KREDITTILSYNET: Stort fall i de fete lånene

Bare tre av ti har nå lån utover 80 prosent av boligverdien.

ETTERLYSER NØKTERNHET: Kredittilsynets Bjørn Skogstad Aamo.
Publisert:

Etter at belåningsgraden på boliglån økte markert omkring 2003, har andelen lån med belåningsgrad over 80 prosent ligget på et høyt nivå.

Kredittilsynets ferske boliglånsundersøkelse viser imidlertid at andelen av lån utover 80 prosent av boligverdien er redusert fra 43 prosent i fjor til 32 prosent i år.

- Normalisering

- Dette kan innebære en normalisering av bankenes kredittpraksis, og at både bankene og kundene nå i større grad tar høyde for usikkerhet om videre utvikling i boligprisene, sier Kredittilsynets leder Bjørn Skogstad Aamo.

- Med fortsatt usikkerhet i boligmarkedet vil det være en fordel både for husholdninger og banker med en mer nøktern lånepraksis enn i årene 2004 – 2008, sier Skogstad Aamo.

En av fem låner alt

Undersøkelsen inkluderer lån både til kjøp av bolig og til refinansiering og andre formål. Andelen totalutlån med belåningsgrad over 100 prosent falt fra 13 til 10 prosent i vår.

For lån som gikk til kjøp av bolig falt andelen lån med belåningsgrad mellom 80-100 prosent med 11 prosentpoeng til 30 prosent.

Andelen lån med over 100 prosent belåningsgrad utgjorde fortsatt hele 20 prosent, etter en nedgang på 4 prosentpoeng fra undersøkelsen i 2008.

Flere velger fastrente

Det er en kjent sak at få nordmenn velger fastrente. Omfanget av lån med fast rente var fortsatt lavt denne våren, og utgjorde 5 prosent av lånene i undersøkelsen.

Dette er likevel den høyeste andelen siden undersøkelsen våren 2003.

Les også:

Flere E24-nyheter

Publisert: