– Kan være tegn på at finansielle ubalanser bygger seg opp

Norges Bank advarer i nytt råd om sykliske krav til norske banker.

ADVARER: Finansdepartementet fastsetter størrelsen på den motsykliske kapitalbufferen etter råd fra Norges Bank. Her finansminister Siv Jensen (Frp) og sentralbanksjef Øystein Olsen. Bildet er et arkivfoto.
  • Anders Park Framstad
Publisert:

– Den sterke veksten i eiendomsprisene kan føre til at gjeldsveksten tiltar. Oppgangen i bolig- og næringseiendomsprisene kan være tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp.

Dette sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar i til Norges Banks råd til Finansdepartementet om den motsykliske kapitalbufferen.

Kapitalbufferen er myndighetenes verktøy dersom boligprisveksten og husholdningenes gjeld når faretruende nivåer.

Tanken bak denne er at bankene i dårligere tider skal oppmuntres til å fortsette å låne ut penger, og dermed holde farten i økonomien oppe. Tilsvarende kan en økning av bufferen bidra til å dempe høy kredittvekst og redusere oppbyggingen av såkalte ubalanser i økonomien.

– Dersom finansielle ubalanser bygger seg opp, kan kravet til den motsykliske kapitalbufferen i bankene økes. Sterk vekst i boligpriser og gjeld kan også gjøre det nødvendig for myndighetene å vurdere andre, målrettede tiltak for å dempe risikoen knyttet til den høye gjelden hos husholdningene, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale tidligere i år.

Størrelsen på kapitalbufferen bestemmes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank. Dette skjer fire ganger i året.

Torsdag skriver Norges Bank at gjelden i husholdningene fortsatt vokser noe raskere enn inntektene, mens gjeldsveksten i bedriftene er mer moderat. Utviklingen i samlet kreditt tyder isolert sett ikke på at de finansielle ubalansene har økt, men indikatorer på boligpriser og priser på næringseiendom har steget markert.

Ved forrige korsvei besluttet departementet å holde kravet uendret på én prosent. Norges Bank hadde da nettopp vist til at de finansielle ubalansene samlet sett ikke hadde bygd seg videre opp fra forrige gang temaet var oppe.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Siv ber Finanstilsynet vurdere tiltak mot boligprisveksten

  2. Øker kravet til bankene grunnet faresignaler i boligmarkedet

  3. Norges Bank: Faren for en brå nedgang i boligmarkedet har økt

  4. Norges Bank hever renten

  5. Norges Bank truer med å stramme til før sommeren