SENDER 48.000 DISKETTER I ÅRET: Norske leger bruker utrangert datautstyr

Fastlegene bruker datadisketter som er gått ut av produsksjon.

DISKETT: Norske leger får fortsatt pasientlister på diskett.
Publisert:

Siden fastlegeordningen ble innført i 2001 har norske leger mottatt oppunder én halv million datadisketter.

Hver måned postlegges disketter med oppdaterte pasientlister til landets drøyt 4000 fastleger. I løpet av et år utgjør det rundt 48.000 disketter.

Listene inneholder bytte, inn- og utmeldinger av fastlegeordningen. Selv uten endringer sendes disketten ut.

Dyr og gammeldags

- For å være helt ærlig så vet jeg ikke hvorfor vi ikke har gått over til elektronisk utsendelse før, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Steinar Mathisen, til E24.

- Det koster myndighetene rundt 1,3 millioner kroner å sende ut diskettene hvert år.

- En dyr og gammeldags løsning, fortsetter han.

Mathisen forteller at direktoratet har utviklet en løsning for distribusjon av fastlegelister elektronisk over nett. Programmet har vært klar til å testes mot legenes journalsystem siden høsten 2009.

Les også: Pengene vil komme raskere

Lover ikke diskett kutt

- Helserefusjonsområdet ble overflyttet fra NAV til Helsedirektoratet 1. januar 2009 og vi har etter denne overflyttingen prøvd å få fart i denne prosessen. En elektronisk utsendelse har også vært etterspurt hos Legeforeningen, sier avdelingsdirektøren.

Klikk her for å motta E24s Nyhetsbrev

Mathisen venter nå på at leverandørene av legenes journalsystem skal gjøre plass i sine systemer for mottak av listene.

- Journalleverandørene gjør oppdateringer av sine systemer to ganger i året og vi håper på at dette skal komme på plass ved neste oppdatering i oktober. Men jeg kan ikke gi noen garantier for at det kommer på plass da. Det er opp til journalleverandørene, legger han til.

Har ventet lenge

Det er legene som betaler for journalsystemene på legekontorene. Lederen i Allmennlegeforeningen er lite fornøyd med at myndighetene skyver fra seg ansvaret.

- Det er en større gevinst for avsender for enn for mottaker ved å få fortgang i dette. For legene dreier dette seg om kapasitet og finansiering. Vi har lenge ventet på en elektronisk løsning for oversendelse av oppdaterte pasientlister, sier leder for foreningen, Trond Egil Hansen, til E24.

- Det er helt klart at en endring av systemet vil spare myndighetene for betydelige summer. Allikevel så venter de at fastlengene skal dekke kostnadene forbundet med denne oppgraderingen.

Klikk her for å følge E24 på Facebook

Hansen bekrefter at legene siden 2001 har mottatt månedlige oppdateringer på diskett i posten.

Stopper produksjonen

Lederen i Allmennlegeforeningen forteller at elektronisk mottak av adresselister er bare noe av det som det forvetes at legene skal dekke. Et annet eksempel er elektronisk resept.

- Det blir litt rart når NAV har et krav om å motta sykemelding og uføresøknader elektronisk, mens kommunikasjon fra dem sendes fortsatt på papir, sier Hansen.

I april kunne Sony melde at de stanser salget av det over 29 år gamle formatet. Sony oppgir manglende etterspørsel som dødsårsak.

Les mer: Sony stopper disketten

- Det sier seg selv. Hvis produksjonen av disketter opphører haster det med å finne en løsning, sier Trond Egil Hansen, leder for Allmennlegeforeningen.

Les flere nyheter på E24

Publisert: