Reagerer på Olsens EØS-advarsel:
– Ikke hans oppgave å mene så mye om dette

I sin niende årstale advarer sentralbanksjef Øystein Olsen mot å sette EØS-avtalen i spill, i en situasjon hvor internasjonale handelsavtaler er under press.

OLSEN ADVARER: I sin niende årstale sier sentralbanksjef Øystein Olsen at EØS-avtalen har tjent Norge godt, og han advarer mot å sette den i spill i en periode hvor brede handelsavtaler er under press.

Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24
  • Kjetil Malkenes Hovland
  • Bjørn Haugan
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Sentralbanksjef Øystein Olsen kommer med en advarsel i sin årstale, hvor han blant annet nevner usikkerheten rundt global handel, handelskonflikten mellom USA og Kina og Storbritannias uttreden av EU.

– I denne situasjonen ville det være dristig av Norge å sette vårt nåværende avtaleverk med Europa i spill, sier sentralbanksjefen i sin tale, som han holdt for spesielt inviterte gjester i speilsalen i Norges Bank torsdag kveld.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik mener Olsen går over streken når han tar opp EØS i årstalen. Til NTB sier Gjelsvik at partiet nærmest er vantro til Olsens tale.

– Det er ikke sentralbanksjefens oppgave å opptre som en politiker i det som skal være en faglig tale om nasjonens økonomi, sier han.

– Olsen må gjerne rive seg i håret over brexit eller at Norge ikke er med i EU, men det er ikke hans oppgave som sentralbanksjef å mente så mye om dette i en offisiell tale, fortsetter Gjelsvik.

Les mer:

Oppsummering: Årstalen på 2 minutter

Oppsummering: Årstalen på 10 minutter

Sentralbanksjefen vil telle med Ernas «skjulte» pengebruk

– Prater vås

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri mener Gjelsviks uttalelser ikke har noe for seg.

– Gjelsvik, som er tidligere leder av Nei til EU, prater vås når han kjefter på sentralbanksjefen, sier Sunde.

– Den britiske regjeringen har beregnet at Storbritannia taper 1000 milliarder i årlig verdiskaping på å velge en frihandelsavtale fremfor en EØS-avtale når brexit er en realitet. Da kan Øystein Olsen på trygg faglig grunn vise til hvor viktig EØS er for norsk velferd, sier han.

Støtter uttalelsen

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet synes det var riktig av Olsen å ta opp EØS-avtalen i sin årstale.

Les også

EØS-motstanden i Fellesforbundet sprer seg

– En sentralbanksjef skal i tillegg til å være opptatt av blant annet oljepengebruk være opptatt av den langsiktige fremtiden. I det ligger det også at dersom avtalen har uheldige bivirkninger, må vi kunne diskutere disse, sier Eggum.

I fjor høst vedtok den største fagforeningen i Fellesforbundet, Avdeling 5, at Norge bør si opp EØS-avtalen. Hvordan Fellesforbundet i sin helhet stiller seg til EØS-avtalen, blir først klart på landsmøtet i oktober.

Eggum er klar på at han mener det er flere utfordringer knyttet til EØS-avtalen og hvordan den griper inn i norsk arbeidsliv, men roser Olsen for ikke å ta side i denne debatten.

Fellesforbundet-lederen sier han støtter uttalelsen Olsen kom med.

– EØS-avtalen er på mange måter premisset for at vi kan fortsette å utvikle velferdsstaten i Norge. Jeg er enig med ham i at vi er avhengig av avtalen, både i et markedsmessig og et sysselsettingsmessig perspektiv, og at den har tjent oss godt, sier Eggum.

– EØS-avtalen har vært viktig

I et intervju med E24 i forbindelse med talen utdyper Olsen hva han mener med å komme med advarselen.

– Du sier at EØS-avtalen ikke bør settes i spill – er du bekymret for den norske debatten rundt EØS, og skepsisen vi har sett blant annet fra deler av fagbevegelsen?

– Jeg er overhodet ikke bekymret for debatten, det er naturlig i vår type land. Jeg har ikke gått inn i detaljer i EØS-avtalen her, og jeg har respekt for at det kan være sider eller elementer ved avtalen som vekker litt bekymring, sier Olsen.

– Men EØS-avtalen som sådan mener jeg har vært veldig viktig for norsk økonomi og gitt oss tilgang til et veldig mye større marked enn vårt eget hjemmemarked, sier han.

Olsen påpeker at standardisering av produkter og felles reguleringer på tvers av landegrenser er viktig for det norske næringslivet. Det å kunne hente arbeidskraft utenfra har også vært veldig viktig for Norge i en periode hvor det var veldig sterk vekst i norsk økonomi, ifølge sentralbanksjefen.

– Det ville oppstått større press i arbeidsmarkedet hvis vi ikke hadde hatt den tilførselen av god arbeidskraft fra utlandet. Sånn sett har EØS-avtalen vært viktig, sier Olsen.

– I tillegg, i en situasjon hvor de brede multilaterale avtalene våre er under press, så ville det være dristig å sette denne viktige avtalen – den viktigste avtalen vi har med Europa – i spill, legger han til.

Kaller Brexit et tilbakeslag

EØS-avtalen har gitt Norge et hjemmemarked som er 100 ganger større enn det ellers ville ha vært, påpeker Olsen i talen. En negativ utvikling med mer handelshindringer og proteksjonisme og mindre samhandel vil ifølge sentralbanksjefen være uheldig for Norge.

Les også

Vekstbrems truer sentralbankenes planer: – Mulig ESB ikke rekker å heve

I talen omtaler han Storbritannias uttreden av EU som det første store tilbakeslaget for europeisk integrasjon på flere tiår, etter en lang periode med utvikling mot en mer åpen og liberal verdensorden.

– Hvis vi ser bort fra de kortsiktige bekymringene om uryddig uttreden av EU og ser på lang sikt – hvorfor er det et problem at britene går ut av EU?

– Jeg skal være litt tilbakeholden med å være en politisk analytiker og uttale meg om viktigheten av europeisk integrasjon som sådan. Men det er en bekymring nå – som jeg uttrykker ganske tydelig i talen – at en tendens som vi har opplevd i flere tiår etter den andre verdenskrig i retning av økt samhandel og samarbeid på tvers mellom land, at der er det nå noen tegn i retning av at dette går i revers, sier Olsen.

– Den europeiske integrasjonen gjennom EU-systemet er et ganske tydelig tegn på økt samarbeid, og med det som bakteppe er dette det første alvorlige tilbakeslaget, at Storbritannia forlater EU, legger han til.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Øystein Olsen

Flere artikler

  1. Årstalen på 2 minutter

  2. Årstalen på 1-2-3

  3. Ser ny vilje til statlig styring i mange land: – Pandemien kan være et vendepunkt

  4. Årstalen på 1-2-3

  5. Solberg om Olsens advarsel mot økt pengebruk: – Han har helt rett