Sparebankene tjente 14 mrd.

Sparebankene skuffet inn i 2009, men marginene ble tynnere.

VIL HA BONUSER: Bonuser bør også kunne benyttes som en del av lønningen til kunderådgivere i banker, mener administrerende direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

 • Tor Øyvind Andersen
Publisert:

De norske sparebankene fikk et samlet overskudd på 14 milliarder kroner i 2009, opplyser Sparebankforeningen i en pressemelding.

Overskuddet er 4 milliarder kroner høyere enn i 2008.

Egenkapitalavkastningen var på cirka 11 prosent sammenlignet med cirka 8 prosent i 2008.

"Hovedgrunnen til resultatforbedringen var store gevinster i verdipapirmarkedet", skriver Sparebankforeningen.

Bankene har fått kritikk for å utnytte uro i pengemarkedene til å ta seg bedre betalt. Tallene viser at rentenettoen (inntektene fra innskudds- og utlånsvirksomhet delt på bankenes forvaltningskapital) ble 1,22 prosent i 2009. Hovedgrunnen er dog ikke at bankene har tatt seg mindre betalt overfor kundene, men nedgangen skyldes først og fremst at det lave rentenivået ga en lavere avkastning av bankenes egenkapital, og det slår inn på rentenettoen.

Tapene i 2009 steg til det høyeste nivået på mange år, men samlet er det likevel ikke noe avskrekkende nivå på utlånstapene. Ved utgangen av 2009 var tapene på 0,5 prosent av brutto utlån.

"Det var klart høyere enn året før, men samlet sett ble tapene langt lavere enn fryktet da finanskrisen tok til", skriver foreningen.

Bruttoutlånene i sparebankene gikk ned med 13 prosent i 2009. Det skyldtes i hovedsak overføring av lån til boligkredittforetak. Innskudds- og kostnadsnivået holdt seg ganske stabilt i forhold til 2008.

Tallene inneholder også overskuddet til DnB Nor, som er medlem av Sparebankforeningen. Utenom DnB Nor hadde sparebankene et overskudd på 7 milliarder kroner i 2009. D

et var langt høyere enn året før da resultatet ble 2,6 milliarder. Egenkapitalavkastningen økte kraftig og endte på 11 prosent mot 4 prosent i 2008. Disse sparebankene hadde en samlet forvaltningskapital på 968 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. DNB
 2. SpareBank 1 Nord-Norge
 3. SpareBank 1 SMN
 4. Sparebanken Øst
 5. Sparebanken Møre
 6. SpareBank 1 SR-Bank

Flere artikler

 1. Milliardoverskudd for Sparebank 1 Gruppen

 2. Slik finansierer bankene boliglån

 3. Hver Skagen-ansatt får minst én million i bonus

 4. Annonsørinnhold

 5. - Kapitalkravene får effekt foreiere, ansatte og kunder

 6. SR-Bank: Koronapandemien fører til betydelige tap – resultatfall på over 2 milliarder