Sentralbanksjefens beskjed til politikerne: Skru igjen oljekranen nå

Oljefondet kan ha nådd toppen, mener sentralbanksjef Øystein Olsen.

KLAR OPPFORDRING: Sentralbanksjef Øystein Olsen kommer i sin årstale med en oppfordring til norske politikere som ikke er til å misforstå.

Gorm Kallestad
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Det er nok nå.

Slik kunne formaningen til norske politikere i sentralbanksjef Øystein Olsens årstale godt ha blitt oppsummert.

Det han snakker om, er bruken av oljepenger over statsbudsjettet som har økt fra 51 milliarder kroner i 2005 til 163,7 milliarder i år.

Følg årstalen live i direktestudio!

Målt som andel av den samlede verdiskapningen for Fastlands-Norge (BNP) har oljepengebruken økt fra 3,5 prosent i 2005 til 6,4 prosent i år.

Les også

Solberg og Jensen risikerer å måtte be Oljefondet om penger

Nok nå

Det bør stoppe der, mener Olsen.

– Hensyntatt at både avkastning og oljepris er usikker og med det nivået for bruken vi har nå, så bør bruken ha nådd toppen målt som andel av BNP, sier Olsen til E24.

Les også

Sentralbanksjefen: Vil ikke ta ansvaret for boligprisene alene

– Hvilke endringer bør politikerne gjør i budsjettpolitikken?

– Mitt råd stopper med at jeg anbefaler at man ikke trapper opp oljepengebruken ytterligere fra dagens nivå. Så må man se om man skal ned. Akkurat hvordan den skal være fremover vil avhenge av utviklingen til Oljefondet.

– Men ikke høyere enn i dag?

– Nei, ikke som en langsiktig rettesnor, men det er fortsatt slik at finanspolitikken bør avhengig av konjunkturene. Det bør ligge fast, sier Olsen og gir dermed politikerne rom for å bruke litt ekstra i krisetider.

Les også

Siv Jensens budsjett «sprekker» før det er vedtatt

Sparer mindre ...

I årstalen tegner sentralbanksjefen et relativt dystert bilde av utsiktene for Oljefondet.

På den ene siden peker Olsen på at politikerne allerede bruker så mye oljepenger at innskuddene til Oljefondet er på kraftig vei ned.

«Basert på oljepriser rundt 60 dollar per fat kan tilførselen til fondet stoppe opp. Med dagens nivå på bruken av oljepenger ser det snarere ut til at det raskt vil bli behov for overføring fra oljefondet til statsbudsjettet», sier Olsen i talen han holder for Norges politiske og økonomiske elite torsdag kveld.

... til lavere avkastning

Og de pengene som er i fondet tror ikke Olsen vil kaste så fryktelig mye av seg i årene som kommer.

Han viser blant annet til at mer enn hver tredje krone i Oljefondet er plassert i obligasjoner.

«Realrenten på langsiktige lån til solide stater er et utgangspunkt for hvor høy avkastning vi kan forvente å oppnå fremover. De siste årene har disse rentene ligget rundt null», konstaterer Olsen.

De siste ukene og månedene har rentene flere solide lands statsobligasjoner også sunket under null.

Olsen ønsker å gjøre noe med dette og øke fondets investeringer i realaktiva, altså fast eiendom eller annen infrastruktur, på bekostning av obligasjoner.

Han har fortsatt tro på at Oljefondet skal tjene gode penger på aksjer.

«Men det er tvilsomt om aksjekursene vil fortsette å stige i samme takt som de har gjort de siste årene. Svak eller moderat vekst i realøkonomien vil etter hvert smitte over i avkastning på aksjer», sier Olsen i talen.

Les også

Dette er Olsens viktigste budskap

Under tre prosent

Det innebærer i sum, ifølge Olsen, at vi må regne med at avkastningen vil gå ned.

«Så langt har fondet oppnådd en årlig realavkastning på 3,8 prosent. Fremover må vi være forberedt på at den kan bli lavere – kanskje under tre prosent,» sier Olsen.

Det er altså godt under de fire prosentene som handlingsregelen gir politikerne anledning til å bruke.

Les også

Krakk kan koste Oljefondet mer enn et «statsbudsjett»: - Vi er som en supertanker, vi må bare kjøre rett gjennom stormen

– Merkbare innstramminger

Kombinasjonen av lav avkastning i Oljefondet og en oljepris på de nivåene vi har sett så langt i 2015 vil få en hard effekt i statens budsjetter, skisserer Olsen.

«Hvis bruken av oljepenger følger realavkastningen, står vi i så fall foran en periode med merkbare innstramminger i budsjettet, år for år. Samtidig vil pensjonsforpliktelsene etter hvert øke betydelig,» sier Olsen.

Og selv om oljeprisen skulle stige igjen slik at politikerne både kan bruke mange oljepenger og skyte nye penger inn i Oljefondet, er Olsens råd å holde igjen.

«Ved å skjære gjennom toppen, reduseres behovet for senere innstramming,» sier Olsen til landets politiske og økonomiske ledelse torsdag kveld.

Les også

Spår dystert år for Oljefondets største investering

Les også

To av tre nye oljekroner går rett til pensjonistene

Les også

Siv Jensen vil bruke flere oljekroner på ett år enn Kristin Halvorsen brukte på fire

Flere artikler

  1. Slik vil han stagge Siv Jensens oljepengebruk

  2. Slik svarer Siv Jensen på Olsen oljeoppfordring

  3. Regjeringen endrer handlingsregelen

  4. Annonsørinnhold

  5. Olsen om regjeringens oljepengebruk: – De har fyrt godt

  6. Solberg om Olsens advarsel mot økt pengebruk: – Han har helt rett