Industrikommuner frykter skattekutt:
– Dramatisk

Industrikommuner taper millioner og frykter kutt i tjenestene fordi regjeringen vil fjerne skatten på maskiner. Men for selskaper som Norsk Hydro er det positivt.

FRYKTER KUTT: Selskaper som Norsk Hydro skal ikke lenger betale eiendomsskatt basert på verdien av maskinparken i smelteverk og andre fabrikker, men bare betale for verdien av bygningene, foreslår regjeringen. Sunndal kommune i Møre og Romsdal har beregnet tapet til titalls millioner. Dette er Hydros smelteverk i Sunndal.

Foto: Hydro
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Skatten på maskiner har skapt mye hodebry både for industrien og for kommunene.

Med dagens system har det vært eksempler på at relativt like industrianlegg har blitt verdsatt på vidt forskjellig vis, noe som har ført til tvister og uenighet.

Nå foreslår regjeringen å fase ut skatten i en femårsperiode fra 2019 til 2023.

Etter dette vil bedriftene bare betale eiendomsskatt basert på verdien av «skallet» på fabrikkene, og ikke de dyre maskinparkene. Også kraftlinjer slipper eiendomsskatt.

Vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og en del oljeinstallasjoner langs kysten fortsetter derimot å betale eiendomsskatt.

– Dette er dramatisk for oss, ikke tvil om det, sier Høyanger-ordfører Petter Sortland (Ap) til E24.

– Vi har et Hydro-aluminiumsverk i vår kommune, og vi er en kraftkommune med linjer. Vi har regnet ut at det koster oss 8-9 millioner kroner, sier han.

Høyanger har et budsjett på rundt 500 millioner kroner, og er ikke alene om å tape på regjeringens forslag.

Taper 800 millioner

Til sammen vil kommunene tape bortimot en milliard kroner på regjeringens forslag, og tapene rammer blant annet kommuner som er vertskap for store industrianlegg.

«På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner», skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018.

Staten vil derimot få inn mer skatt hvis grepet gjennomføres, fordi selskapene kan trekke fra eiendomsskatten i skattegrunnlaget sitt.

«Det anslås at inntektene fra selskapsskatten vil øke med om lag 100 millioner kroner når de nye reglene er fullt innfaset», skriver regjeringen.

STOR SKATTYTER: Hydro og andre selskaper betaler mye i eiendomsskatt fordi skatten er basert på verdien av maskinene i smelteverkene. Nå vil regjeringen basere eiendomsskatten utelukkende på verdien av bygningene, ikke innholdet i dem. Illustrasjonsbilde av casting på Hydro Karmøy.

Foto: Hydro

Milliontap i Årdal

Flere industrikommuner som E24 har vært i kontakt med har beregnet at de vil tape millioner kroner hvis skatten fjernes.

– Dette rammer oss hvis det blir gjennomført. Vi regnet på dette da det var på høring i 2015. Da var tapet på 20-23 millioner kroner i året, sier Årdal-ordfører Arild Ingar Lægreid (Ap) til E24.

– Hvor dramatisk er dette?

– Det er femti kommunale stillinger, det, sier han.

Lægreid vet ikke konkret hvordan det vil gå ut over tjenestetilbudet hvis eiendomsskatten på maskiner fjernes, men han frykter at det vil bli smertefullt. Årdal kommune har rundt 550 ansatte og et budsjett på rundt 360 millioner.

Les også

Ordfører-protest mot skattetap

Milliontap i Sunndal

Også Sunndal har et Hydro-anlegg som står for mye eiendomsskatt, og vil tape mange millioner hvis skatten på maskiner og tilbehør fjernes. Kommunen har også tapt 18 millioner på at vannkraftverkenes verdi har falt som følge av lavere strømpriser.

Les mer: Dramatisk for små kommuner

– Vi snakker titalls millioner, sier Sunndal-ordfører Ståle Refstie (Ap) til E24.

– Hva betyr det i form av tjenester?

– Det vil gå ut over evnen vår til å tilby tjenester. Dette er en sterk skattevridning fra kommunal beskatning tilbake til virksomhetene, for vår del en aluminiumsbedrift, men også tilbake til staten som vil få overskuddsbeskatning, sier Refstie.

Refstie mener regjeringen splitter kommunene ved å unnta oljeinstallasjoner og kraftverk.

– Selv om vindkraftverk og andre anlegg er unntatt, ser vi ikke den store forskjellen. Denne industrien går så det griner. Bare anlegget i Sunndal går med milliardoverskudd de siste tre årene, sier han.

Les også

Kraftpris kutter eiendomsskatt: – Dramatisk for små kommuner

Milliongevinst for Hydro

Smelteverkskommunenes tap vil derimot være bra for Hydro, som er en sentral skattyter i disse kommunene. Aluminiumsgiganten er fornøyd med at regjeringen nå vil fjerne skatten på maskiner, og mener det kan utløse nye investeringer.

– Grunnlaget for eiendomsskatten har økt over tid, og dette har bidratt til økte kostnader for Hydro. Vi er i internasjonal konkurranse, og den løsningen som er kommet nå vil bidra til å styrke vår konkurranseevne, sier Hydro-talsmann Halvor Molland til E24.

– Hvis dette grepet blir gjennomført kan det bidra positivt for Hydro, også når vi vurderer nye investeringer på anleggene våre i Norge, sier han.

Les også

Statsbudsjettet på 1-2-3

Ønsker lovutvalg

Kommunenes organisasjon KS er enig i at reglene for verdsettelse av anlegg bør bli tydeligere, men krever at regjeringen gjør en grundigere vurdering enn den har gjort. Et lignende forslag var på høring i 2015.

– Når vi ser at det er noe som innebærer kutt på en milliard kroner for kommunene som ikke vil bli kompensert på noen annen måte, og det gjelder ganske mange kommuner, så er vi selvsagt opptatt av det, sier Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk i kommunenes organisasjon KS, til E24.

– Vi syns prosessen fra Finansdepartementet med en høring i 2015 ikke har vært grundig nok. Vi ønsker en gjennomgang av et lovutvalg, sier han.

Diskusjonen om skatt på maskiner har pågått i mange år uten at det har kommet noen endring. Arbeidsgiverne i Norsk Industri håper at grepet nå blir gjennomført.

– Vi appellerer til Stortinget om å følge regjeringens kompromissforslag, med en fortsatt kommunal eiendomsskatt på bygg og tomt, der industrien betaler på linje med alle andre næringer, men ikke mer, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri ifølge en pressemelding.

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Norsk Hydro
 3. Skatter og avgifter
 4. Solberg-regjeringen
 5. Siv Jensen
 6. Fremskrittspartiet (Frp)
 7. Høyre (H)
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Staten kompenserer kommuner for tapt eiendomsskatt

 2. Norske smelteverk kan rammes

 3. Eiendomsskatten doblet siden 2013: – Tallenes tale er trist

 4. Annonsørinnhold

 5. KrF vil beholde maskinskatten

 6. LO og NHO ber regjeringen skrote maskinskatten