger. Markedet brukes også til å ta veddemål på utviklingen i underliggende papirer.

Og beskyttelse av obligasjoner koster nå mye mer enn i sommer. For å forsikre seg mot at Hellas slutter å betale ned på gjelden, må investorene ut med 2,5 prosent av pålydende hvert år. Til sammenligning koster det 0,5 prosent å forsikre seg mot at Tyskland slutter å betale (se tabell).

I normale tider er det nær gratis å forsikre statsgjeld til landene i euroområdet. I fjor sommer var premien på tyske papirer på 0,025 prosent, en tyvendedel av dagens nivå. Andre vesteuropeiske land lå på om lag det samme.

Dysfunksjonelt marked

Normalt skal forsikringspremien tilsvare sannsynligheten for konkurs. De fleste kapitalmarkeder i verden er imidlertid ganske dysfunksjonelle nå.

- Man får ekstremt godt betalt for kontanter. Man kan kjøpe en Norske Skog-obligasjon, og forsikre denne i CDS-markedet, og få 3 prosent ekstra avkastning, i tillegg til risikofri rente. Det er svært høyt, sier Pål Ringholm, analysesjef kreditt i First Securities.

Ifølge Håvik er det mange aktører som har trukket seg fra tilbudssiden.

- Typisk er det mange tyske banker som har solgt forsikring, men det de har sluttet å tilby dette. Det presser prisene på slik forsikring opp, sier Håvik.

Norge har også statsgjeld. Denne gjelden er helt sikker, men det koster likevel 0,3 prosent av pålydende å forsikre denne gjelden. Det er lavest blant alle land.

Investorer med StatoilHydro-obligasjoner må betale 1 prosent for å forsikre denne.

Slutt på seddelpressen

De 15 landene i eurosamarbeidet har gitt avkall på sin egen valuta, og dermed på seddelpressen.

- Dermed har de mistet et viktig virkemiddel i den økonomiske politikken, og faren for mislighold av gjelden øker, sier Håvik.

Kommentator Martin Wolf i Financial Times skriver onsdag at det er sannsynlig at et av landene i euroområdet vil misligholde lånene sine snart.

- Kanskje er felles finanspolitikk over hele euroområdet løsningen. Men det kan bli langt mer skittent enn som så. Noen land kan bli hardt skadet, skriver Wolf onsdag.

Les også: Danmark og Sverige betaler dyrt for lånene

Publisert: