Regjeringen får forbrukslånskritikk av Ap: – Har kost seg med Luksusfellen

Siv Jensen har heller kost seg med tre sesonger av Luksusfellen enn å ta grep, sier Arbeiderpartiet. Opposisjonen mener det har tatt alt for lang tid å stramme inn på forbrukslån.

FÅR KRITIKK: Regjeringen har ventet for lenge med å gjøre noe med veksten i forbrukslån, og går ikke langt nok, mener flere partier og organisasjoner. Tirsdag presenterte finansminister Siv Jensen, justisminister Per Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (t.v.) regjeringens arbeid for å begrense omfanget av usikret kreditt og forbrukslån.
Publisert:

Etter flere år med kraftig vekst i forbruksgjelden, 15 prosent i fjor og 10 prosent i forfjor, kunngjør regjeringen at den tar flere grep.

Blant annet skal markedsføringen begrenses, for å bremse veksten i forbrukslån og kredittkort, særlig blant de som er mest utsatt for gjeldsproblemer.

– Jeg tror det er mange flere enn meg som har erfart hvor pågående denne markedsføringen kan være, og til tider så synes også markedsføringen spekulativ, sa finansminister Siv Jensen da forslagene ble lagt frem tirsdag.

Les Horne, Amundsen og Jensens kronikk: Tar du opp for mye forbruksgjeld?

Dette er regjeringens tiltak:

  • Regjeringen begrenser bankenes mulighet til å fremheve hvor raskt og lett det er å få innvilget forbrukslån
  • Dørsalg av slike lån skal forbys, mens salg via stand, telefon og brev fortsetter inntil videre
  • Bankene får et register over folks gjeld, og alt du skylder skal stå oppført på kredittkortregningen

Les mer: Strengere tiltak mot forbrukslån

Men disse tiltakene er ikke nok, og de kommer altfor sent, mener stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), som sitter i finanskomiteen.

– Siv Jensen har heller kost seg med tre sesonger av Luksusfellen enn å ta grep, sier Solberg til E24.

– Imens har forbruksgjelden vokst med 35 milliarder kroner, fra 55 milliarder i 2013 til 90 milliarder nå, og unødvendig mange har havnet i økonomisk uføre. Det må FrP og Høyre ta ansvar for, sier han.

Les mer: Et gjeldsregister har vært foreslått og utredet en rekke ganger

Da dagens regjering overtok i 2013, lå det allerede klart et forslag til gjeldsregister fra forrige regjering.

Men det ble trukket, blant annet fordi regjeringen ville ha en privat løsning heller enn et offentlig register.

Først i år legger H/Frp-regjeringen frem et forslag til en gjeldsinformasjonslov som skal gjelde fra høsten, og gi bankene innsyn i sanntid over hvor mye gjeld kundene har.

Les også

Strengere tiltak mot forbrukslån

– Stimulerer til impulskjøp

Forbrukerrådet er fornøyd med noen av tiltakene fra regjeringen, men mener at tiltakene mot markedsføring er for svake.

– Det er bra med gjeldsregister, det har vi ventet på. Siv Jensen snakket om gjeldsregister i 2002, så dette er et langvarig prosjekt. Og så er vi fornøyd med faktureringen. Det kommer til å bli kjempeviktig, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til E24.

– Men det som hadde potens i forslaget til forskrift om god kredittmarkedsføring er ikke med i denne runden, og det vil ikke regjeringen jobbe med. Så vi må finne en åpning for å få dette inn igjen selv om det kanskje ikke passer i forskriften om markedsføring, sier han.

– Hva ønsker dere?

– Det at du for eksempel skal få tusen kroner i rabatt ved et vanlig kjøp bare fordi du tar opp gjeld, den koblingen der er ikke bra, og den stimulerer, også fordi dette skjer i butikk, til impulskjøp. Noen betaler for det, og det er ikke butikken, og det er ikke banken, sier Jensen.

Les mer: Finanstilsynet strammer inn kravene til banker på forbrukslån

Droppet flere forslag

Fremskrittspartiets justisminister har droppet et opprinnelig forslag om å forby finansselskaper å tilby gaver eller vervepremier, bonuspoeng og rabatter knyttet til kredittkort.

I forskriften som nå foreligger nøyer han seg med å gjøre det vanskeligere å markedsføre slike tilleggsfordeler.

Regjeringen legger også begrensninger på markedsføringen av hvor lett og raskt man kan få lån.

– Fremheving av hvor raskt du får penger på konto, hvor rask behandling det kan være, hvor lett det er å få kreditt, det skal ikke ha en høyere eksponering enn det som ligger i selve avtalen, i selve kredittvilkårene, sier Per-Willy Amundsen til E24.

Han sier at regjeringen vil vurdere å innføre forbud mot salg av forbrukslån via telefon, brev og stand, men at den vil avvente Stortingets innspill om saken.

Inntil videre forbyr den bare dørsalg.

– Det kan være aktuelt på et senere tidspunkt å innføre den typen begrensninger, som telefonsalg og lignende, sier han.

Amundsen har forøvrig vist til E24, som i høst gjorde et forsøk på å se hvor mye det gikk for én mann å få i forbrukslån.

Uten sikkerhet i bolig og med 400.000 kroner i studielån fikk E24s journalist to millioner kroner i forbrukslån etter to dagers ringerunde, med snittrente på 20,6 prosent

– Må hales og dras

SV er fornøyd med at regjeringen strammer inn på aggressiv markedsføring av forbruksgjeld, men mener at den ikke går langt nok.

– Når det gjelder å lukke gjeldsfellene står regjeringens konto fortsatt i minus, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Hun mener at regjeringen kunne ha vedtatt den forrige regjeringens forslag til gjeldsregister for tre og et halvt år siden, og at det går for tregt. SV ønsker også støtte til et tak på hvor høye renter bankene kan ta på kredittkort og forbrukslån.

– Regjeringen stemmer fortsatt imot SVs forslag om å innføre rentetak. De som låner ut uten sikkerhet og tilbyr kreditt, tjener enormt på å kaste lån etter dem som egentlig ikke har råd til å låne mer. Et rentetak ville begrenset dette, sier Andersen.

– Men gang på gang ser vi at Siv Jensen må hales og dras for å forbedre livet til folk som sliter med gjeld. Gang på gang gjør regjeringen det minste de kan gjøre. Nå må Solberg og Jensen levere, med renter, for å komme i pluss, sier hun.

Ønsker rentetak

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg mener det er bra at regjeringen tar noen grep, men sier at mye gjenstår og at det eneste som vil få fart på dette arbeidet er et regjeringsskifte.

– Det haster å innføre et rentetak, slik at en begrenser de mest useriøse aktørene med de verste kredittproduktene, sier Solberg.

En rekke aktører ønsker at regjeringen skal vurdere et rentetak. Blant disse er Ap, SV, Senterpartiet, Huseiernes Landsforbund, professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo og Forbrukerrådet.

Les mer: Ønsker rentetak på forbrukslån

Også LO tok til orde for et rentetak i høringen om regjeringens forslag til innstramming i markedsføringen av forbrukslån.

Stortinget vurderer et representantforslag fra SV om et rentetak tirsdag. Finansminister Siv Jensen skal vurdere et slikt tak, men er ganske lunken til forslaget.

– Jeg skal selvfølgelig gjerne vurdere det, men de erfaringene som har vært gjort i andre land tyder på at det ikke er et egnet virkemiddel, sier Siv Jensen.

– Vi har ingen som helst funn som tyder på at man har bedre resultater i andre land som har innført rentetak, sier hun.

Les mer: Stortingspolitiker mener det somles med rentetak på forbrukslån: - Helt ubegripelig

Les også

Tilsyn vil stramme inn på forbrukslån

Lettere for kundene

Finansministeren mener at strengere krav til hva som skal stå på kredittkortregningen vil gjøre det lettere for kundene. Hittil har noen banker valgt å oppgi et lavt beløp heller enn hele gjelden.

Les mer: Bank Norwegian vil ikke fakturere hele beløpet på kredittkortregningen

- Forskriften som Finansdepartementet har fastsatt i dag handler om å få tilstrekkelig informasjon på den fakturaen du får tilsendt på kredittkortet ditt. Det handler om at du skal vite hvor mye gjeld du har og sånn sett skjønne konsekvensen av å ikke nedbetale, sier Siv Jensen.

- Hva tenker du om at enkelte aktører ikke har villet gjøre dette?

- Vi har jo lenge oppfordret dem til å gjøre dette frivillig, men når dette ikke skjer, og det er litt ulik praksis på dette, så må vi forskriftsfeste det, slik at vi har et våpen, sier Jensen.

Hun sier at forbrukslån er et utmerket verktøy for dem som evner å bruke det rett.

- Jeg er, og mange med meg, veldig glad i kredittkortet mitt, men man må være klar over at renten på den type lån er veldig høy, og det kan få ganske store konsekvenser om man ikke betaler det ned, sier Jensen.

Les også

Stortingspolitiker mener det somles med rentetak på forbrukslån: - Helt ubegripelig

– Beklagelig

Ikke alle klarer å gjøre opp for seg. Noen av dem vender seg til Jussbuss, et rettshjelptiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo som gir gratis juridisk bistand. Organisasjonen mener regjeringen ikke går langt nok.

– Vi mener det opprinnelige forslaget til forskriften om markedsføring av kreditt hadde mange gode tiltak for å forhindre uansvarlig låneopptak. Det er beklagelig at regjeringen har valgt å moderere forslaget betraktelig, skriver Jussbuss i en epost til E24.

– Forslaget som er fremlagt er klart mindre forpliktende for finansinstitusjonene. Vår oppfatning er at omfanget av markedsføring av forbrukslån er et problem i seg selv. Kredittyterne reklamerer ikke bare hyppig, men også gjennom svært mange kanaler. Dermed er det synd at regjeringen per nå kun har valgt et forbud ved dørsalg, skriver organisasjonen.

Jussbuss ønsker særlig et forbud mot reklame i sosiale medier.

– Markedsføring i sosiale medier rammer spesielt hardt, fordi reklamene blir personlig tilpasset og fordi hyperlinken i annonsene gjør veien til låneopptak spesielt kort, skriver Jussbuss.

Regjeringen har ikke lukket døren helt for et slikt forbud. Det er ikke omtalt i forslaget som har vært på høring, men regjeringen sier tirsdag at den vil vurdere det.

Les også

Mildere enn bransjen fortjener

Publisert:
Gå til e24.no