IMF: - Risikoen for nedtur øker

Det internasjonale pengefondet mener risikoen for smitte i finansmarkedet har tiltatt.

BEKYMRET: Sjeføkonom Olivier Blanchard frykter at uroen i eurolandene skal spre seg.
Publisert:

Det internasjonale pengefondet (IMF) hever anslagene på veksten i verdensøkonomien, etter at utviklingen i første halvår har vært sterkere enn ventet.

Nå venter IMF at verdens bruttonasjonalprodukt vil klatre 4,6 prosent i 2010, ifølge den oppdaterte utgaven av IMF-rapporten World Economic Outlook som ble publisert torsdag.

Dette er den kraftigste veksten siden 2007, og betydelig sterkere enn aprilanslaget på 4,2 prosent. Veksten i 2011 anslås fortsatt til 4,2 prosent.

Det er imidlertid store regionale forskjeller: Mens USA anslås å få en vekst på 3,25 prosent i år, vil euroområdet kun vokse med 1 prosent. Japan ventes å få en vekst nær 2,5 prosent, og vekstmarkeder og utviklingøkonomer vil ifølge IMF vokse med 6,75 prosent gjennomsnittlig.

- Dyster lesning

Til tross for oppjusteringen beskriver sjefstrateg Allan Von Mehren i Danske Bank rapporten som dyster lesning. Han peker på at veksten hovedsaklig heves på grunn av høyere aktivietet i første halvdel av 2010.

- Ser man fremover, fra der vi befinner oss i dag, forventer IMF at veksten i de utviklede økonomiene vil falle fra 3 prosent i første halvår til 2 prosent i slutten av året, skriver Von Mehren i en fersk kommentar.

Pengefondets økonomer frykter at uroen i finansmarkedene og gjeldskrisen i Europa har økt risikoen for at problemene forverres ytterligere, og at dette kan skape finansiell ustabilitet samt dempe veksten.

- Mens vi spår at oppsvinget vil fortsette, er det klart at risikoen på nedsiden har økt kraftig, sier Olivier Blanchard, IMFs sjeføkonom, under en pressekonferanse.

- IMF advarer indirekte mot en "dobbeldipp" i verdensøkonomien, sier Von Mehren.

- På kort sikt er hovedrisikoen at den finansielle uroen vil eskalere og smitte over på nye områder, i takt med at frykten for de statsfinansielle risikoen tiltar, heter det i IMF-rapporten.

- Dette kan føre til ytterligere oppgang i lånekostnadene, svekke bankenes balanser, gi strammere tilstand i kredittmarkedet, dystrere stemning i næringslivet og blant konsumentene, og utløse krappe endringer i valutamarkedet.

Vanskeliggjør tilbaketrekking

IMF var blant de første av de store økonomiske institusjonene som gikk ut og understreket nødvendigheten av stimulans for å dempe konsekvensene av finanskrisen.

Nå gjør den økte nedsiderisikoen det mer utfordrende å begynne tilbaketrekkingen av de omfattende krisetiltakene, mener pengefondet.

- Den potensielle nedsiderisikoen og problemene i interbank- og statsgjeldmarkedet har komplisert nedtrappingen av de ekstraordinære finans- og pengepolitiske beslutningene, slik det ble planlagt for noen måneder siden, påpekes det i rapporten.

Like fullt må kuttene i de offentlige utgiftene gjennomføres, mener IMF. I de fleste utviklede økonomier bør det imidlertid ikke skje før 2011, da en tidligere innstramming kan undergrave den økonomiske oppturen. Samtidig bør ytterligere stimulans unngås, fastslår fondets økonomer.

Les også:

Les flere økonominyheter på E24

Publisert: