Analytiker: Kø av Rec-kjøpere

Hvis Orkla selger sine Rec-aksjer nå, vil det være en kø av kjøpere fordi kursen på aksjen er altfor lav, tror analytiker.

  • NTB
Publisert:

– Derfor tror jeg ikke aksjene blir solgt før tidligst om 12 til 18 måneder, sier Henrik Schultz i Argo Securities, en av analytikere som har fulgt solenergiselskapet og Orkla i mange år.

Schultz sier det ikke er noen overraskelse at styret i Orkla ikke definerer solenergi som et kjerneområde.

– Tvert om har Orkla hele tiden vært omhyggelig med å holde sitt eierskap like under 40 prosent for ikke å utløse en plikt til å overta hele selskapet. Det er tradisjon i Orkla for å kjøpe og selge virksomheter utenfor kjerneområdet, men alltid med gevinst, sier analytikeren.

Skulle solgt før

– I ettertid er det lett for både selskapets ledelse og utenforstående å se at Orkla skulle solgt sine Rec-aksjer like etter at selskapet ble børsnotert i 2006. Det ville gitt gevinst slik man fikk ved salget av Carlsberg-aksjene og Orkla Media. Men å selge Rec i dag vil være helt i strid med Orklas tradisjoner. Kjøpere er det nok av, men prisen er feil og Orkla vil bare tape på et salg i dag, sier Schulz.

Han tror snarere styret ønsker å innlede en salgsprosess av den typen man hadde før Orkla Media skiftet eier.

Følg Rec på E24 Børs!

Vil endre seg

Schultz sier lønnsomheten i Rec hittil i 2010 har vært vesentlig lavere enn i bransjen for øvrig. Han nevner en rekke omstillingstiltak som han tror vil endre dette forholdet i løpet av neste halvår og regner med et helt annet resultat i selskapet i 2011.

– Selv om Orkla har skiftet ledelse og eiere, tror jeg Heyerdahls ideer om langsiktighet fortsatt sitter i veggene. Det tilsier at man ikke selger aksjene i solenergiselskapet før kursen er doblet eller tredoblet, og det vil jeg ikke utelukke de neste 12-18 måneder, sier Schultz.

Rec ble etter børsnoteringen omsatt for over 140 kroner. Fredag var sluttnoteringen på Oslo Børs 14,76 kroner.

Fra Norden til det globale

Schultz vil ikke gi seg inn på spekulasjoner om hvorfor Orkla har håndtert Rec-aksjene slik det skjedde, men han peker på ett forhold som er nytt i Orkla.

Da Heyerdahls ideer rådde grunnen mellom 1980 og 2000 engasjerte selskapet seg bare i norske og nordiske selskap. Der hadde man kompetanse og erfaring og visste hva langsiktighet betydde.

– Med Rec, Elkem og Sapa har Orkla beveget seg inn på det globale markedet, der kompetansen nok har vært dårligere, sier Schultz.

Samtidig peker han på det nesten uforståelige i at Rec drives med lavere effektivitet og lavere lønnsomhet enn gjennomsnittet for bransjen. Det vil og må komme en endring, og da vil igjen kursen stige.

– Kommer Rec tilbake til bransjens normale lønnsomhet, vil aksjekursen raskt kunne mangedobles. I dag speiler den knapt nok verdien av selskapets eiendeler, sier Schultz.

Åpner for Rec-salg

Orkla-sjef

OSE

ORK

Dag J. Opedal leverte fredag sin oppsigelse i Orkla. Nå skal Orkla finne en ny sjef og den personen får i oppdrag å redusere bredden i konsernets virksomhet, sier styreleder og storeier Stein Erik Hagen.

- Den nye konsernsjefen må gjennomføre strategien styret har lagt i form av en fokusering av virksomheten. Når vi sier vi vil fokusere, så ligger det i det at vi vil fokusere på det gamle Orkla, sier han.

- Det er et stort spenn fra superrent silisium til pizza. Porteføljen er altfor bred. Det er viktig at man i dag sørger for å være god på det man er best på.

Ifølge Hagen kan det med tid og stunder bli aktuelt å selge eierandelen i Rec

OSE

REC

.

Les også:

Til forsiden

Publisert:

Flere artikler

  1. - Hagen har arvet et problem fra Jebsen

  2. Tar Rec av salgslisten

  3. - Rec trenger en ny stor og langsiktig eier

  4. REC-ekspert tror på full stans i Norge

  5. 4,7 mrd. grunner for å selge Rec